Zwolnienie pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim

Pytanie:

Czy mogę zwolnić pracownika, który aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim

Rozwiązanie umowy w wyniku wypowiedzenia nie jest możliwe, jeżeli w chwili złożenia oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby, co wykazuje zwolnieniem lekarskim. Nie ma natomiast przeszkód, aby rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za porozumieniem stron  w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Niestety dla rozwiązania umowy za porozumieniem stron konieczne jest współdziałanie pracownika (jego zgoda na takie rozwiązanie umowy). W takiej sytuacji jedyną możliwością rozwiązania umowy o pracę jest rozwiązanie jej bez wypowiedzenia z winy pracownika. Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: