Kodeks drogowy 2014 – kolejne zmiany

12.12.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Od Nowego Roku pewnym zmianom ulegnie ustawa – Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia.

Istotna zmiana wejdzie w życie z dniem 31 sierpnia 2014 r. Zgodnie z jej treścią, piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będą zobowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Te zasady nie będą obowiązywały w strefie zamieszkania (oznaczona znakami D-40 i D-41). Dotychczasowe przepisy nakładają obowiązek używania elementów odblaskowych dzieci w wieku do 15 lat, które poruszały się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Zmiana jest uzasadniona przede wszystkim ponad dwukrotnie wyższą liczbą śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych, które mają miejsce w porze nocnej na drogach nieoświetlonych.

Wcześniej, bo już 14 lutego 2014 r. do porządku prawnego zostaną dodane dwa nowe znaki, oznaczające początek oraz koniec strefy płatnego parkowania, czyli strefy w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata.

Najwięcej kontrowersji wzbudza jednak propozycja zmian wysokości mandatów za przekraczanie prędkości. W chwili obecnej opracowany jest jedynie projekt nowelizacji przepisów, zatem rozwiązania w nim wskazane mogą ulec modyfikacjom. W nowelizacji przepisów proponuje się aby wysokość kary pieniężnej za naruszenie w zakresie niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym przy uwzględnieniu wartości przekroczenia prędkości dopuszczalnej, wynosi zależnie od wartości przekroczenia prędkości dopuszczalnej:

  • o 1 km/h 10 km/h włącznie – 1,5%
  • o 11 km/h 20 km/h włącznie – 3%
  • o 21 km/h 30 km/h włącznie – 5%
  • o 31 km/h 40 km/h włącznie – 9%
  • o 41 km/h 50 km/h włącznie – 14%
  • o 51 km/h i więcej – 20%

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

Natomiast czwarta kara pieniężna i kolejne nałożone w okresie 12 miesięcy od dnia ujawnienia pierwszego naruszenia niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym podlegają podwyższeniu o 50%

W przypadku naruszeń ujawnionych w obszarze zabudowanym wysokość kary za naruszenia niestosowania się do sygnału świetlnego podlega podwojeniu.

Zmiany te jednak tylko pozornie będą wprowadzały system karania za przekraczanie prędkości uzależniony od wysokości zarobków. W razie przyjęcia przepisów najbardziej pokrzywdzonymi byłyby osoby niewiele zarabiające. Przykładowo bowiem za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h wystawiany byłby mandat na kwotę ok. 750 zł. Kwota ta dla osoby zarabiającej np. 2000 zł netto miesięcznie stanowiłaby prawie 38% całego wynagrodzenia. Z kolei dla osoby zarabiającej np. 10 000 zł netto miesięcznie mandat w takiej wysokości oznaczałby utratę jedynie 7,5% zarobków, czyli kwoty raczej niewielkiej w stosunku do comiesięcznych dochodów.

Na chwilę obecną takie założenia są jeszcze w fazie projektu, stąd nie można jednoznacznie wskazać czy i w jakim kształcie zmiany zostałyby wprowadzone.

e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne