Nowe przepisy ograniczające stosowanie agresywnego planowania podatkowego o charakterze transgranicznym

8.2.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

4 lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Nowelizacja umożliwi przekazywanie przez szefa KAS informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym państw Unii Europejskiej. Resort finansów przewiduje, że dzięki nowym rozwiązaniom, budżet państwa i jednostki samorządowe zyskają rocznie ponad 735 mln. zł. Zmiana przepisów dostosowuje polskie prawo do rozwiązań przyjętych w UE. 

Przewidywany termin wejścia w życie to 1 kwietnia 2020 r.

Co się zmieni?

Wprowadzenie nowych przepisów do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma na celu przeciwdziałanie rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych. Nowe przepisy wprowadzają więc rozwiązania, które będą przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Struktury takie są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej.

Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów. Może to powodować np. podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Dzięki wprowadzanym zmianom legislacyjnym zwiększy się odporność polskiego rynku, a tym samym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, na rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

W zakresie ustawy o wymianie informacji podatkowych wprowadzono zmiany umożliwiające przekazywanie informacji o schematach podatkowych transgranicznych organom podatkowym państw członkowskich, w tym m.in.: zmiany dotyczące obowiązków Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przekazywania takich informacji. Zakres przekazywanych informacji obejmować będzie informacje uzyskiwane od podmiotów zobowiązanych do raportowania informacji o transgranicznych schematach podatkowych (tj. materiały uzyskiwane na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej). Pierwsze wymiany informacji w ramach Unii Europejskiej zostaną mają zostać dokonane do 31 października 2020 r.

Wprowadzone zostaną również zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, które uproszczą, ujednolicą i uszczelnią system VAT w zakresie handlu transgranicznego.

Skutki dla budżetu

Dzięki przekazywaniu przez Szefa KAS informacji o transgranicznych schematach podatkowych, zwiększą się dochody jednostek sektora finansów publicznych z tytułu uszczelnienia systemu podatkowego. Według prognoz roczny wzrost wyniesie ponad 735 mln zł. Budżet państwa zyska około 555 mln zł a jednostki samorządu terytorialnego około 180 mln zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: