Zasiłek chorobowy po zwolnieniu

Pytanie:

Na kogo wziąć L-4 w sytuacji, w której pracownik jest zwolniony a jeszcze nie zdążył się zarejestrować w RUP. Czy istnieje jakiś okres ochrony dla pracownika?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasiłek chorobowy po zwolnieniu

W ciągu 7 dni od dnia zwolnienia pracownika pracodawca powinien zgłosić w ZUS tzw. "rozwiązanie ubezpieczenia". Okres ochronny dla pracownika trwa 30 dni od dnia zwolnienia, tzn. w tym czasie może bezpłatnie korzystać z usług publicznej służby zdrowia.
Natomiast co do pytania na kogo wziąć L-4, wyjaśniam: Zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (zwolnieniu z pracy), jeżeli niezdolność do pracy trwa bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała: 1) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zwolnienia, 2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zwolnienia w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy: 1) jest uprawniona do emerytury, 2) kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową (np. działalność gospodarczą) 3) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: