Zamówienia publiczne a uczciwa konkurencja

Pytanie:

"W jakich aspektach przejawia się zasada uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?"

Odpowiedź prawnika: Zamówienia publiczne a uczciwa konkurencja

Wyraz prowadzenia postępowania zgodnie z zasadami konkurencji stanowi art. 7 pzp.

Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika