Dłużej można przechodzić na wcześniejszą emeryturę

Czego dotyczą proponowane przepisy?

Z dniem 2 listapada 2007 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Celem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest wydłużenie o jeden rok okresu, w którym nabywać będzie można prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę, tj. do 31 grudnia 2008 r.

Po co zmiany?

Twórcy reformy ubezpieczeń społecznych zobowiązali się, że po okresie granicznym (wedle dotychczasowych regulacji to 31 grudnia 2007 r.) będą obowiązywać nowe zasady przechodzenia na emeryturę dla osób pracujących w szczególnych warunkach. Jest to ustawa bardzo trudna i wymaga wielu uzgodnień z partnerami społecznymi. Dopiero uzgadniany i przygotowywany jest projekt dotyczący emerytur pomostowych.

Dlatego też wprowadzona nowelizacja przesuwa o rok termin obowiązywania starych przepisów. Przejście na emeryturę to decyzja życiowa i nie można zmuszać ludzi, aby z winy ustawodawcy, który nie potrafił uchwalić przepisów w odpowiednim czasie, musieli podejmować ją z dnia na dzień. Nowe warunki wynikające z ustawy pomostowej mogą być bowiem w niektórych przypadkach gorsze od obowiązujących obecnie. Stąd też zdecydowano, aby pracownikom dać czas na przemyślenie i podjęcie właściwej decyzji.

Jakie będą skutki wprowadzenia nowych rozwiązań?

Utrzymanie przez kolejny rok dotychczasowych zasad ma spowodować, że część pracowników skorzysta z tego przywileju i przejdzie jeszcze na korzystniejszych warunkach na wcześniejszą emeryturę. Przyczynić to się ma - zdaniem autorów nowych przepisów - do zwolnienia wielu stanowisk pracy dla młodych ludzi, którzy będą mogli podjąć pracę. Osoby przechodzące na wcześniejszą emeryturę będą mogły w sposób naturalny zająć się wychowaniem wnuków, umożliwiając tym samym podjęcie pracy zawodowej przez swoje dzieci. Nowe rozwiązanie to istotny element polityki prorodzinnej.

Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r.  zachowują uprawnienia do wcześniejszej emerytury, tzn. przyznawanej przed osiągnięciem  podstawowego wieku emerytalnego. Dla tych osób nie istnieje żadna data graniczna, do której powinni spełnić warunki uprawniające do wcześniejszej emerytury.

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. także mogą skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury, według zasad dotychczasowych. Jednakże warunki wymagane do przyznania tej emerytury dotyczące stażu pracy i wieku muszą spełnić w określonym czasie.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne