10.2.2023

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Cyfryzacja w budownictwie w trakcie

Teraz książkę obiektu budowlanego i dziennik budowy łatwo założysz i poprowadzisz online

Od 2020 r. budownictwo przechodzi krok po kroku transformację cyfrową. Proces ten wspierają przepisy prawne, które przyspieszają kolejne usprawnienia w tym obszarze. Wśród najnowszych narzędzi cyfrowych GUNB są c-KOB i EDB.

Administracja i branża w obszarze budownictwa działają jak naczynia połączone. Każda, nawet najmniejsza zmiana na poziomie urzędniczym przekłada się na pracę i efektywność całego sektora.

Prace rozłożono na trzy etapy.

Porady prawne

Etapy cyfryzacji

Etap I – e-Budownictwo

Do 2020 r. cyfryzacja w budownictwie przechodziła stan uśpienia. W 2020 r. uruchomiono I etap cyfryzacji procedur budowlanych. Udostępniono serwis e-Budownictwo, który jest obecnie oficjalną, rządową aplikacją dla inwestora do składania wniosków w procesie budowlanym.

Na platformie zamieszczane są kolejne formularze. Dziś jest ich 26, a do najpopularniejszych należą m.in. wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) czy zgłoszenie robót budowlanych (PB-2).

Od 1 lipca 2021 r. inwestor może już złożyć online wniosek o pozwolenie na budowę i zgłoszenie z projektem budowlanym w postaci elektronicznej. Korzyści to prosta forma dokumentu, ułatwienie pracy projektantom oraz inwestorom, szybsze składanie wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym oraz redukcja kosztów np. prowadzenia działalności dla pracowni projektowych.

Wszystko na jednej platformie bez wychodzenia z domu.

Druk dużego projektu liniowego może kosztować projektanta ponad 2 000 zł. 

Etap II – cyfryzacja rejestrów

22 listopada 2021 r. oddano nową, zmodernizowaną wersję systemu RWDZ. Budowany jest interfejs API i system pobiera dane z innych systemów automatycznie. Takie rozwiązanie usprawnia obsługę postępowań dotyczących pozwolenia na budowę.

1 sierpnia 2022 r. wystartował nowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (e-CRUB).

Użytkownicy mogą w łatwy sposób sprawdzić kwalifikacje i uprawnienia inżyniera oraz projektanta, tak inwestorzy jak i urzędnicy.

Pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl funkcjonuje wyszukiwarka publiczna z listą ok. 130 tys. inżynierów i architektów. Wyszukiwarka daje obywatelom bezpośredni kontakt do osób w bazie e-CRUB.

System przyśpiesza start wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uprawnionych. Decyzja o wpisie do rejestru jest zautomatyzowana.

1 stycznia 2023 r. ruszyła c-KOB - oficjalna, rządowa aplikacja do prowadzenia książki obiektu budowlanego. System wspiera właścicieli i zarządców nieruchomości. Umożliwia im proste założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych o kontrolach okresowych, które wynikają z przepisów - art. 62 ustawy - Prawo budowlane.

Książka w wersji elektronicznej gromadzi i pozwala udostępniać kompleksowe dane o nieruchomości np. odpowiednim służbom.

Aplikacja nie wymaga specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania. Wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Dostępna jest wersja mobilna na smartfony.

I najważniejszy dokument na budowie - Dziennik budowy w wersji elektronicznej - wystartuje publicznie 27 stycznia 2023 r.

Na placu budowy występują trudne warunki pracy, więc aplikacja jest prosta w obsłudze i zawsze dostępna. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu i stałego dostępu do Internetu.

W 2021 roku wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń z projektem było 417 447. Pomijając decyzje odmowne, ale też pomijając wnioski o rozbiórki, daje to 477 tys. dzienników budowy. Dzienniki budowy dla domów jednorodzinnych mają 10-20 str., dla większych obiektów 25-35 stron, dla obiektów liniowych ok. 100 stron. Gdy przyjmiemy wielkość 30 stron dla dziennika, daje to = 14 mln 310 tys. str. Jedna strona A4 papieru o gramaturze 80 gr/ m2 waży do 0,05 kg, co daje 715 500 kg.

Do obsługi systemu wystarczy przeglądarka internetowa lub najprostszy smartfon, czy też tablet.

EDB to bardzo bezpieczny system:

 • dane są chronione poprzez kopię zapasową;
 • system jest zabezpieczony przed działaniem osób nieuprawnionych poprzez integrację z usługą tzw. węzła krajowego;
 • do EDB wejdziemy na trzy sposoby - za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, bądź potwierdzając swoją tożsamość poprzez bankowość elektroniczną;
 • dzięki mobilnej wersji, dostęp do niego mamy w każdej chwili i dowolnym miejscu;
 • inwestor po założeniu konta w systemie występuje w nim bezpośrednio do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy;
 • inwestor dodaje szybko i prosto uczestników procesu budowlanego w systemie, czyli osoby takie jak: kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego i upoważniony przedstawiciel inwestora.

System daje kontrolę nad przebiegiem całego procesu. Gromadzi wszystkie istotne zdarzenia, informacje o przebiegu robót budowlanych np. o montażu czy rozbiórce.

Można już prowadzić dziennik budowy elektronicznie w aplikacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

27 stycznia 2023 r. ruszył Elektroniczny Dziennik Budowy, który stanowi przełomem dla cyfryzacji w bu­downictwie.

Z aplikacji można skorzystać na komputerze w każdej przeglądarce internetowej. EDB jest dostępny pod adresem: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl. Można także pobrać darmową wersję mobilną EDB ze sklepów Google’a i AppleStore.

Aplikacja powstała w Głównym Urzędzie Nadzoru Bu­dowlanego z myślą o wygodzie użytkowników, w oparciu o nowe przepisy prawa budowlanego i najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Elektroniczny Dziennik Budowy stanowi gwarancję rzetelnego i wiarygodnego prowadzenia dokumentacji budowlanej.

Aplikacja EDB oferuje szereg ułatwień w procesie zarządzania budową. Inwestorzy i kierownik budowy mogą skorzystać z następujących funkcji:

 • szybkie i proste składanie elektronicznego wniosku o wydanie dziennika budowy do organów administracji architektoniczno-budowlanej (aab) i nadzoru budowlanego (nb),
 • powierzanie obowiązków i określanie ram czasowych pracy geodety i uczestników procesu budowlanego,
 • wygodne śledzenie wpisów i dokumentacji budowy online 24/7,
 • automatyczne umieszczanie wymaganych przepisami wpisów,
 • korygowanie wpisów,
 • prosta edycja statusów, zamknięcie dziennika jednym kliknięciem w aplikacji.

Prowadzenie dziennika w EDB odbywa się przez umieszczanie w nim odpo­wiednich wpisów. Wpisy ułożone są tak, jak w tradycyjnym dzienniku. Zaletą aplikacji jest możliwość filtrowania i wyszukiwania wpisów po różnych para­metrach, takich jak aktualność wpisu, funkcja autora, czy autor wpisu. Dzięki temu rozwiązaniu, w przypadku dużych inwe­stycji, możemy szybko odnaleźć interesujący nas wpis. Pro­wadzenie dziennika budowy w systemie EDB polega również na powierzaniu w funkcji uczestnikom procesu budowlanego oraz geodecie, którym Inwestor czy kierownik budowy ustala ramy czasowe ich pracy.

Żeby założyć konto w EDB, należy:

 • wejść na stronę: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl;
 • kliknąć „zaloguj” - nastąpi przekierowanie do usługi Węzła Krajowego na login.gov.pl;
 • wybrać jedną z metod uwierzytelnienia - profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna;
 • podać adres e-mail do kontaktu i potwierdzić w poczcie rejestrację.

Etap III – cyfryzacja urzędów

W trzecim etapie cyfryzacji w budownictwie przygotowywane są wrota do wszystkich systemów, które są wdrażane - SOPAB. System będzie centralną platformą wymiany danych w obszarze budownictwa.

System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie to również projekt, w ramach którego urzędy otrzymają dodatkowo sprzęt informatyczny i kompleksowe szkolenia oraz wsparcie ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

SOPAB to nowy i uproszczony standard obsługi obywateli i pracy urzędników zaangażowanych w proces inwestycyjny. główne funkcjonalności systemu w jego I wersji obejmą:

 • gromadzenie i udostępnianie urzędnikom informacji potrzebnych do wydawania decyzji;
 • tworzenie historii sprawy i wymiana między organami;
 • automatyczne generowanie raportów GUS i GUNB;
 • prosty w obsłudze interfejs dopasowany do spraw z obszaru budownictwa;
 • gotowe wzory pism;
 • połączenie z innymi programami i systemami takimi jak EZD, RWDZ, e-Budownictwo;
 • publiczne udostępnianie informacji o prowadzonych postępowaniach.

Efektem ma być to usprawnienie i ujednolicenie postępowań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wdrożenie pełnej cyfryzacji w skali całego kraju.

Co daje SOPAB: 

 • 17,8 mln – oszczędności budżetu samorządów wynikające z centralnego zakupu systemu;
 • 25 mln – roczne oszczędności magazynowania projektów budowlanych;
 • 2,6 mln – oszczędności na przesyłkach listowych dla podstawowych procedur budowlanych;
 • 1 050 000 dodatkowych godzin rocznie – zaoszczędzonych na usprawnieniu pracy organów aab i nb.

Do końca czerwca planowane jest wdrożenie pierwszej, podstawowej wersji SOPAB.

Połączenie narzędzi cyfrowych z bieżącą pracą podnosi jej produktywność i przyśpiesza finalny efekt tej pracy, a przy tym zmniejsza koszty. Działania odbywają się w czasie rzeczywistym i trafiają jednocześnie do wielu zainteresowanych stron.

Rząd wychodzi zatem naprzeciw oczekiwaniom obywateli i branży. Projektuje proste rozwiązania i udostępnia je bezpłatnie. Dla branży budowlanej, która już korzysta z zaawansowanych programów obliczeniowych, np. do projektowania czy analizy, to duża zaleta i oszczędność.

Źródło: www.gunb.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

Polski Ład to plan odbudowy naszej gospodarki.  Restart podatkowy w #PolskiŁad Ważne miejsce w Polskim Ładzie zajmuje restart podatkowy. Rząd chce, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. Podnosi kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższa limit dla drugiego (...)

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. ##baner## Odpowiedzialność za (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 (...)

Cyfryzacja w budownictwie postępuje...

Cyfryzacja w budownictwie postępuje...

Kolejny etap cyfryzacji w budownictwie - jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy? Dziennik budowy w formie elektronicznej, elektroniczna książka obiektu budowlanego czy też elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane to usprawnienia, na które czeka branża (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe (...)

Kolejny krok milowy w cyfryzacji procesu budowlanego

Kolejny krok milowy w cyfryzacji procesu budowlanego

Teraz książkę obiektu budowlanego oraz dziennik budowy łatwo założysz i poprowadzisz online. A od czerwca ruszy System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. To kolejne etapy cyfryzacji procesu budowalnego. – "Połączenie narzędzi cyfrowych podnosi produktywność pracy (...)

Nowocześniejszy proces inwestycyjno-budowlany

Nowocześniejszy proces inwestycyjno-budowlany

Od papierowej do cyfrowej dokumentacji  Już na początku sierpnia br. rozpoczęła się cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Od tego dnia w serwisie e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl) można pobrać i wypełnić formularze dot. procesu budowlanego. Rząd chce, żeby już jesienią (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość (...)

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie naszego budynku w grudniu 2002 r. Pozwolenie zostało uzyskane tylko na podstawie zgłoszenia do urzędu bez kontroli, wtedy nieobowiązkowej. Budynek posiada garaż podziemny, po kilku miesiącach okazało się, że w garażu pojawia się woda. (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 Kompleksowy i obszerny dokument o charakterze strategicznym – Rada Ministrów przyjęła pierwszą polską Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. – "Strategia (...)

Wynagrodzenie podczas minimalnego okresu urlopu wypoczynkowego

Wynagrodzenie podczas minimalnego okresu urlopu wypoczynkowego

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 13 grudnia 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-385/17 - Torsten Hein przeciwko Albert Holzkamm GmbH & Co. KG. Wynika z niego, że podczas minimalnego okresu urlopu wypoczynkowego, gwarantowanego na mocy prawa Unii, pracownik ma prawo do zwykłego (...)

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rada Ministrów przyjęła kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w "Tarczy antykryzysowej", która wspiera przedsiębiorców i pracowników. Teraz zajmuje się nimi Sejm. ##baner## Czego (...)

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków badania NASK "Nastolatki 3.0". Jak radzić sobie z tym problemem? ##baner## Mniej niż zero – cyberzło Jak wspomniano, agresja w Internecie (...)

Polecony do odbioru - elektronicznie!

Polecony do odbioru - elektronicznie!

Chcesz odbierać listy polecone bez wychodzenia z domu, bez czekania na listonosza? To już możliwe. Jedyne, czego potrzebujesz, to profil zaufany. Po pierwsze i najważniejsze - bez Twojej decyzji i wiedzy nikt nie otworzy Twojego listu i go nie zeskanuje. Aby otrzymywać korespondencję w wersji (...)

Sejm przyjął 2 ważne ustawy z sektora mieszkaniowego i budownictwa

Sejm przyjął 2 ważne ustawy z sektora mieszkaniowego i budownictwa

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych oraz ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw zostały przyjęte przez Sejm. ##baner## Czego dotyczą nowe ustawy?  - "Przyjęta  przez Sejm RP ustawa (...)

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego? Uczestnikami procesu budowlanego są w rozumieniu ustawy prawo budowlane: inwestor inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót. Warto przy tym pamiętać, iż nie należy utożsamiać inwestora na przykład  (...)

Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców z sąsiednich państw

Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców z sąsiednich państw

Co zmienia się w zakresie zasad zatrudniania sąsiadów? Od 1 lutego 2008 r. obowiązujerozporządzenie z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Nowy akt daje możliwość cudzoziemcom (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne a specjalności uprawnień budowlanych

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne a specjalności uprawnień budowlanych

Jakie wykształcenie jest odpowiednie i pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych? Pełny wykaz wykształcenia dla wszystkich specjalności znajduje się w Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych (...)

Opłata sądowa za wpis i wykreślenie hipotek

Opłata sądowa za wpis i wykreślenie hipotek

Na budowę domu jednorodzinnego bank w 2004 r. udzielił mi kredytu budowlano-hipotecznego i tym samym została na tej nieruchomości ustanowiona hipoteka kaucyjna w wysokości 180.000 zł. i hipoteka zwykła w wysokości 180.000 zł. Za wpis tych hipotek do księgi wieczystej nie poniosłam żadnych (...)

VAT a budowa domu

VAT a budowa domu

Wystawiając fakturę na budowę domu do 300 m2 liczyło się stawkę obniżoną VAT 8%. Do nadwyżki natomiast 23%. Wybudowałem dom o powierzchni użytkowej 370 m2. Będę wystawiał fakturę VAT i chcę wiedzieć czy nadal mogę zastosować obniżoną stawkę VAT 8%. Czy przy wystawianiu faktury mam (...)

Ogrodzenie budynku mieszkalnego z bramą wjazdową

Ogrodzenie budynku mieszkalnego z bramą wjazdową

Prowadzę działalność gospodarczą (karta podatkowa, VAT). Aktualnie wykonuję ogrodzenie z bramą do budynku mieszkalnego (będzie to teren zamknięty z monitoringiem). Chcę wystawić fakturę łączną na montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z materiałem. Czy mogę to opodatkować stawką (...)

Ogrodzenia do pojemników na śmieci a VAT

Ogrodzenia do pojemników na śmieci a VAT

Prowadzę działalność gospodarczą (karta podatkowa, VAT). Aktualnie wykonuję ogrodzenia do pojemników na śmieci dla spółdzielni mieszkaniowej (materiał i montaż). Chcę wystawić fakturę łączną na montaż tych ogrodzeń do pojemników na śmieci wraz z materiałem. Czy mogę to uznać (...)

Wykonanie placu zabaw - stawka VAT

Wykonanie placu zabaw - stawka VAT

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Aktualnie wykonuję plac zabaw dla spółdzielni mieszkaniowej (materiał i montaż). Chcę wystawić fakturę łączną na montaż placu zabaw wraz z materiałem. Czy mogę to uznać jako infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i (...)

Pas ekologiczny

Pas ekologiczny

Posiadam ziemie rolną nad rzeką. W planie zagospodarowania gminy jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe z wyjątkiem 100m korytarza ekologicznego nad rzeką. Zakaz budowania na terenie korytarza ekologicznego wprowadzono powołując sie na program ESOCH. Zgodnie z moją (...)

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w ramach działalności

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w ramach działalności

Spółka nabyła nieruchomość - kamienicę składającą się z czterech pięter. Nieruchomość ma ponad 50 lat. Parter spółka wyremontowała i przystosowała dla swojej działalności. Pozostałe piętra zamierza sprzedać na jako lokale mieszkalne dla osób fizycznych. Jaką stawkę VAT ma zastosować (...)

Stawka VAT na sprzedaż parapetów

Stawka VAT na sprzedaż parapetów

Moja firma, mimo posiadanego zapisu w KRS w ramach przedmiotu prowadzonej działalności, poszerzonej postanowieniem Sądu o zapis w brzmieniu 20.30.Z, produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, wystawiła fakturę za sprzedaż parapetów w stawce 22%, mimo iż na sprzedaż trwałej (...)

Stawka VAT na bramy z montażem

Stawka VAT na bramy z montażem

Prowadzę działalność gospodarczą, kupuję stal z 22 % VAT-em, później przerabiam tę stal w wyroby typu bramy, furtki, balustrady pod zamówienie klientów i oczywiście montuję je we wskazanych przez zamawiających miejscach. W jakiej wysokości podatek VAT powinienem naliczać na fakturach? (...)

Opłata za ustanowienie hipoteki

Opłata za ustanowienie hipoteki

W jaki sposób naliczana jest opłata za ustanowienie hipoteki? Jaka jest jej wysokość? Czy można nie zgodzić się z kwotą opłaty w przypadku, gdy naliczona została przez bank? Jeśli tak, to w jakim terminie i jakie środki odwoławcze przysługują? Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, (...)

Towarzystwo budownictwa społecznego

Towarzystwo budownictwa społecznego

Na czym polega działalność Towarzystw budownictwa społecznego? Zagadnienie towarzystw budownictwa społecznego uregulowane zostało w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Akt ten określa zasady gromadzenia oszczędności i udzielania (...)

Budynki mieszkalnictwa socjalnego a VAT

Budynki mieszkalnictwa socjalnego a VAT

Wujek startował w ostatnich dniach w przetargu organizowanym przez Urząd Miasta na budowę obiektu z mieszkaniami socjalnymi. Kosztorys składał się z różnych elementów, ale do istotnych z punktu widzenia pytania zaliczyć należy: - wzniesienie budynku - budowę zewnętrznego przyłącza elektrycznego - (...)

Opłata skarbowa - zwolnienie

Opłata skarbowa - zwolnienie

Została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, nie pobrano opłaty od przedmiotowej decyzji, gdyż dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega takiej opłacie. Nastąpi (...)

Uprawnienia do kierowania budową a zmiana przepisów

Uprawnienia do kierowania budową a zmiana przepisów

Witam jestem kierownikiem budowy. Zdobyłem uprawnienia w 1981 roku. Czy w związku ze zmianami przepisów powinienem zdobyć nowe uprawnienia? Wątpliwości dotyczące tego, iż nie posiada Pan odpowiednich uprawnień, wynikać mogą z nieprawidłowej interpretacji zmian w prawie regulującym uprawnienia (...)

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne a specjalności uprawnień budowlanych

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne a specjalności uprawnień budowlanych

Jakie wykształcenie jest odpowiednie i pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych? Pełny wykaz wykształcenia dla wszystkich specjalności znajduje się w Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych (...)

Opłata sądowa za wpis i wykreślenie hipotek

Opłata sądowa za wpis i wykreślenie hipotek

Na budowę domu jednorodzinnego bank w 2004 r. udzielił mi kredytu budowlano-hipotecznego i tym samym została na tej nieruchomości ustanowiona hipoteka kaucyjna w wysokości 180.000 zł. i hipoteka zwykła w wysokości 180.000 zł. Za wpis tych hipotek do księgi wieczystej nie poniosłam żadnych (...)

VAT a budowa domu

VAT a budowa domu

Wystawiając fakturę na budowę domu do 300 m2 liczyło się stawkę obniżoną VAT 8%. Do nadwyżki natomiast 23%. Wybudowałem dom o powierzchni użytkowej 370 m2. Będę wystawiał fakturę VAT i chcę wiedzieć czy nadal mogę zastosować obniżoną stawkę VAT 8%. Czy przy wystawianiu faktury mam (...)

Ogrodzenie budynku mieszkalnego z bramą wjazdową

Ogrodzenie budynku mieszkalnego z bramą wjazdową

Prowadzę działalność gospodarczą (karta podatkowa, VAT). Aktualnie wykonuję ogrodzenie z bramą do budynku mieszkalnego (będzie to teren zamknięty z monitoringiem). Chcę wystawić fakturę łączną na montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z materiałem. Czy mogę to opodatkować stawką (...)

Ogrodzenia do pojemników na śmieci a VAT

Ogrodzenia do pojemników na śmieci a VAT

Prowadzę działalność gospodarczą (karta podatkowa, VAT). Aktualnie wykonuję ogrodzenia do pojemników na śmieci dla spółdzielni mieszkaniowej (materiał i montaż). Chcę wystawić fakturę łączną na montaż tych ogrodzeń do pojemników na śmieci wraz z materiałem. Czy mogę to uznać (...)

Wykonanie placu zabaw - stawka VAT

Wykonanie placu zabaw - stawka VAT

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Aktualnie wykonuję plac zabaw dla spółdzielni mieszkaniowej (materiał i montaż). Chcę wystawić fakturę łączną na montaż placu zabaw wraz z materiałem. Czy mogę to uznać jako infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i (...)

Pas ekologiczny

Pas ekologiczny

Posiadam ziemie rolną nad rzeką. W planie zagospodarowania gminy jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe z wyjątkiem 100m korytarza ekologicznego nad rzeką. Zakaz budowania na terenie korytarza ekologicznego wprowadzono powołując sie na program ESOCH. Zgodnie z moją (...)

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w ramach działalności

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w ramach działalności

Spółka nabyła nieruchomość - kamienicę składającą się z czterech pięter. Nieruchomość ma ponad 50 lat. Parter spółka wyremontowała i przystosowała dla swojej działalności. Pozostałe piętra zamierza sprzedać na jako lokale mieszkalne dla osób fizycznych. Jaką stawkę VAT ma zastosować (...)

Stawka VAT na sprzedaż parapetów

Stawka VAT na sprzedaż parapetów

Moja firma, mimo posiadanego zapisu w KRS w ramach przedmiotu prowadzonej działalności, poszerzonej postanowieniem Sądu o zapis w brzmieniu 20.30.Z, produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, wystawiła fakturę za sprzedaż parapetów w stawce 22%, mimo iż na sprzedaż trwałej (...)

Stawka VAT na bramy z montażem

Stawka VAT na bramy z montażem

Prowadzę działalność gospodarczą, kupuję stal z 22 % VAT-em, później przerabiam tę stal w wyroby typu bramy, furtki, balustrady pod zamówienie klientów i oczywiście montuję je we wskazanych przez zamawiających miejscach. W jakiej wysokości podatek VAT powinienem naliczać na fakturach? (...)

Opłata za ustanowienie hipoteki

Opłata za ustanowienie hipoteki

W jaki sposób naliczana jest opłata za ustanowienie hipoteki? Jaka jest jej wysokość? Czy można nie zgodzić się z kwotą opłaty w przypadku, gdy naliczona została przez bank? Jeśli tak, to w jakim terminie i jakie środki odwoławcze przysługują? Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, (...)

Towarzystwo budownictwa społecznego

Towarzystwo budownictwa społecznego

Na czym polega działalność Towarzystw budownictwa społecznego? Zagadnienie towarzystw budownictwa społecznego uregulowane zostało w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Akt ten określa zasady gromadzenia oszczędności i udzielania (...)

Budynki mieszkalnictwa socjalnego a VAT

Budynki mieszkalnictwa socjalnego a VAT

Wujek startował w ostatnich dniach w przetargu organizowanym przez Urząd Miasta na budowę obiektu z mieszkaniami socjalnymi. Kosztorys składał się z różnych elementów, ale do istotnych z punktu widzenia pytania zaliczyć należy: - wzniesienie budynku - budowę zewnętrznego przyłącza elektrycznego - (...)

Opłata skarbowa - zwolnienie

Opłata skarbowa - zwolnienie

Została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, nie pobrano opłaty od przedmiotowej decyzji, gdyż dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega takiej opłacie. Nastąpi (...)

Uprawnienia do kierowania budową a zmiana przepisów

Uprawnienia do kierowania budową a zmiana przepisów

Witam jestem kierownikiem budowy. Zdobyłem uprawnienia w 1981 roku. Czy w związku ze zmianami przepisów powinienem zdobyć nowe uprawnienia? Wątpliwości dotyczące tego, iż nie posiada Pan odpowiednich uprawnień, wynikać mogą z nieprawidłowej interpretacji zmian w prawie regulującym uprawnienia (...)

Uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie a nowelizacja prawa budowlanego

Uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie a nowelizacja prawa budowlanego

Czy osoby, które uzyskały uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1995 r. zachowały prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie? Tak. Na potwierdzenie pragniemy przytoczyć stanowisko (...)