Zwrot towaru

Pytanie:

Czy istnieje termin ustawowy, w ramach którego możliwy jest zwrot towaru? Kontrahent odebrał towar we wrześniu 2004 r. i do tej pory nie uregulował należności. Teraz stwierdził natomiast, że dokona zwrotu towaru. Pytanie dotyczy sprzedaży dokonanej między przedsiębiorcami na podstawie faktury VAT.

Masz inne pytanie do prawnika?

8.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot towaru

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego obie strony są przedsiębiorcami (profesjonalistami). Odnośnie kwestii związanych z terminowością zapłaty i konsekwencjami jakie odnoszą się do nabywcy towaru zastosowanie znajdą przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty za towar dłuższy niż 30 dni, wierzyciel (Pan) może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego (wydanie towaru) i doręczeniu dłużnikowi faktury (została wydana) lub rachunku do dnia zapłaty.

Porady prawne

Jeżeli jednak termin zapłaty nie został określony w umowie (co jest bardziej prawdopodobne), wierzycielowi (Panu), bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego (wydania towaru) do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego uważa się dzień określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności w doręczonej dłużnikowi fakturze (np. kontrahent “A” zapłaci do maja br) lub rachunku.

Jeżeli jednak dłużnik, w terminie określonym w umowie albo wezwaniu nie dokona zapłaty na rzecz wierzyciela, który spełnił określone w umowie świadczenie niepieniężne, wierzycielowi przysługują, bez odrębnego wezwania, odsetki w wysokości odsetek za zwłokę, określanej na podstawie Ordynacji podatkowej, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty.

Dłużnik (kontrahent), który towar odebrał wraz z fakturą będzie zobowiązany do zapłaty odsetek bądź ustawowych bądź umownych oraz naprawienia wynikłej z tego szkody.

Powstaje pytanie czy dłużnik może dokonać zwrotu towaru po bliżej nieokreślonym czasie zamiast uregulować należność?

W Pana przypadku doszło do zawarcia umowy wzajemnej.

Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich (wydanie towaru) ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zapłata). Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Jeżeli świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie, każda ze stron może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego.

W Pana przypadku doszło do wydania towaru bez jednoczesnej zapłaty. Zatem nie skorzystał Pan z uprawnienia do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenie. Co więcej ze stosunków między kontrahentami mogła wynikać umowa, że to właśnie Pan jest zobowiązany do wcześniejszego świadczenia.

Jeżeli Pański kontrahent dopuszczał się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, Pan mógł wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu odstąpi od umowy. Do takiej sytuacji jednak nie doszło.

Trzeba zaznaczyć, że Pan nie jest zobowiązany do przyjęcia towaru. Bowiem dłużnik jeśli ponosi winę za niewykonanie zobowiązania nie ma prawa do odstępowania od umowy z tego tylko powodu, że nie jest w stanie uregulować płatności za spełnione świadczenie wzajemne. Takie postępowanie byłoby dopuszczalne, gdyby się Pan na takie postępowanie zgodził lub umowa między kontrahentami takie uregulowania przewidywała.

Kodeks cywilny stanowi, że jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe (zapłata za wydany towar) wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana (kontrahent), druga strona (Pan) może, według swego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo od umowy odstąpić. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła (towar), lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Jeżeli jednak jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe (zapłata za towar) wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi (siła wyższa - doszło do pożaru majątku dłużnika), strona, która miała to świadczenie spełnić (kontrahent), nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Tylko w tym konkretnym przypadku dłużnik może zwrócić towar po zaistnieniu tych przesłanek. Nie ma tutaj ograniczenia żadnym terminem. Dłużnik powinien wykazać, udowodnić, że nie ponosi winy za niemożliwość spełnienia świadczenia w postaci zapłaty za wydany towar.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zwrot towaru. Sprawdź, jak to zrobić

Zwrot towaru. Sprawdź, jak to zrobić

Kupujesz świąteczne prezenty w internecie, np. na Allegro? Nie zawsze będziesz mógł je oddać bez podania przyczyny. Mamy 10 dni na odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy, które kupiliśmy na odległość, czyli np. w sklepie internetowym. Nie musimy przy tym tłumaczyć się przed (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków (...)

Dzień bezpiecznego Internetu – zakupy w sieci

Dzień bezpiecznego Internetu – zakupy w sieci

Zwrot towaru, który się już nie podoba? Możliwe, ale tylko przy sprzedaży przez Internet - to podstawowe prawo różniące zakupy wirtualne od tradycyjnych. W Dniu Bezpiecznego Internetu, obchodzonym w Polsce po raz piąty, UOKiK zwraca uwagę na zasady obowiązujące w Sieci.Zakupy on-line cieszą (...)

Sprzedaż w dobie koronawirusa

Sprzedaż w dobie koronawirusa

Dowiedz się, co radzi UOKiK nt. handlu i zakupów w czasie epidemii koronawirusa. Jak konsument może bronić się przed nieuczciwymi działaniami handlowców? ##baner## Maseczki ochronne oraz środki do dezynfekcji bardzo podrożały. Co mogę zrobić? Taka postawa i działanie ze strony (...)

Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

Kiedy wystawiane są faktury korygujące oraz noty korygujące? Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” będzie decydował o (...)

Bruksela szykuje bat na sklepy internetowe

Bruksela szykuje bat na sklepy internetowe

Klienci dostaną 4 dodatkowe dni na zwrot towaru. Sprzedawca będzie odpowiadał za wysłaną paczkę do momentu, aż dostaniemy ją do rąk. Parlament Europejski daje państwom członkowskim dwa lata na wdrożenie przepisów, które mają ułatwić robienie zakupów na odległość (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek (...)

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż na odległość i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa w UE Poniżej przedstawiono informacje dotyczące wyłącznie sprzedaży towarów i usług konsumentowi końcowemu, a nie innym przedsiębiorstwom. Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa może okazać się (...)

Nie każdy może oddać towar w ciągu 10 dni

Nie każdy może oddać towar w ciągu 10 dni

Klient sklepu internetowego ma prawo zwrócić zakupy, bez podawania przyczyny, w ciągu 10 dni. Przepis ten nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Dziesięciodniowy termin na zwrot towaru reguluje ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...)

Jak zwrócić towar kupiony w e-sklepie?

Jak zwrócić towar kupiony w e-sklepie?

Kupiłeś na Allegro przedmiot, który nie spełnia twoich oczekiwań? Możesz go odesłać bez podawania przyczyny tylko wtedy, gdy nabyłeś go w trybie „kup teraz”. Musisz jednak dopełnić kilku formalności. - Wystarczy przygotować krótkie oświadczenie, w którym (...)

Zimowe wyprzedaże. Poznaj swoje prawa

Zimowe wyprzedaże. Poznaj swoje prawa

Ufaj rozsądkowi, rzadziej emocjom. Porównuj oferty w wielu sklepach. Sprawdzaj cenę zarówno na metce, jak i przy kasie. Co jeszcze warto wiedzieć? O prawach i obowiązkach korzystających z sezonowych obniżek przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W czasie sezonowych wyprzedaży (...)

Prezent na Walentynki - jak go zwrócić?

Prezent na Walentynki - jak go zwrócić?

W ciągu 10 dni możemy oddać prezent kupiony w sklepie internetowym. Gorzej, gdy zakupy robiliśmy w sklepie tradycyjnym. Wtedy nie mamy możliwości zwrotu, jeśli towar nie ma wad i po prostu przestał się nam podobać, nie odpowiada nam jego kolor czy rozmiar. – W takiej sytuacji tylko od (...)

Jak zwrócić gwiazdkowy prezent?

Jak zwrócić gwiazdkowy prezent?

— Staramy się iść klientom na rękę. Dlatego umożliwiamy wymianę zakupionych produktów na inne, ale klient powinien nas uprzedzić o takiej ewentualności. Wówczas robimy odpowiednią adnotacją na paragonie. Nie ma u nas zwrotu zakupionego towaru na życzenie klienta — wyjaśnia (...)

Rękojmia za wady

Rękojmia za wady

Rękojmia - czyli co? Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego (...)

Gwarancja ważna, nawet gdy jej nie mamy

Gwarancja ważna, nawet gdy jej nie mamy

W sklepie zapomniano dołączyć do telewizora czy laptopa gwarancję lub źle ją wypełniono? Spokojnie – i tak z niej skorzystasz. Umożliwią to nowe przepisy, które obowiązują od 3 marca. Zmiany sprowadzają się w praktyce do tego, że jeśli sklep udziela gwarancji np. na telefon, (...)

Reklamacja towaru kupionego za granicą

Reklamacja towaru kupionego za granicą

Zobacz, w których krajach trwają zimowe wyprzedaże i co zrobić, gdy kupisz na nich wadliwy towar. Korzystając z wyprzedaży w Londynie czy Paryżu mamy takie same prawa, jak podczas zwyczajnych zakupów po cenach bez obniżki. - Każdy towar kupiony na terenie Unii Europejskiej, Norwegii (...)

Kupujemy prezent w internecie. Na co uważać?

Kupujemy prezent w internecie. Na co uważać?

Okres przedświąteczny wiąże się ze wzmożoną „aktywnością" konsumentów. Codzienne obowiązki nie zawsze jednak pozwalają nam na poszukiwanie podarków w wielkich centrach handlowych. Wtedy kupujemy w internecie - jest szybciej, wygodniej i bez wychodzenia z domu. (...)

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Dłuższy czas na odstąpienie od umowy Ustawa o prawach konsumenta wydłuża z 10 do 14 dni termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc także od umowy zawartej przez Internet. Więcej obowiązków dla przedsiębiorcy Bardzo (...)

UOKiK ukarał Vision Express. Ważna decyzja dla konsumentów

UOKiK ukarał Vision Express. Ważna decyzja dla konsumentów

Konsument ma prawo sprawdzić, przymierzyć a nawet uszkodzić towar zakupiony przez Internet, a następnie go zwrócić bez żadnych konsekwencji. Sieć salonów optycznych stosowała w swoim sklepie internetowym klauzule niedozwolone, które m. in. utrudniały możliwość ustawowego zwrotu towaru (...)

Dostaniesz 14 dni na zwrot towaru do e-sklepu

Dostaniesz 14 dni na zwrot towaru do e-sklepu

Nawet, jeśli zamówisz go w innym państwie UE. Dodatkowo sklep odda kwotę, jaką zapłaciliśmy za przesyłkę. Parlament Europejski pracuje nad przepisami, które wzmocnią prawa osób robiących zakupy na terenie całej wspólnoty. Zmiany obejmą wszystkie transakcje na odległość, (...)

Jak bezpiecznie kupować w sieci - kilka praktycznych wskazówek

Jak bezpiecznie kupować w sieci - kilka praktycznych wskazówek

Zakupy przez Internet cieszą się oraz większą popularnością. Wprawdzie wielu z nas boi się korzystać z tego typu formy kupna produktów, jednak musimy liczyć się z tym, że i tak przynajmniej jeden raz dokonamy zakupu w sieci, zwabieni atrakcyjną ceną. Zakupy takie wiążą się jednak (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Tata koleżanki \"naciął\" się na zdrowotną kołdrę prezentowaną w sanatorium. Chciałby ją zwrócić i odzyskać pieniądze. Poleciłem napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ponieważ (...)

Elementy weksla

Elementy weksla

Jestem prawnym posiadaczem weksla, sporządzonego na urzędowym blankiecie, na zabezpieczenie umowy komisu. Dłużnik wpisał tylko miejsce, datę wystawienia, kwotę długu (liczbowo i słownie), przybił (...)

Prawa konsumenta a zwrot towaru

Prawa konsumenta a zwrot towaru

Moje pytanie dotyczy zwrotu towaru przy sprzedaży wysyłkowej ale od strony firmy. - kupujący kupuje przez internet nowy produkt za bardzo wysoką kwotę (ponad 10 tys zł). - towar w ofercie (...)

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Jesteśmy firmą motoryzacyjną działającą na polskim rynku. W jakim terminie mogę przyjąć zakupiony u mnie towar, który jest nienaruszony, a nabywca przedstawi dowód zakupu? Zwrócenie sprzedawcy (...)

Zwrot towaru w WNT

Zwrot towaru w WNT

Polska spółka z o.o. w miesiącu 09-2010 nabyła od innej firmy zagranicznej-unijnej towar, od którego rozliczyła VAT w ramach WNT zgodnie z przepisami. Okazało się jednak, że dostawca z UE przysłał (...)

Zwrot nieuszkodzonego towaru

Zwrot nieuszkodzonego towaru

Czy sprzedawca ma obowiązek przyjąć zwrot sprawnego, nieuszkodzonego towaru od klienta, który wcześniej dokonał zakupu tego towaru? Czy można zwrócić sprawny towar do sklepu? Czy jest przepis, (...)

Zwrot towaru a kasa fiskalna

Zwrot towaru a kasa fiskalna

Jeśli klient zwróci towar który był sprzedany i przyniesie paragon na tę rzecz, to jeśli chcę o tą kwotę pomniejszyć obrót i podatek VAT, to jak mam to udokumentować? Czy muszę prowadzić (...)

Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta.

Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta.

Prosimy o opinię prawną w sprawie reklamacji towaru przez klienta. W naszym stacjonarnym sklepie (działamy również przez internet), klient zakupił towar. Nie zajrzał on do pudełka czy z towarem (...)

Dokumentacja zwrotu towaru

Dokumentacja zwrotu towaru

Kontrahentowi zagranicznemu (Unia Europejska) sprzedaliśmy nasze wyroby wystawiając fakturę z "zerową" stawką VAT. Klient po otrzymaniu towaru stwierdził , że część wyrobów nie spełnia wymagań (...)

Zwrot dobrego towaru

Zwrot dobrego towaru

Czy zgodnie z prawem można oddać zakupiony towar do sklepu. Towar nie posiada wad i został zakupiony 2 dni temu? W przypadku, gdy towar nie jest wadliwy, a więc kupującemu nie przysługują uprawnienia (...)

Sprzedaż towaru z możliwością zwrotu

Sprzedaż towaru z możliwością zwrotu

W ubiegłym roku otrzymaliśmy towar oraz fakturę z terminem płatności od jednej z firm z którą współpracowaliśmy. Zamówiliśmy ten towar za namową przedstawiciela handlowego tejże firmy. Zapewniał (...)

Zwrot zakupionego towaru

Zwrot zakupionego towaru

Klient (firma) złożył ustne zamówienie na towar, który mu został dostarczony osobiście do siedziby na wyraźną prośbę. Po pewnym czasie (tydzień/dwa) towar „mu się znudził' i chce go (...)

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Osoby fizyczne planują zawiązać spółkę z o.o., będzie to firma handlowa. 100% sprzedaży będzie to eksport do krajów byłego Związku Radzieckiego (głównie Ukraina, Białoruś i Litwa). W związku (...)

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Dłużnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zwlekał z zapłatą pomimo nakazu zapłaty. Wierzyciel złożył do prokuratury zawiadomienie o wyłudzeniu, mimo że dłużnik wielokrotnie (...)

Eksport z kasą fiskalną

Eksport z kasą fiskalną

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów dla potrzeb budownictwa opodatkowanych stawką 22% VAT. Jestem płatnikiem podatku VAT i zgodnie z obowiązującymi (...)

FORUM PRAWNE

Zwrot towaru

Zwrot towaru We wrześniu 2009 roku dostawca dostarczył do magazynu naszej firmy towar, którego nie zamawialiśmy. Magazynier, nieświadomy braku zamówienia, podpisał fakturę. Uzgodniliśmy z dostawcą, (...)

zwrot towaru a reklamacja

zwrot towaru a reklamacja czy zwrot towaru to to samo co reklamacja? rozmydsliłem się co do paru rzeczy które ostatnio kupiłem po otrzymaniu premii w pracy, zbyt szybko je kupiłem i bez namysłu. (...)

Zwrot towaru

Zwrot towaru Witam, Chciałabym zapytać, czy istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru? Czy prawo konsumenta gwarantuje zrwot niespełniającego oczekiwań produktu? Chodzi o czapkę którą kupiłem, (...)

Zwrot towaru

Zwrot towaru Witam serdecznie. Wybrałem się dziś do sklepu w celu zakupu nowego zasilacza do laptopa, gdyż stary po prostu spalił się. W sklepie stacjonarnym pokazałem swój stary zasilacz i poprosiłem (...)

zwrot towaru

zwrot towaru Witam Mam takie pytanie w jak jest czas zwrotu w sklepie zakupionego towaru oczywiśnie nienoszonego z metką?Z góry dziękuję za odpowiedzi

zwrot towaru

zwrot towaru Witam Mam takie pytanie jesli dokonam zakupu przez internet i nie ważne czy w licytacji czy przez opcje kup teraz to czy dalej przysługuje mi 10 dniowy okres zwrotu zakupionego towaru?Z (...)

zwrot towaru

zwrot towaru Witam Mam takie pytanie w jakim terminie po zakupie sprzętu moge go oddać nie podając przyczyny chodzi o odtwarzacz mp4 poprostu nie jestem zadowolony czy mam szansę na zwrot gotówki?Z (...)

zwrot towaru

zwrot towaru Witam Mam takie pytanie kupiłam sukienkę, ale po przyjściu do domu jednak stwierdziłam że mi nie pasuje ma ona jeszcze metkę czy mogę oddać ją tak bez problemu i poprosić o zwrot (...)

Zwrot towaru 2011-2012

Zwrot towaru 2011-2012 Dzień dobry. Miesiąc temu kupiłam buty, niestety po krótkim używaniu pękły na podeszwie. Chciałam je zareklamować, ale w sklepie powiedzieli mi że jednak bez pudełka nie (...)

Zwrot towaru

Zwrot towaru witam, na jakich zasadach mogę zwrócić towar do sklepu?? Nie jestem zadowolony z zakupu, muszę udowadniać że ze sprzętem jest coś nie tak?? z góry dziekuję za pomoc

zwrot towaru

zwrot towaru Witam! Kupiłem odtwarzacz mp4 ale nie jestem z niego zadowolony czy mogę w ciągu10 dni go zwrócić bez problemu?Z góry dziękuję za odpowiedzi

Porady prawne