Zawarcie umowy najmu ze współmałżonkiem

Pytanie:

Po rozwodzie (bez określenia korzystania z lokalu i podziału majątku) główny najemca pisemnie zrzeka się praw do lokalu (umowa najmu). W lokalu pozostaje drugi małżonek z dziećmi. Czy można zawrzeć nową umowę z tym drugim małżonkiem jako kontynuację czy jako nową umowę z konsekwencją wpłaty kaucji.

Masz inne pytanie do prawnika?

12.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawarcie umowy najmu ze współmałżonkiem

Umowa najmu może zostać rozwiązana w drodze wypowiedzenia bądź za porozumieniem stron. Nie jest dopuszczalne zrzeczenie się najemcy prawa do lokalu. Takie oświadczenie należy traktować jako wypowiedzenie. Jeżeli więc najemca oświadczył wynajmującemu, że zrzeka się prawa do lokalu (faktycznie złożył wypowiedzenie), umowa najmu w upływem okresu wypowiedzenia wygaśnie. W takiej sytuacji osoba zamierzająca nadal zamieszkiwać w przedmiotowym lokalu winna zawrzeć z wynajmującym nową umowę najmu (z wynikającymi stąd konsekwencjami - obowiązkiem wniesienia kaucji). Strony mnoga się jednak porozumieć, że wpłacona poprzednio kaucja zostanie zaliczona na poczet nowej umowy najmu. Jeżeli jednak oświadczenie o zrzeczeniu się z praw do lokalu najemca złożył swojemu byłemu małżonkowi, z którym wspólnie zamieszkiwał w lokalu, oświadczenie takie nie wywiera skutków prawnych w stosunkach z wynajmującym. Aby dotychczasowa umowa najmu nadal obowiązywała, najemca i jego małżonek mogą zawrzeć umowę, na podstawie której małżonek wstąpi w prawa i obowiązki małżonka-najemcy (cesja wierzytelności). W ten sposób nastąpi zmiana podmiotowa umowy po stronie najemcy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne