Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

Rozliczanie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawach o PIT i CIT, które wprowadzają tzw. podatek minimalny, czyli podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł. 

Jak wyjaśnił resort finansów, w mediach pojawiła się niewłaściwa wykładnia przepisów, zgodnie z którą od nowego roku podatnicy będą mogli odliczyć od zaliczki na podatek (PIT lub CIT) kwotę tzw. podatku minimalnego – mimo jego niezapłacenia. Nowe rozwiązania przewidują zachowanie neutralności: wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości oraz brak konieczności płacenia przez podatników najpierw podatku minimalnego, a następnie zaliczki na podatek pomniejszonej o kwotę podatku minimalnego.

Chodzi o przepisy ustaw podatkowych: art. 30g ust. 8-10 ustawy o PIT oraz art. 24b ust. 8-10 ustawy o CIT. Przedstawiona w mediach interpretacja tych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., dotyczyła tzw. minimalnego podatku dochodowego dla właścicieli nieruchomości komercyjnych. Według niej, podatnicy będą mogli odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy (PIT lub CIT) kwotę podatku minimalnego, mimo niezapłacenia tego podatku – z uwagi na to, że jego wysokość jest niższa od kwoty zaliczki.

Porady prawne

Interpretacja przepisów o podatku minimalnym według Ministerstwa Finanasów

Przedstawiana w niektórych artykułach prasowych wykładnia, zdaniem Ministerstwa Finanasów nie jest prawidłowa i nie uwzględnia celu wprowadzenia nowych rozwiązań. Przewidują one, że odliczanie podatku minimalnego od kwoty zaliczki na podatek dochodowy (PIT lub CIT) jest wprowadzane dla „zachowania neutralności proponowanego rozwiązania", tj. ustanowienia tzw. podatku minimalnego (ust. 9 art. 24b ustawy o CIT i 30g ustawy o PIT).

Natomiast ust. 10 art. 24b ustawy o CIT (art. 30g ustawy o PIT) został wpisany do ustawy z 27 października 2017 r. nowelizującej ustawy o PIT i CIT, aby wyeliminować konieczność wykonywania przez podatników dwóch płatności: raz podatku minimalnego, a następnie zaliczki na podatek pomniejszonej o kwotę podatku minimalnego. Służy on wyłącznie ułatwieniu rozliczania podatku minimalnego, którego płatność – z uwagi na jego miesięczny charakter – pokrywa się z płatnościami miesięcznych zaliczek na podatek (PIT lub CIT).

W związku z tym przepisy dotyczące tzw. minimalnego podatku nie pozwalają na jednoczesne korzystanie z ust. 9 i 10 art. 24b ustawy o CIT (art. 30g ustawy o PIT). Przepisy te tworzą dwie różne formy zapłaty podatku.

Podatnik zobowiązany do zapłaty tzw. podatku minimalnego może więc:

  • zapłacić podatek minimalny, a przy wyliczaniu zaliczki na CIT lub PIT odliczyć ten podatek od podatku należnego (PIT lub CIT) – ust. 8 i 9

albo

  • wpłacić zaliczkę na podatek CIT lub PIT w pełnej wysokości, jeżeli jest on niższy niż kwota minimalnego podatku – ust. 10.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne