Zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie:

Jak wygląda zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Kierownik zamawiającego działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową. Jego zadaniem jest podejmowanie za zamawiającego decyzji w procesie udzielonego zamówienia publicznego, ale również, w razie jakichkolwiek uchybień w postępowaniu, to właśnie on ponosi odpowiedzialność.

W pierwszym rzędzie chodzi o odpowiedzialność cywilnoprawną za wyrządzoną szkodę ( art. 415 Kodeksu cywilnego, k.c.). Natomiast jeżeli, że względu na mnogość form organizacyjnych jaką może przyjąć podmiot określany kierownikiem zamawiającego, jest on pracownikiem zamawiającego, w grę wchodzi odpowiedzialność na gruncie Kodeksu pracy, k.p. ( art. 114-122 k.p.). Zapewne należy też brać pod uwagę odpowiedzialność karną z działu XXXVI Kodeksu karnego, k.k. - „ Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”. Istotnie możemy mieć również do czynienia z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wobec określonych w ustawie o tym samym tytule, podmiotów.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne