Zmiany w Kodeksie wyborczym

Celem zmian jest wprowadzenie korekt w regulacjach dotyczących składów Sądu Najwyższego rozpoznających sprawy z zakresu prawa wyborczego. Nowelizacja zakłada, że o ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład „właściwej izby” Sądu Najwyższego.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym? 

Nowelizacja ta zmienia odpowiednie przepisy obu ustaw w ten sposób, że o ważności: wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, a także o ważności wyboru posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, przeciwko którym wniesiono protest (art. 244 § 1a; art. 258 i art. 366 w zw. z art. 244 § 1a Kodeksu wyborczego), wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 324 ust. 1a Kodeksu wyborczego), referendum ogólnokrajowego (art. 35 ust. 2 ustawy o referendum) - Sąd Najwyższy orzeka w składzie całej właściwej izby. Tak więc o ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład właściwej izby Sądu Najwyższego. 

Druga grupa zmian w Kodeksie wyborczym dotyczy unormowań dotyczących rozpatrzenia odwołania od postanowienia Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu posła (art. 250 § 2 zdanie pierwsze), odwołania od postanowienia Marszałka Senatu o wygaśnięciu mandatu senatora (art. 282 § 2 zdanie pierwsze) oraz odwołania od postanowienia Marszałka Sejmu o utracie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego (art. 367 § 2 zdanie pierwsze).

Kiedy nowelizacja wejdzie w życie?

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Nowelizacja przewiduje też, że w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego niezakończonego przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy znowelizowanego kodeksu wyborczego, tzn. że sprawę będzie rozpatrywała właściwa izba SN. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne