Zalanie mieszkania a zdarzenie losowe, za które przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela

Pytanie:

Czy zalanie mojego mieszkania przez sąsiada jest szkodą powstała w wyniku zdarzeń losowych i tym samym czy przysługuje mi za to odszkodowanie od ubezpieczyciela?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zalanie mieszkania a zdarzenie losowe, za które przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela

Odszkodowanie przysługuje oczywiście w zakresie i do wysokości określonej w umowie a także w określonym czasie. Nie ulega wątpliwości, iż zalanie mieszkania przez sąsiada było objęte zakresem ubezpieczenia.

Zgodnie bowiem z przedstawionymi postanowieniami umowy w zakres ubezpieczenia wchodziły szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych. W celu określenia czym są zdarzenia losowe w rozumieniu umowy należy sięgnąć do Ogólnych warunków Ubezpieczenia. Zgodnie z § 2 ust. 50. OWU:

Porady prawne

Zdarzenia losowe - tj. deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu,

osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, stłuczenie szyb, trzęsienie ziemi, uderzenie

pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie,

zapadanie się ziemi. Zatem zdarzeniem losowym jest m. in. zalanie.

W konsekwencji należy uznać, iż zdarzenie w postaci zalania Pani mieszkania wodą pochodzącą z mieszkania sąsiada jest objęte zakresem ubezpieczenia, niezależnie od tego w jaki sposób woda wyciekła.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne