Wysokość marży

Pytanie:

Zajmuje się sprzedażą sprzętu elektronicznego. Czy są jakieś przepisy określające maksymalną i minimalną marże przy takiej sprzedaży?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.9.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wysokość marży

Informujemy, że w polskim systemie prawnym brak uregulowania maksymalnej i minimalnej wysokości marży. Istnieje natomiast swoboda kontraktowania, która oznacza, że strony umowy mogą dowolnie kształtować jej treść. Jednakże jej treść lub cel nie mogą sprzeciwiać się właściwościom stosunku prawnego, ustawie, zasadom współżycia społecznego.

W praktyce jest ona kształtowana przez rynek, zachowanie klientów, niekiedy sprzedawcy (w szczególności przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na większą skalę) ustalają ostateczną cenę z producentami. Takie zachowanie jednak może być podstawą do uznania za czyn nieuczciwej konkurencji i jako taki podlegający sankcjom z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503).

Zgodnie z ustawą z 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. 2001, nr 97 poz. 1050) Marża handlowa stanowi różnicę między ceną płaconą przez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą przez przedsiębiorcę, wynikającą z kosztów i zysku przedsiębiorcy. Reguły dotyczące wysokości marży odnoszą się jedynie do obrotu aptecznego.

Zatem przedsiębiorca może co do zasady dowolnie kształtować marżę, mając jednak na względzie preferencje konsumentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97