Zmiana wypowiedzenia zmieniającego

Pytanie:

"Czy istnieje przepis, który pozwala zamienić wypowiedzenie zmieniające (z przyczyn niedotyczących pracowników) na wypowiedzenie stosunku pracy z zachowaniem daty wręczenia wypowiedzenia zmieniającego? To znaczy: jeżeli wypowiedzenie biegnie od 01.09 i do połowy okresu pracownik podejmuje decyzję o nie przyjęciu nowych warunków, czy można to wypowiedzenie zamienić wprost na wypowiedzenie stosunku pracy z zaliczeniem biegnącego okresu i ze wszelkimi możliwościami wypowiedzenia stosunku pracy (także skrócenie okresu wypowiedzenia)?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana wypowiedzenia zmieniającego

Na temat odmowy przyjęcia nowych warunków pracy zaproponowanych przez pracodawcę w wypowiedzeniu zmieniającym wyraźnie stanowi art. 42 kodeksu pracy. Czytamy tam, że w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Wynika z tego jasno, iż wypowiedzenie zmieniające dokonane np. 01. 09 i gdzie okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące połowa okresu minie 15. 10, gdy natomiast wynosi ono 1 miesiąc to połowa okresu minie 15.09. W razie braku pouczenia o tym mechanizmie okres ten zostaje wydłużony do końca okresu wypowiedzenia. Pracownik ma zatem prawo w tym okresie zachować się w trojaki sposób. Może nie podejmować żadnej decyzji i to się wiąże z akceptacją przyjętych warunków może wyrazić zgodę na wypowiedzenie zmieniające i skutek jest ten sam przy czym dochodzi do niego nie z chwilą upływu połowy okresu wypowiedzenia (pouczenie) lub po upływie całego okresu wypowiedzenia (brak pouczenia), lecz z dniem wyrażenia zgody. W razie niewyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia czyli po upływie 3 miesięcy , 1 miesiąca lub ewentualnie 2 tygodni w zależności od stosowanego do danego pracownika. Początkiem tego terminu jest termin złożenia wypowiedzenia zmieniającego czyli 01. 09. Do przemianowania takiego wypowiedzenia w przypadku braku akceptacji dochodzi automatycznie. Prawo posługuje się pojęciem z mocy samego prawa.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika