Wypowiedzenie w okresie choroby

Pytanie:

Czy pracownikowi można wypowiedzieć umowę o pracę w trybie art. 52 kp, jeśli pracownik ten przebywa na zwolnieniu lekarskim?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.6.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie w okresie choroby

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracownika, określonych w art. 52 kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) nie podlega ochronie przewidzianej dla normalnego wypowiedzenie. Nie ma zatem także zastosowania zasada niedopuszczalności wypowiedzenia w okresie urlopu i innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Pracodawca, może zatem rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenie w każdym czasie, także w okresie nieobecności spowodowanej czasową niezdolnością do pracy z powodu choroby.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: