Zawieszenie działalności spółki jawnej

Pytanie:

Mam zamiar najpierw zawieść działalność spółki jawnej, a dopiero potem dokonywać zmian w KRS, które wspólnicy przewidują. Chodzi o to, aby najpierw zawiesić działalność spółki i tym samym zawiesić opłacanie składek zusowskich, a potem spokojnie dokonywać założonych zmian w KRS. Czy w trakcie zawieszenia działalności spółki jawnej mogę dokonywać zmian w KRS-ie, tj. np. zmiana adresu spółki, zmiana wspólników (sprzedaż udziałów), i innych.

Masz inne pytanie do prawnika?

24.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawieszenie działalności spółki jawnej

Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W świetle powyższego przepisu, zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej może także spółka, w tym spółka jawna. Ustawodawca wskazuje, iż w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Może natomiast dokonywać szeregu czynności prawnych i faktycznych wymienionych w ust. 4 powołanego artykułu. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo zatem: 

a)      wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów; 

b)      przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 

c)      zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 

d)     uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej etc.

Celem powyższej regulacji jest uniemożliwienie prowadzenia faktycznej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w okresie jej zawieszenia. Wydaje się zatem, iż w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka jawna może składać wnioski do KRS. W tym okresie może też do zmian podmiotowych wspólników. Wskazane czynności podejmowane są bowiem w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: