Zakup akcji na okaziciela w 2003 roku

Pytanie:

W 2003 roku zakupiłem akcje na okaziciela, bez żadnej umowy. Dałem gotówkę i otrzymałem akcje. Czy zakup akcji na okaziciela wymagał w 2003 roku lub później zgłoszenia w urzędzie skarbowym lub w KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakup akcji na okaziciela w 2003 roku

W przypadku akcji na okaziciela zasadą jest pełna swoboda obrotu. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu spółek handlowych akcje są zbywalne, a statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi (nie może więc ograniczać rozporządzania akcjami na okaziciela). Nie ma i nie było przy tym obowiązku zgłaszania nabycia akcji na okaziciela w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprzedaż akcji podlegała natomiast opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 1% wartości akcji. Podatnicy byli obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: