Zakaz publicznej prezentacji pornografii

Pytanie:

Jakie jest obecne brzmienie art. 202 KK i czy możliwy jest do niego komentarz z Państwa strony?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakaz publicznej prezentacji pornografii

Art. 202.  § 1.Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 3.  Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
§ 4.  Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Porady prawne
 
§ 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w § 1-4, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Wyjaśnić należy, że przez treści pornograficzne rozumie się przedstawienie narządów płciowych człowieka w ich seksualnych funkcjach, skoncentrowane na aspektach biologiczno - technicznych i mające na celu wywołanie podniecenia seksualnego. Treści takich nie można prezentować w sposób taki, w który  można zetknąć się z taką treścią wbrew swojej woli i bez podjęcia w tym kierunku inicjatywy.

Jeśli chodzi z kolei o tzw. pornografię twardą (pedofilia, zoofilia, sadomasochizm) zabronione jest już samo utrwalanie, produkowanie, sprowadzanie, a nawet posiadanie takich treści.

Osobno penalizowane jest samo przedstawianie (niekoniecznie publiczne) treści pornograficznych małoletniemu, czy udostępnianie mu przedmiotów o charakterze pornograficznym. 

W ramach sankcji karnych sąd może orzec przepadek przedmiotów lub narzędzi - tj. w praktyce np. kaset wideo, czasopism, akcesoriów erotycznych. Przypomnieć należy, że w rozumieniu kodeksu karnego małoletni to osoba, która nie ukończyła 15 roku życia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca Ministra Sprawiedliwości,3. Pan Tomáš Boček,    Zastępca (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanĕk,    Zastępca Ministra Sprawiedliwości,3. Pan Tomáš Boček,    Zastępca (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Mniej represyjna odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?

Mniej represyjna odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?

Po co nowelizacja? Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który jest obecnie przedmiotem prac komisji sejmowych, dotyczy ograniczenia represyjności ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz usunięcia wątpliwości (...)

Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

5 października 2005 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Sprawdźmy więc, co się zmieniło. Skąd się wzięła odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jest nowym rozwiązaniem w polskim prawie. Ustawa z 27 września 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (...)

Zakaz pornografii

Zakaz pornografii

Marszałek Sejmu Marek Jurek poparł pomysł całkowitego zakazu pornografii. Przewiduje to PiS--owski projekt nowelizacji kodeksu karnego. (...) – Pornografia jest złem i przestępstwem. Generalnie pornografia znieważa kobietę, jest jedną ze współczesnych form niewolnictwa, obraża naturę ludzką i zakazanie tego jest rzeczą słuszną i bardzo dobrą – powiedział dziennikarzom (...)

Ochrona dzieci przed pornografią w sieci

Ochrona dzieci przed pornografią w sieci

16 grudnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się pierwsze posiedzenie działającej przy ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej Rady Rodziny. W trakcie posiedzenia przedstawiono informacje na temat przepisów mających skuteczniej chronić dzieci przed pornografią. W spotkaniu wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny, pracy i polityki (...)

Dwa lata więzienia za oglądanie pornografii

Dwa lata więzienia za oglądanie pornografii

Taka kara będzie groziła tym, którzy oglądają widowiska pornograficzne z udziałem małoletnich. Z kolei te osoby, które zajmują się rekrutacją dzieci do takich filmów, spędzą za kratkami trzy lata – informuje Rzeczpospolita. Zmiany ma wprowadzić przygotowywana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja kodeksu karnego. Projekt znajduje się obecnie w uzgodnieniach (...)

Nowy paragraf na pedofilię

Nowy paragraf na pedofilię

Legalne dotąd w Polsce rozpowszechnianie pedofilskich fotomontaży i rysunków oraz opowiadań erotycznych ma być wreszcie karalne. Jak dowiedziało się ŻW, nad zaostrzeniem przepisów w tej sprawie pracuje minister sprawiedliwości. (...)W Polsce pornografia pedofilska jest karalna, ale tylko wtedy, gdy występują w niej prawdziwe dzieci. Dozwolone jest natomiast posiadanie i rozpowszechnianie (...)

Poseł chce całkowicie zakazać pornografii

Poseł chce całkowicie zakazać pornografii

Czy golizna zniknie z kiosków? Bardzo możliwe. Bo - jak dowiedział się DZIENNIK - do Sejmu wpłynął już projekt zmian kodeksu karnego. Jego autorem jest poseł Marian Piłka (PiS). Według niego, pornografia na sklepowych półkach działa antywychowawczo na dzieci i przyczynia się do takich tragedii, jak samobójstwo Ani z Gdańska. (...) Za sprzedawanie, przewożenie czy przechowywanie pism, (...)

Międzynarodowo o pomocy publicznej

Międzynarodowo o pomocy publicznej

  Czy pomoc publiczna dla sektora bankowego nie łamie procedur udzielania wsparcia? Jakie są metody liczenia pomocy przez Komisję Europejską, gdy nie ma jasno wyznaczonych kryteriów? Między innymi na te pytania odpowiedzi szukali uczestnicy spotkania zorganizowanego przez UOKiK. Jedną z najważniejszych kwestii jest wprowadzenie mechanizmów umożliwiających ocenę efektywności, (...)

Druga ustawa o innowacyjności gotowa

Druga ustawa o innowacyjności gotowa

Druga ustawa o innowacyjności Parlament przyjął już, a Prezydent podpisał drugą ustawę o innowacyjności. Celem nowelizacji, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej. Ustawa wprowadza możliwość ustanawiania przez ministra właściwego do spraw gospodarki programów (...)

Podsumowanie konsultacji społecznych reformy polskiej szkoły

Podsumowanie konsultacji społecznych reformy polskiej szkoły

Ponad 226 tys. pobrań materiałów z dedykowanej strony internetowej, ponad 7 tys. uczestników 16 debat wojewódzkich, blisko 2 600 pisemnych opinii i propozycji zmian oraz 212 profesjonalnych recenzji - to tylko niektóre z wyników konsultacji społecznych projektu Reformy Programowej, które Katarzyna Hall, minister edukacji oraz pozostali członkowie kierownictwa (...)

Pomoc publiczna dla MSP na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych

Pomoc publiczna dla MSP na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych

10 października 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); szczegółowych setOstatni( '3' ); warunków setOstatni( '4' ); udzielania setOstatni( '5' ); małym i setOstatni( '6' ); średnim setOstatni( '7' ); przedsiębiorcom setOstatni( '8' ); pomocy setOstatni( '9' ); publicznej na setOstatni( '10' (...)

Kolejne korzystne zmiany w PIT po konsultacjach społecznych

Kolejne korzystne zmiany w PIT po konsultacjach społecznych

Zmiany w PIT w ramach #NiskiePodatki  Przygotowując zmiany MF uwzględniło opinie i uwagi wszystkich zainteresowanych środowisk, a następnie przedyskutowało je w ramach spotkań roboczych. W efekcie do zaproponowanych przez MF rozwiązań, takich jak: 12 proc. PIT na skali, likwidacja nieprzewidywalnej i skomplikowanej tzw. ulgi dla klasy średniej, możliwość odliczania składki (...)

Czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą i otrzymać koncesję?

Czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą i otrzymać koncesję?

Jak rozumiane jest pojęcie przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiebiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Z art. 43[1] Kodeksu cywilnego wynika natomiast, iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, (...)

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Czy osoba niepełnoletnia, która ukończyła lat 13 może być udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli udział nabyła w drodze spadkobrania? Odpowiedź na niniejsze pytanie wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych zagadnień prawa cywilnego, jakim bez wątpienia jest zdolność do czynności prawnych, czyli do samodzielnego kształtowania swojej (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Na czym polega instytucja opieki? Pod pojęciem opieki w potocznym tego słowa znaczeniu rozumie się dbałość o osobę potrzebującą pomocy, kierowanie jej postępowaniem, troskę o to, ażeby nie stała się jej żadna krzywda. Osobą, która przede wszystkim potrzebuje opieki, jest dziecko. W normalnym układzie stosunków, opiekę małoletniemu dziecku zapewniają rodzice. Instrumentem (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). Oznacza to, że Twoim pełnomocnikiem (uwidocznionym w CEIDG) może być np. biuro rachunkowe (...)

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  W jaki sposób może ustać stosunek" przysposobienia (adopcji)? Do sposobów ustania tego stosunku należy: ustanie przysposobienia z mocy samego prawa (ex lege, np. w razie późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa przysposabiającego - nie dotyczy to przysposobienia całkowitego), stwierdzenie nieistnienia przysposobienia (np. w (...)

System GPS sprawdzi, czy pedofil nie zbliża się do szkoły

System GPS sprawdzi, czy pedofil nie zbliża się do szkoły

Szkoły podstawowe i gimnazja znajdują się w pierwszej trójce miejsc, w których najczęściej dochodzi do ataku „przestępcy seksualnego". Objecie pedofilów systemem nadzoru elektronicznego ma zapewnić kontrolę nad skazanymi, którzy będą trzymani z dala od placówek oświatowych. Nowelizacja kodeksu karnego, postępowania karnego oraz karnego (...)

Będzie chemiczna kastracja

Będzie chemiczna kastracja

Pedofil, który zechce warunkowo wyjść z więzienia, musi poddać się chemicznej kastracji. Zaostrzone zostają kary za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Powstaje Ośrodek Seksuologii Sądowej zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem przestępców seksualnych. To najważniejsze założenia ustawy o kastracji farmakologicznej, które przedstawiła na posiedzeniu Rady Ministrów (...)

Większa ochrona dzieci i zaostrzone środki wobec pedofilów

Większa ochrona dzieci i zaostrzone środki wobec pedofilów

Nowe środki zabezpieczające wobec sprawców szczególnie niebezpiecznych przestępstw, lepsze standardy dotyczące przesłuchania z udziałem małoletniego, unowocześnienie i racjonalizacja rozwiązań w zakresie ścigania za przestępstwa zgwałcenia - takie zmiany planuje wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości. Wczoraj minister Jarosław Gowin i podsekretarz Michał Królikowski przedstawili (...)

Kodeks karny czekają istotne zmiany. Gowin ma projekt

Kodeks karny czekają istotne zmiany. Gowin ma projekt

Większa ochrona dzieci przed pedofilami, lepsze zwalczanie pornografii dziecięcej, izolowanie od społeczeństwa szczególnie niebezpiecznych przestępców - zakłada projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W najbliższym czasie dokument trafi do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. - Chcemy zaostrzyć przepisy dotyczące bezwarunkowego (...)

W walce z pedofilią liczy się surowość kary...

W walce z pedofilią liczy się surowość kary...

Minister Sprawiedliwości o walce z pedofilią – "Zawsze przekonywano, że liczy się tylko nieuchronność kary; ale przypadek mordu na 11-letnim chłopcu z Katowic pokazuje, że znaczenie ma zwłaszcza surowość kary. Często jedynym skutecznym remedium jest izolacja sprawców pedofilii do końca życia" – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro (...)

Zmiany w przepisach o ochronie zwierząt

Zmiany w przepisach o ochronie zwierząt

1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o czystości i porządku w gminach. Konieczne stało się pełniejsze zapewnienie ochrony zwierząt w Polsce. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim penalizowanie określonych zachowań krzywdzących zwierzęta. Rozszerzony został katalog czynów zabronionych, zaostrzono kary. Omawiane regulacje są (...)

Co z legalizacją zoofilii?

Co z legalizacją zoofilii?

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w związku z oświadczeniem Stowarzyszenia o braku poparcia dla jakichkolwiek zadań związanych z legalizacją zoofilii.Wystąpienie RPO do Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w związku z oświadczeniem Stowarzyszenia o braku poparcia dla jakichkolwiek zadań związanych z legalizacją zoofilii - 6 sierpnia (...)

Konfiskata rozszerzona - trzeba udowodnić legalność pochodzenia mienia

Konfiskata rozszerzona - trzeba udowodnić legalność pochodzenia mienia

Jakie są cele nowelizacji? Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw umożliwia odbieranie majątków pochodzących z przestępstwa, pozwala skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością oraz dostosowuje polskie prawo do współczesnych standardów. Do wdrożenia tych przepisów zobowiązuje Polskę prawo unijne. Ustawa z dnia 23 marca 2017 (...)

Konfiskata rozszerzona korzyści z przestępstwa

Konfiskata rozszerzona korzyści z przestępstwa

Czego dotyczą zmiany w prawie karnym? Ostatecznie przyjęta przez parlament ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmiany poprawiające efektywność mechanizmów służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych w wyniku ich popełnienia. Nowelizacja (...)

Czy można orzec przepadek przedmiotów, które służyły do popełnienia przestępstwa skarbowego?

Czy można orzec przepadek przedmiotów, które służyły do popełnienia przestępstwa skarbowego?

29 czerwca 2005 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną spółki Trans-Herbost dotyczącą przepadku na rzecz Skarbu Państwa ciągnika siodłowego i naczepy. Pracownik spółki użył tego pojazdu do przewozu przemycanych towarów. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 31 § 1 w związku z art. 30 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy w zakresie, (...)

Przepadek rzeczy niebędącej własnością sprawcy można orzec tylko wyjątkowo

Przepadek rzeczy niebędącej własnością sprawcy można orzec tylko wyjątkowo

Sąd Rejonowy uznał oskarżonego winnym tego, że na twardym dysku swojego komputera służbowego przechowywał treści pornograficzne w postaci zdjęć oraz filmów z udziałem małoletnich poniżej lat piętnastu, tj. występku z art. 202 § 4a k.k., i za to na mocy tegoż przepisu wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na (...)

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Wydłużenie przedawnienia Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresów przedawnienia – również do czynów popełnionych przed wejściem w życie nowelizacji. Karalność przestępstwa skarbowego ustnie, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło: 5 (...)

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary określa zasady odpowiedzialności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz zasady tej odpowiedzialności.Ustawa zawiera definicję podmiotu zbiorowego, którym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa, (...)

Łatwiejszy obrót z państwami trzecimi

Łatwiejszy obrót z państwami trzecimi

Jakie przepisy ulegają zmianie? Nowelizacja ustawy - Prawo celne upraszcza, od 1 stycznia 2009 r., obrót towarowy z państwami trzecimi. Łatwiej o status upoważnionego przedsiębiorcy... Wszyscy dyrektorzy izb celnych będą teraz mogli przyznawać status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Tym samym firmom łatwiej będzie ubiegać się status AEO. Przedsiębiorca posiadający (...)

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

W dniu 28 listopada 2003 r. wchodzi w życie ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002r. Nr 197 poz. 1661). Ustawa ta określa zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności.Podmioty zbiorowe, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pornografia dziecięca

Pornografia dziecięca

Czy jeśli znalazłam roznegliżowane zdjęcia 14,5-latki, a mężczyzna, który je otrzymywał, wiedział, ile lat ma ta młoda osoba, powinnam interweniować? W jaki sposób i gdzie? Sprowadzanie, przechowywanie (...)

Prezentacja w internecie treści faszystowskich

Prezentacja w internecie treści faszystowskich

Który/e dokładnie artykuł/y KK regulują sprawy związane z zakazem publikowania, np. na stronach internetowych materiałów nawołujących w swej treści do antagonizmów na tle rasowym, etnicznym (...)

Bezprawne wykorzystywanie wizerunku pracownika

Bezprawne wykorzystywanie wizerunku pracownika

Proszę o wskazanie drogi zabezpieczenia interesu firmy przy wykorzystaniu zdjęć pracowników do tworzenia prezentacji multimedialnej o firmie. Pracownicy byli poinformowani do jakich celów robione (...)

Darowizna nieruchomości dla małoletniego

Darowizna nieruchomości dla małoletniego

Posiadam nieruchomość obciążoną hipoteką kaucyjną z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego. Prowadzę działalność gospodarczą. Ze względu na trudną sytuację firmy chcę darować nieruchomość (...)

Nabycie nieruchomości dla małoletniego

Nabycie nieruchomości dla małoletniego

Babcia chce zakupić działkę na rzecz 10-letniego wnuczka, chce aby wnuczek został właścicielem. Obydwoje rodzice dziecka żyją, ale nie chcą uczestniczyć w transakcji, jeśli to możliwe. Czy (...)

Małoletni założycielem stowarzyszenia

Małoletni założycielem stowarzyszenia

Czy wśród założycieli stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła dopiero 16 lat? Należy odróżnić założyciela stowarzyszenia od jego członków. Założycielem stowarzyszenia w myśl (...)

Odszkodowanie od małoletniego

Odszkodowanie od małoletniego

Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego z dnia 09-01-2002 założyłem sprawę komorniczą o zasądzone kwoty około 1500 zł. Małoletni syn ok. 13 lat w roku 2002 obrzucił kamieniami mój nowy samochód. (...)

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem (...)

Choroby wyłączające wydanie pozwolenia na broń

Choroby wyłączające wydanie pozwolenia na broń

Jakie choroby dyskwalifikują wydanie pozwolenia na broń ostrą? Szczegółowe wyliczenie stanów chorobowych, które dyskwalifikują od otrzymania zezwolenia na broń zawiera Załącznik do rozporządzenia (...)

Treść pornograficzna

Treść pornograficzna

Jaką sankcją jest zagrożone prezentowanie treści pornograficznych? Prezentowanie treści pornograficznych zostało spenalizowane poprzez art. 202 k.k. art. 202 k.k.§ 1. Kto publicznie prezentuje (...)

Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna

Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna

Jak w aspekcie karnym rozumiane jest pojęcie produktu podrobionego? Co grozi za handlowanie podrobionymi produktami, np. butami, zegarkami? Ustawa prawo własności przemysłowej posługuje się pojęciem (...)

Przepadek samochodu przemytnika

Przepadek samochodu przemytnika

Zgodnie z art. 49 kks samochód przysposobiony do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. wyposażony w skrytki) podlega przepadkowi. Czy z relacji z art. 29 pkt 2 wynika, że przepadkowi (...)

Ochrona prawnokarna znaku towarowego

Ochrona prawnokarna znaku towarowego

Czy kupno lub sprzedaż podróbek, czyli używanie zastrzeżonego znaku towarowego jest ścigane z urzędu, czy w inny sposób? Jakie są metody, rodzaje ścigania w/w przestępstwa? Ochrona karna znaków (...)

Orzeczenie środka karnego przepadku rzeczy

Orzeczenie środka karnego przepadku rzeczy

Czy sąd może orzec przepadek auta użytego do przewozu narkotyków, jeżeli przemytnik nie był właścicielem pojazdu tylko wynajął go z wypożyczalni samochodów? Prowadzę wypożyczalnię samochodów, (...)

Zwrot rzeczy zajętych przez Policję

Zwrot rzeczy zajętych przez Policję

Niedawno do mojego mieszkania zawitała Policja gospodarcza z donosu kogoś uprzejmego, i zarekwirowała serwer do internetu. Przypuszczają, że na serwerze były udostępnianie filmy, muzyka i oprogramowanie (...)

Odpowiedzialność karna skarbowa

Odpowiedzialność karna skarbowa

Jestem byłym pracownikiem biura rachunkowego. Byłam konsultantem, opiekunem kilku firm w biurze rachunkowym. Generalnie moja praca sprowadzała się do sprawdzania księgowań, księgowania trudniejszych (...)

FORUM PRAWNE

pornografia dziecięca

pornografia dziecięca czy posiadanie pornografii dziecięcej jest samo w sobie przestępstwem. czy dopiero konieczne jest udostepnienie takieog filmu aby zaistniało przestepwstwo? samo posaidania jest (...)

legalna pornografia ?!

legalna pornografia ?! Witam Państwa! Chciałbym zapytać,czy strona,która ma zabezpieczenia (konieczne podanie loginu i hasła), widoczne ostrzeżenia i informację czego dotyczy. Może zostać uznana (...)

dziecięca pornografia w internecie

dziecięca pornografia w internecie Mamy córkę 12 letnią, która bardzo często korzysta z komputera i internetu. Zazwyczaj siedzi na portalach społecznościowych, staramy się to z mężem kontrolować, (...)

Pornografia na płycie z filmem dla dzieci

Pornografia na płycie z filmem dla dzieci Zupelnie mnie powalilo kiedy pare dni temu ogladajac bajke z moim dwuletnim synkiem, dostrzeglem dziwne mrugniecie na ekranie komputera i zbadalem te sprawe cofajac (...)

Kupowanie nagich zdjęć

Kupowanie nagich zdjęć Witam serdecznie, Mam 16 lat, ostatnio na czacie Interii trafiłem na osobę, która zaproponowała mi kupno swoich nagich zdjęć. Twierdziła że 'zbiera na buty' i jest gotowa (...)

małoletni spadkobierca

małoletni spadkobierca Jest zadłużona firma,której własciciel umiera,a jego najbliźsi spadek odrzucają. W rezultacie spadkobiercami zostały małoletnie dzieci z dalszej rodziny.Kto w takim razie (...)

małoletni swiadkowie

małoletni swiadkowie Czy musze sie zgodzic na przesłuchanie moich dzieci, w przypadku gdy były własciciel domu posadza mnie o kradzież i gdzie odbyło sie juz przeszukanie mojego domu.Umowa nie zawierała (...)

czy małoletni wypełnia sd-z2?

czy małoletni wypełnia sd-z2? czy małoletni wypełnia sd-z2?

kara za niestawiennicto...

kara za niestawiennicto... Witam, proszę o poradę czy złożenie pisemnego usprawiediwienia za niestwiennictwo w sprawie karnej może anulować nałożoną karę w wysokości 3tys. zł ?? Czy można (...)

Małoletni pokrzywdzony i pojednanie.

Małoletni pokrzywdzony i pojednanie. Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego w sprawie o przemoc w rodzinie i czy jest taka możliwośc wogóle? Kurator, na pewno, bo mam pewne wątpliowości? (...)

Pedofilia

Pedofilia Witam Zostałem niesłusznie posądzony o pedofilię za to że kupiłem nieznajomemu dziecku batonika bo mu zabrakło pieniędzy w sklepie, po wyjściu ze sklepu chwile z nim porozmawiałem, (...)

seks z nieletnia/nim - jaka kara?

seks z nieletnia/nim - jaka kara? Jak w swietle prawa prezentuje sie seks z 15latka? moj brat spotyka sie z taka dziewczyna wlasnie i wiem, ze dochodzi pomiedzy nimi do stosunków płciowych... brat ma (...)

Molestowanie w szkole!!!!!

Molestowanie w szkole!!!!! Jestem rodzicem dziecka chodzacego do pewnej szkoly... moze najpierw opisze sytuacje: Na lekcji WF nauczyciel (60 letni mezczyzna) przy okazji cwiczen obmacuje dziewczynki, (...)

USTALENIE OJCOSTWA A WŁADZA RODZICIELSKA

USTALENIE OJCOSTWA A WŁADZA RODZICIELSKA Mam niedługo sprawę o ustalenie ojcostwa z przyznaniem alimentów. Proszę pomóżcie, co mam zrobić by ojcu dziecka nie została nadana przez sąd władza (...)

Orzeczenie przepadku dowodów w sprawie.

Orzeczenie przepadku dowodów w sprawie. Czy sąd, orzekając przepadek dowodów rzeczowych w sprawie, ma obowiązek poinformować o tym osobę, która wcześniej była właścicielem tych przedmiotów?

środki wybuchowe w piwnicy

środki wybuchowe w piwnicy Witam, jaka kara grozi za nielegalne konrtuowanie petard, i przechowywanie środków pirotechnicznych i chemicznych w piwnicy budynku spółdzielni, bez jej zgody dodam? Proszę (...)

Porady prawne