Zbywanie nieruchomości publicznych bez przetargu

Pytanie:

W jakich przypadkach zbywanie nieruchomości publicznych może odbyć się bez przetargu?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zbywanie nieruchomości publicznych bez przetargu

Zasadą jest, że nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Przy czym nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

- jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,

- zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami,

- zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,

- sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego,

- ma stanowić wkład niepieniężny do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji,

Porady prawne

- jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona,

- przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości,

- jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne