Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe muszelki i azjatyckie medykamenty - w 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 20,9 tys. okazów CITES. Sprawdź, co turyści mają w walizkach – najciekawsze eksponaty zatrzymane przez Krajową Administrację Skarbową.

Muszelka z plaży, oryginalny upominek, regionalna wędlina… Czasem dopiero na granicy, okazuje się, że przewozimy towary, za które grozi nam w Polsce wysoka grzywna, albo od 3 do 5 lat więzienia. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto poznać zarówno polskie prawo celne, jak i przepisy w kraju, do którego wyjeżdżamy.

Porady prawne

Strefa Schengen – nie wszystkie towary można swobodnie przewozić

W Holandii kupisz legalnie marihuanę, ale za jej wywóz do większości europejskich krajów możesz trafić za kratki. Poszczególne państwa w strefie Schengen mają odrębne przepisy prawne. Pamiętaj o tym, podróżując po Europie. Różnego rodzaju regulacje dotyczą m.in. przewozu leków, zwłaszcza psychotropowych, na padaczkę, ADHD, a także silnych środków przeciwbólowych. Restrykcyjne przepisy obowiązują np. w Norwegii. Wiele substancji, których powszechnie używamy m.in. w Polsce, tam nie kupimy lub musimy mieć na nie receptę. Możemy zabrać ze sobą określoną ilość leków w oryginalnych opakowaniach, ale musimy mieć zaświadczenie lekarskie, żeby udowodnić, że są one przeznaczone na własny użytek. Odpowiednie dokumenty są niezbędne także, gdy przewozimy przedmioty zabytkowe. 

Samochodem możesz przewieźć 10 cygar, statkiem – 50, a kanapkę z serem musisz zjeść przed unijnym szlabanem

Podczas przekraczania granic zewnętrznych UE lub strefy Schengen zwróć uwagę przede wszystkim na wartość przewożonych prezentów i pamiątek oraz ilość tzw. wyrobów akcyzowych (papierosy, alkohol). Wartości te są różne w zależności od środka transportu. W przypadku podróży transportem lądowym, zgłoś wwożone towary o wartości powyżej 300 euro, a gdy dostajesz się na teren UE drogą lotniczą lub morską - powyżej 430 euro. Różne limity dotyczą także wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Na granicy zgłoś także większą ilość gotówki – limit to 10 tys. euro albo odpowiednik w innych walutach.

Pamiętaj, że na teren UE nie możemy przywozić żywności pochodzenia zwierzęcego: mięsa, wędlin, nabiału. Takie produkty mogą zawierać patogeny wywołujące choroby zakaźne u zwierząt. Dlatego na granicy trzeba wyrzucić je do specjalnego pojemnika. Wyjątkiem może być żywność dla niemowląt i produkty spożywcze, których używasz ze względów zdrowotnych. Żywność pochodzenia niezwierzęcego możesz przywieźć na teren UE bez granicznej kontroli sanitarnej, ale tylko na własne potrzeby. W przypadku produktów roślinnych do UE możesz wwieźć tylko 5 gatunków owoców: banany, kokosy, duriany, ananasy i daktyle. Przed podróżą koniecznie sprawdź, jakie przepisy celne obowiązują w kraju, do którego się wybierasz – np. na stronie ambasady. Więcej informacji na stronie granica.gov.pl

Przemytnicy „zatrudniają” turystów

W niektórych krajach za przemyt narkotyków grozi nam wiele lat więzienia, a nawet kara śmierci. W dodatku przestępcy próbują wykorzystywać turystów jako swoich pośredników, często zupełnie nieświadomych. Jak się ochronić? Przede wszystkim nie przyjmuj od obcych osób żadnych rzeczy do przewiezienia. Może okazać się, że „leki dla cioci” są narkotykiem lub innym nielegalnym towarem. Pamiętaj też o tym, aby cały czas mieć na oku swój bagaż, żeby nikt nie mógł go podmienić ani niczego do niego nie „podrzucił”. Nie zostawiaj bagażu bez opieki, ponieważ może on zostać uznany za podejrzany. W momencie kiedy takim pakunkiem zainteresują się służby, możesz dostać kolejną pamiątkę z urlopu - mandat.

Kłopotliwe muszelki i azjatyckie medykamenty

KAS w 2021 r. zatrzymała 20,9 tys. okazów CITES – gatunków zagrożonych wyginięciem, które są chronione postanowieniami Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). W tym zatrzymaliśmy: 1572 żywe zwierzęta, a także 18,5 tys. okazów medykamentów medycyny azjatyckiej.

W walizkach turystów można znaleźć skóry ze zwierząt, kość słoniową, koralowce, muszle, ale również różnego rodzaju medykamenty tradycyjnej medycyny azjatyckiej. Często wśród przejętych pamiątek są wypchane zwierzęta, takie jak duże koty lub krokodyle. Czasami można znaleźć rzadkie okazy typu kolce jeżozwierza, zęby z aligatorów, czy też zęby hipopotamów. Kupowanie takich pamiątek z chronionych zwierząt i roślin, to nie tylko przykładanie ręki do ich cierpienia i wymierania całych gatunków. To również przestępstwo, za które grozi nam wysoka grzywna, kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat, oraz utrata okazu.

Chronionych gatunków roślin i zwierząt jest kilkadziesiąt tysięcy i nauczenie się ich jest praktycznie niemożliwe. Przed wyjazdem za granicę sprawdź, na jakie kłopotliwe pamiątki warto zwrócić szczególną uwagę. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie podatki.gov.pl oraz stronach ambasad poszczególnych krajów. Jednak najlepiej będzie, jeśli zrezygnujesz z zakupu przedmiotów wykonanych ze zwierząt.

Dlaczego nie można zabrać ze sobą znalezionych na plaży muszli czy koralowców?

Takie pamiątki są modne. Turyści, nawet jeśli ich nie kupują, często próbują oderwać kawałek rafy. Wyobraźmy sobie, co się dzieje, gdy tak robi tylko co dziesiąty turysta. Poza tym przyzwolenie na przewożenie takich przedmiotów automatycznie stwarza sprzyjające warunki do rozwoju nielegalnego handlu. W efekcie rafa w Morzu Śródziemnym już teraz jest zdewastowana, a chronione zwierzęta są poławiane, aby pozyskać z nich modne muszle.

Więcej informacji na stronach podatki.gov.pl i granica.gov.pl

Chcesz zobaczyć, co przemycają mniej lub bardziej świadomi turyści – sprawdź naszą prezentację najciekawszych eksponatów zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Zob. co turyści mają w walizkach - najciekawsze eksponaty zatrzymane przez Krajową Administrację Skarbową

Pytania i odpowiedzi

 1. Co to jest Układ z Schengen?
 2. Jest to porozumienie/ Układ pomiędzy rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu oraz Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej dotyczący stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, który został zawarty w miejscowości Schengen (Luksemburg) w dniu 14 czerwca 1985 r. i na mocy którego możliwe jest zniesienie kontroli granicznej osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmocniona zostaje współpraca policyjna, sądowa oraz w sferze bezpieczeństwa i polityki azylowej.

 3. Co w praktyce oznacza termin Strefa Schengen?
  • zniesienie kontroli osób na granicach wewnętrznych,
  • wspólne zasady dotyczące kontroli osób przekraczających zewnętrzne granice państw członkowskich UE,
  • harmonizacja warunków wjazdu oraz zasad przyznawania wiz krótkoterminowych,
  • wzmożona współpraca policyjna (łącznie z prawem do obserwacji transgranicznej oraz pościgu transgranicznego),
  • silniejsza współpraca organów wymiaru sprawiedliwości (przyspieszenie realizacji systemu ekstradycyjnego i przekazaniu wykonania wyroków karnych),
  • ustanowienie i opracowanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).
 4. Strefa Schengen stanowi terytorium, na którym gwarantowany jest swobodny przepływ osób. Państwa sygnatariusze układu postanowiły znieść kontrole na ich granicach wewnętrznych na rzecz wzmocnienia kontroli na granicy zewnętrznej tej strefy. W celu skutecznej realizacji tego porozumienia kwestie dot. polityki wizowej, wiz krótkoterminowych, wniosków azylowych i kontroli granicznych opierają się na wspólnych zasadach i procedurach. Jednocześnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w strefie Schengen, wzmocniono współpracę i koordynację pomiędzy policją a organami sądowymi PCZ. W praktyce na wewnętrznych granicach lądowych strefy Schengen zostały zlikwidowane dotychczas funkcjonujące przejścia graniczne i funkcjonariusze nie dokonują już w tych miejscach regularnych kontroli granicznych. A możliwe stało się przekraczanie tych granic w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Taki przywilej, co istotne dotyczy zarówno obywateli państw członkowskich, jak również obywateli państw trzecich. Mimo braku kontroli w przejsciach granicznych należy jednak przestrzegać przepisów oraz posiadać odpowiednie dokumenty, potwierdzające tożsamość, obywatelstwo oraz uprawniające do przekraczania granicy, a w przypadku obywateli państw trzecich, dodatkowo także poświadczających legalność i cel pobytu. Zniesienie kontroli granicznej wewnątrz strefy Schengen, jest bowiem odpowiednio kompensowane i zawsze należy być przygotowanym na możliwość kontroli weryfikacji (tzw. nieuchronność kontroli) pod kątem legalności pobytu w strefie Schengen.

  Kluczowe zasady, które determinują prawidłowe funkcjonowanie strefy Schengen obejmują:

 5. Co to jest System Informacyjny Schengen?
 6. System Informacyjny Schengen, SIS (Schengen Information System) – jest to komputerowa baza danych, która jest jednym z najważniejszych narzędzi kompensacyjnych dla ochrony strefy Schengen i pozwala na sprawdzenie, czy osoby lub przedmioty przekraczające granicę Schengen, bądź już znajdujące się na jej terenie, nie są poszukiwane, lub też czy nie dotyczy ich zakaz wjazdu/wwozu. System ten pozwala krajowym organom kontroli granicznej, policyjnej, konsularnej i organom sądowym weryfikować informacje na temat poszukiwanych osób i przedmiotów. Państwa członkowskie wprowadzają informacje do systemu poprzez sieci krajowe (N-SIS) zintegrowane z systemem centralnym (C-SIS). Uzupełnieniem systemu informatycznego jest sieć SIRENE, służąca do wymiany dodatkowych informacji. SIS składa się z narodowych sekcji w każdym z krajów członkowskich oraz z układu centralnego. Centralny serwer SIS znajduje się w Strasburgu. Narodowe bazy danych (N-SIS) są jednakowe w każdym kraju, dzięki stałej aktualizacji informacji za pośrednictwem jednostki koordynującej, tj. Centralnego Rejestru (C-SIS).

 7. Jakie państwa należą do strefy Schengen?
 8. Strefa Schengen nie pokrywa się z terytorium Unii Europejskiej. Do strefy Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, a także Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria.

  Do strefy Schengen nie należą natomiast Cypr, Bułgaria, Irlandia, Rumunia, Wielka Brytania oraz Chorwacja.

 9. Czym jest i co reguluje Kodeks graniczny Schengen?
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (tekst jednolity) - jest tej rangi aktem prawa UE, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w Państwach Członkowskich zgodnie z Traktatami. Obowiązuje ponad prawem krajowym. Jego postanowienia realizują funkcjonariusze służb granicznych PCZ

 11. Co oznacza termin „granice zewnętrzne” i jakie warunki należy spełnić aby móc je legalnie przekroczyć ?
  • musi posiadać ważny dokument podróży,
  • musi posiadać ważną wizę, gdy jest wymagana,
  • musi uzasadnić cel planowanego pobytu i posiadać wystarczające środki utrzymania,
  • nie może posiadać wpisów w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) w celu odmowy wjazdu,
  • nie może być uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych w krajach UE.
 12. Granice zewnętrzne można przekraczać tylko na przejściach granicznych i w ustalonych godzinach ich otwarcia.

  Przekraczając granicę zewnętrzną, wszystkie osoby podlegają systematycznym kontrolom zarówno na wjazd jak i wyjazd do/z UE. Dotyczy to obywateli państw trzecich, jak również obywateli UE i osób korzystających z prawa do swobodnego przepływu osób na mocy przepisów UE (takich jak członkowie rodziny obywatela UE).

  W przypadku pobytu nieprzekraczającego 90 dni w okresie180 dni obywatel państwa nienależącego do UE:

  Jeżeli powyższe warunki nie zostały spełnione, następuje odmowa wjazdu na terytorium UE

  Dokumenty podróży obywateli krajów nienależących do UE muszą być systematycznie stemplowane przy wjeździe i wyjeździe.

  Odprawy graniczne przeprowadzane są przez straż graniczną.

 13. Co oznacza zniesienie kontroli na „granicach wewnętrznych”?
 14. Na granicach pomiędzy państwami – stronami układu z Schengen nie jest prowadzona kontrola graniczna. Przekraczanie lądowych granic wewnętrznych jest dopuszczalne w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Swoboda w zakresie przekraczania granic wewnętrznych dotyczy zarówno obywateli państw członkowskich UE, jak również obywateli państw trzecich o ile legalnie przebywają w tej strefie.

  Zniesienie kontroli granicznych nie oznacza, że przestają funkcjonować granice administracyjne. W mocy pozostają też wprowadzone przez władze państw członkowskich procedury administracyjne, np. meldunkowe, zakazy infrastrukturalne czy też związane z ochroną środowiska, etc.

  Kontrola tożsamości, pomimo iż nie jest przeprowadzana bezpośrednio na granicach, może być dokonana na zasadach wyrywkowych, na terenie całego obszaru Schengen. W razie poważnego zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego klauzula ochronna upoważnia, na mocy stosownej Decyzji Rady UE, każde Państwo Członkowskie może podjąć decyzję o tymczasowym przywróceniu kontroli na granicach wewnętrznych z innymi państwami strefy Schengen.

 15. Jakie są warunki wjazdu do strefy Schengen/UE dla obywateli państw trzecich?
  • posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli taka jest wymagana;
  • określić cel podróży
  • posiadać odpowiednie środki finansowe na okres pobytu i na powrót,
  • osoba, która zamierza wjechać na obszar Schengen nie może figurować również w systemie SIS, jako osoba niepożądana lub stanowiąca zagrożenie dla porządku publicznego.
 16. Obywatele państw trzecich, aby uzyskać zgodę na wjazd i pobyt na terytorium państw UE/Schengen muszą spełniać warunki określone w Kodeksie granicznym Schengen tj.:

 17. Jakie dokumenty uprawniają obywateli RP do przemieszczania się na po terytoriach państw strefy Schengen?
 18. Każdy obywatel państwa członkowskiego UE (także ob. RP) ma prawo do swobodnego wjazdu na terytorium innego państwa strefy. Nie są z tym związane żadne szczególne formalności. Co oznacza, że można przekroczyć granicę w każdym miejscu (o ile przepisy dla danego terenu nie stanowią inaczej np. parki narodowe, rezerwaty przyrody) i o dowolnej porze. O istnieniu granicy danego państwa informują tablice, które znajdują się w widocznych miejscach. Na granicach pomiędzy państwami strefy Schengen nie jest prowadzona kontrola graniczna. Tym niemniej w celu przekraczania granic wewnętrznych i pobytu na terytorium innego państwa strefy Schengen powinniśmy posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo – w świetle polskiego prawa odpowiednio paszport lub dowód osobisty. Ta zasada dotyczy wszystkich osób - również dzieci.

  Uwaga! Prawo jazdy, legitymacja szkolna czy studencka, zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub dowodu osobistego, świadectwo urodzenia, nie uprawniają do przekraczania granicy.

 19. Jakie warunki wjazdu na terytoria państw członkowskich UE/SCH i przekroczenie granic zewnętrznych muszą spełniać obywatele państw trzecich?
  • posiadanie ważnego dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy i spełniającego następujące kryteria:
   • zachowanie terminu ważności jeszcze przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich;
   • wydanie w okresie ostatnich 10 lat;
  • posiadanie ważnej wizy, jeżeli jest ona wymagana, lub (zamiennie) posiadanie ważnego dokumentu pobytowego lub ważnej wizy długoterminowej;
  • uzasadnienie celu i warunków planowanego pobytu oraz posiadanie wystarczających środków utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, lub wykazanie możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
  • nie figurowanie ich danych w SIS do celów odmowy wjazdu;
  • brak zagrożeń z ich strony dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych państw członkowskich, a w szczególności nie dokonanie wobec nich, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.
 20. Warunki te dla obywateli państw trzecich określone zostały regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) i w przypadku planowanego pobytu na terytorium państw członkowskich nieprzekraczającego 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, (co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu), są następujące:

  Uwaga, za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich.

 21. Jakie dokumenty uprawniają obywateli PCZ UE do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii?
 22. Do osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii, zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich - wobec tego mogą oni przekraczać granice państw członkowskich i przebywać na ich terytoriach legitymując się ważnym dokumentem, który pozwoli na potwierdzenie ich tożsamości i obywatelstwa.

 23. Jakie przepisy regulują przekraczanie granicy poza kolejnością?
  • członków grup ratowniczych i ekspertów, a także ich wyposażenia i środków pomocy;
  • członków załóg pojazdów straży pożarnej, sanitarnych oraz osób uczestniczących w akcjach ratowniczych;
  • autobusów w komunikacji międzynarodowej dokonujących regularnych przewozów osób;
  • środków transportu przewożących żywe zwierzęta, towary łatwo psujące się lub niebezpieczne oraz transportujących pomoc humanitarną,
 24. Zasady dokonywania odprawy granicznej poza kolejnością regulują przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r.w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. Nr 238, poz. 1729 z późn. zm.). Przepisy te w § 11 stanowią, iż kontroli granicznej poza kolejnością dokonuje się wobec:

  oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 25. Co oznacza przekraczanie granicy poza kolejnością w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach?
 26. Przepis § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, który odnosi się do możliwości przekraczania granicy poza kolejnością „w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach”, stanowi upoważnienie dla Komendanta Placówki Straży Granicznej do podjęcia indywidualnej, jednostkowej decyzji w oparciu o stan faktyczny i prawny danego przypadku, co do okoliczności, czy w danym momencie zachodzi przesłanka do jego zastosowania. Korzystanie z tego uprawnienia powinno być ograniczone do przypadków stanowiących realne zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby, z wykluczeniem celów handlowych czy komercyjnych. W sytuacjach tego wymagających, bezpośrednio należy zwracać się do Komendanta danej Placówki Straży Granicznej, który jest właściwy do podjęcia w oparciu o uzasadnione przesłanki indywidualnej decyzji, co do możliwości przekroczenia granicy poza kolejnością, w danym miejscu i czasie.

 27. Do jakiej wartości są zwolnione od cła i podatku „prezenty/zakupy” przywożone do Polski z państwa trzeciego przez podróżnego w bagażu osobistym?
  1. wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat:
   • papierosy – 200 sztuk lub
   • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub
   • cygara – 50 sztuk, lub
   • tytoń do palenia – 250 g;
  2. wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który ukończył 17 lat:
   • papierosy – 40 sztuk lub
   • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 20 sztuk, lub
   • cygara – 10 sztuk, lub
   • tytoń do palenia – 50 g;
  3. nowatorskie wyroby totoniowe
   • 50 mililitrów - w przypadku podróżnych w transporcie lotnicznym lub morskim,
   • 10 mililitrów - w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczny lub morski;
   • 0,04 kilograma – w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,
   • 0,008 kilograma – w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski.
  4. a) płyny do papierosów elektronicznych:b) wyroby nowatorskie:
  5. napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:
   • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 1 litr lub
   • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry, i
   • wina niemusujące – 4 litry, i
   • piwo – 16 litrów;
  6. napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE:
   • a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 0,5 litra lub
   • b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 0,5 litra, i
   • c) wina niemusujące – 0,5 litra, i
   • d) piwo – 2 litry
  • 430 euro – dla podróżnych w transporcie lotniczym i morskim;
  • 300 euro – dla pozostałych podróżnych.
  • odbywa się okazjonalnie;
  • obejmuje wyłącznie towary na własny użytek podróżnych lub ich rodzin lub towary przeznaczone na prezenty.
  • art. 41 WSZC – zwolnienie od cła;
  • art. 56 ustawy VAT – zwolnienie z podatku od towarów i usług.
 28. Zwolnione z należności celnych przywozowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państwa trzeciego (np. z Rosji) do naszego kraju, pod warunkiem, że wwożone towary nie mają charakteru handlowego i ich łączna wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych stanowiącej równowartość:

  Przez przywóz o charakterze niehandlowym, o którym mowa powyżej, rozumie się przywóz spełniający następujące warunki:

  Do wyżej wymienionych kwot nie wlicza się odpowiednio: wartości bagażu osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie; wartości produktów leczniczych niezbędnych do spełnienia osobistych potrzeb podróżnego (w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań – zob. art. 68 ust. 5 Prawa farmaceutycznego); paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów; a także wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według niżej określonych norm:

  UWAGA: Zwolnienie (od cła, podatku VAT) w ramach norm, o którym mowa powyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów – odpowiednio: alkoholu i napojów alkoholowych (bez wina i piwa) i/lub wyrobów tytoniowych, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100%.

  Podstawę prawną zwolnienia stanowią przepisy, odpowiednio:

  Natomiast w zakresie podatku akcyzowego podstawę prawną zwolnienia stanowi w tym przypadku art. 36 ustawy akcyzowej.

 29. Ile można przywieźć do Polski z państwa trzeciego paliwa w „baku” samochodu, a ile w kanistrze?
  • całość paliwa przywożonego w standardowych zbiornikach (montowanych na stałe przez producenta) prywatnych środków transportu – jednak nie więcej niż 200 litrów zgodnie z przepisami o podatku VAT;
  • paliwo w przenośnych zbiornikach (kanistrach) – nie więcej niż 10 litrów.
 30. Zgodnie z przepisami art. 107 WSZC, art. 35 ustawy akcyzowej oraz art. 77 ustawy VAT przywóz do Polski z państw trzecich (np. z Ukrainy) paliw silnikowych zwolniony jest od cła i od podatków (akcyzy i VAT) według następujących norm:

  W przypadku autobusów norma wynosi 200 litrów.

  W zbiornikach samochodów ciężarowych, które mogą przewieźć paliwo norma wynosi 600 litrów. Dodatkowo 200 litrów potrzebnych do funkcjonowania tzw. chłodni.

  „Standardowe zbiorniki” oznaczają – w szczególności – zbiorniki na stałe zamontowane przez producenta we wszystkich pojazdach mechanicznych takiego samego rodzaju jak dany pojazd i których zamontowanie na stałe umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa zarówno do napędu, jak, w odpowiednim przypadku, do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzenia i innych systemów.

  Zwolnienie dotyczy paliwa wykorzystywanego wyłącznie przez środek transportu, w którym zostało przywiezione. Paliwo to nie może zostać usunięte z tego środka transportu ani być składowane, chyba że jest to konieczne w przypadku jego naprawy, oraz nie może zostać odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą z takiego zwolnienia.

 31. Ile można przez granicę Polski (UE) przewozić pieniędzy i czy trzeba zgłaszać ten fakt na granicy?
  • zbywalne papiery na okaziciela, w tym instrumenty płatnicze na okaziciela, takie jak czeki podróżne, instrumenty zbywalne (w tym czeki, weksle i przekazy pieniężne) na okaziciela, indosowane bez ograniczeń, wystawione na fikcyjnego odbiorcę płatności lub występujące w innej formie, która powoduje przejście tytułu do nich przy ich przekazaniu, oraz instrumenty niekompletne (w tym czeki, weksle i przekazy pieniężne), które są podpisane, lecz nie zawierają nazwiska odbiorcy płatności;
  • gotówkę (banknoty i monety będące w obiegu jako środki płatnicze).
  • banknoty i monety (w walucie polskiej i obcej) niebędące w obiegu jako środek płatniczy, lecz podlegające oficjalnej wymianie na taki środek;
  • złoto dewizowe i platyna dewizowa, tj. złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców.
 32. W przypadku gdy osoba wjeżdża do UE lub wyjeżdża z UE i przewozi „środki pieniężne” o wartości 10 000 euro albo więcej (lub równowartość w innej walucie), powinna zgłosić w formie pisemnej i na żądanie przedstawić takie „środki pieniężne” właściwym organom (w Polsce są nimi organy KAS lub Straży Granicznej) – zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1889/2005 oraz art. 18 i 20 Prawa dewizowego oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz. U. Nr 69, poz. 597).

  Ponadto zgodnie z art. 18 Prawa dewizowego oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych, w Polsce obowiązek zgłoszenia „środków pieniężnych” dotyczy także podróżnych (rezydentów i nierezydentów) przekraczających granicę między Polską a innymi państwami członkowskimi UE (granice wewnętrzne UE), z wyjątkiem podróżnych przekraczających granice wewnętrzne z innymi państwami członkowskimi UE, które jednocześnie należą do obszaru Schengen.

  Obszar SCHENGEN – jest obszarem (strefą), na którym zniesiona została kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu wszystkich osób. Nie należy utożsamiać tej strefy z obszarem zajmowanym przez wszystkie państwa członkowskie UE, ponieważ obecnie strefa ta obejmuje łącznie terytoria 26 państw, w tym terytoria tylko 22 państw członkowskich UE: Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Holandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch.

  W Polsce wzór formularza zgłoszenia „środków pieniężnych” został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1068).

  Zgodnie z art. 2 pkt 2 rozporządzenia (WE) 1889/2005 należy zgłosić „środki pieniężne”, które oznaczają:

  Zgodnie z art. 18 Prawa dewizowego, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 7, 10 i 13, w naszym kraju „środkami pieniężnymi” (podlegającymi zgłoszeniu) są ponadto:

  Rozporządzenie (WE) 1889/2005 wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE, przy czym w myśl art. 1 ust. 2 jego przepisy pozostają bez uszczerbku dla działań krajowych podejmowanych w celu kontroli przepływów środków pieniężnych w obrębie UE.

  W ramach takich właśnie działań – podejmowanych w celu kontroli przepływów środków pieniężnych w obrębie UE – poszczególne państwa członkowskie UE mogą ustanowić własne, krajowe regulacje prawne (w Polsce są nimi ww. przepisy Prawa dewizowego), które mogą np. nakładać obowiązek zgłaszania „środków pieniężnych” również przy przekraczaniu granic wewnętrznych danego państwa członkowskiego UE (granic w obrębie UE).

  W sprawie informacji na temat tego typu wewnętrznych przepisów (wymagań), które mogą obowiązywać – w innych niż Polska – państwach członkowskich UE, do których np. osoba się udaje (państwo docelowe), czy przez które osoba przejeżdża (państwo tranzytowe), można kontaktować się przede wszystkim z właściwymi organami (służbami) określonego państwa członkowskiego UE. W naszym kraju takich informacji można szukać również w placówkach dyplomatycznych i konsularnych określonego państwa członkowskiego UE (np. na ich stronach internetowych).

  Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl w specjalnym poradniku „Polak za granicą” zamieszczonych jest szereg informacji dla podróżnych, które dotyczą m.in. przepisów wjazdowych obowiązujących w niektórych krajach, w tym w państwach członkowskich UE, szczegółowy adres/link: http://poradnik.poland.gov.pl/.

 33. Jakie warunki trzeba spełnić żeby z Polski wyjechać z psem do innego państwa członkowskiego UE?
  • być oznaczone mikroczipem – wymóg ten nie dotyczy zwierząt, które zostały oznaczone tatuażem przed dniem 03.07.2011 r.,
  • posiadać paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii,
  • posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie, fakt dokonania takiego szczepienia musi być odnotowany w paszporcie.
 34. Ogólne zasady przemieszczania zwierząt (np. psów), które towarzyszą podróżnym na terytorium UE stanowią, że przewożone zwierzę powinno:

  Dodatkowo w przypadku podróży na terytorium Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii oraz Malty dla psów obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom.

  Jednocześnie przed rozpoczęciem podróży należy zapoznać się z przepisami weterynaryjnymi państwa, do którego się udajemy ze zwierzęciem, a także z przepisami państw, przez które będziemy przejeżdżać, ponieważ w niektórych państwach członkowskich UE, aby wwóz zwierząt był możliwy, muszą zostać spełnione dodatkowe wymogi.

  Szczegółowe informacje dotyczące wwozu do państw członkowskich UE zwierząt (np. psów), które towarzyszą podróżnym, zamieszczone zostały na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii, pod adresem (linkiem): http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3857

 35. Jakie warunki trzeba spełnić żeby z Polski wyjechać z psem do państwa trzeciego?
 36. Szczegółowe informacje dotyczące wywozu zwierząt (np. psów) towarzyszących podróżnym, do niektórych państw trzecich, są dostępne na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii, pod adresem (linkiem): http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3858

 37. Jakie są zasady przywozu zwierząt towarzyszących z krajów trzecich na terytorium Polski?
  • przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych odbywa się w celu uczestnictwa w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach związanych z takimi wydarzeniami;
  • właściciel lub osoba upoważniona przedstawią dowody na piśmie, że dane zwierzęta domowe zostały zarejestrowane, jako uczestniczące w wydarzeniu, o którym mowa w lit. a), lub w stowarzyszeniu, które organizuje takie wydarzenia;
  • wiek zwierząt domowych wynosi ponad sześć miesięcy.
  • sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w części 1 załącznika IV do niniejszego rozporządzenia;
  • należycie wypełnione i wydane zgodnie z notami wyjaśniającymi zawartymi w części 2 tego załącznika; li>
  • uzupełnione pisemnym oświadczeniem właściciela lub osoby odpowiedzialnej, które stanowi pisemne oświadczenie podpisane przez właściciela lub osobę upoważnioną potwierdzające, że przemieszczanie danego zwierzęcia domowego do Unii jest przemieszczaniem o charakterze niehandlowym; /li>
  • umiejscowienie transpondera lub tatuażu oraz datę jego wszczepienia lub naniesienia, albo datę odczytu transpondera lub tatuażu, a także kod alfanumeryczny podawany przez transponder lub widniejący na tatuażu;
  • gatunek, rasę, datę urodzenia podaną przez właściciela, płeć i umaszczenie danego zwierzęcia domowego;
  • niepowtarzalny numer referencyjny świadectwa;
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela lub osoby upoważnionej;
  • imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz podpis urzędnika lub upoważnionego lekarza weterynarii, który wystawia dokument identyfikacyjny;
  • informacje dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie;
  • datę pobrania próbki krwi do badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
  • informacje na temat zastosowania wszelkich profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna;
  • imię i nazwisko oraz podpis przedstawiciela właściwego organu zatwierdzającego;
  • imię i nazwisko, podpis oraz dane kontaktowe przedstawiciela właściwego organu przeprowadzającego kontrole, a także data kontroli;
  • inne stosowne informacje dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia domowego.
  • dokument identyfikacyjny wystawiono na jednym z terytoriów lub w jednym z państw trzecich wymienionych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1; (część 1 tabelki) lub:
  • zwierzęta są wwożone do państwa członkowskiego po ich przemieszczeniu na terytorium trzecie lub do państwa trzeciego lub po ich tranzycie przez terytorium lub państwo trzecie z państwa członkowskiego, przy czym dokument identyfikacyjny uzupełniony i wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii poświadcza, że przed opuszczeniem Unii zwierzęta:
   • zostały poddane szczepieniu przeciwko wściekliźnie przewidzianemu w art. 10 ust. 1 lit. b); oraz
   • zostały poddane badaniu poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania przewidzianemu w art. 10 ust. 1 lit. c), z wyjątkiem przypadku odstępstwa przewidzianego w art. 12. (w przypadku tranzytu – oświadczenie wzór zał. I cz. 2 rozporządzenie (UE) nr 577/2013
 38. Zasady przywozu psów, kotów i fretek z państw trzecich określone są w Rozporządzeniu nr 576/2013 i rozdziale 4a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Maksymalna liczba psów, kotów lub fretek, które mogą towarzyszyć właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas jednorazowego przemieszczania o charakterze niehandlowym, nie może przekraczać pięciu. Na zasadzie odstępstwa maksymalna liczba psów, kotów, fretek może przekraczać pięć, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

  Przemieszczanie zwierząt domowych o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z terytorium państwa trzeciego

  Dokument identyfikacyjny – świadectwo zdrowia zwierząt dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek z terytorium państwa trzeciego do państwa członkowskiego zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 – określony w zał. IV cz. 1 do rozporządzenia (UE) nr 577/2013 .

  Świadectwo zdrowia zwierząt, musi być:

  Świadectwo zdrowia zawiera pozycje przeznaczone do wprowadzenia następujących informacji:

  Świadectwo oraz oświadczenie musi być sporządzone przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wjazdu oraz w języku angielskim.

  Musi być wypełnione drukowanymi literami przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wjazdu lub w języku angielskim.

  Jeżeli do świadectwa dołączone zostaną dodatkowe arkusze papieru lub dokumenty potwierdzające, traktuje się je, także, jako stanowiące część oryginału tego świadectwa przez złożenie podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii na każdej ze stron.

  W przypadku, gdy świadectwo, włączając dodatkowe arkusze, składa się z więcej niż jednej strony, każda strona musi być ponumerowana (numer strony z całkowitej liczby stron) na dole strony oraz musi być opatrzona na górze każdej strony numerem referencyjnym świadectwa

  Kolor podpisu musi się różnić od koloru druku. Ten sam wymóg dotyczy także pieczęci innych niż pieczęcie tłoczone lub znaki wodne.

  Załącznik III do rozporządzenia 577/2013/UE określa Wzory paszportów dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek.

  Na zasadzie odstępstwa od art. 25 ust. 1 (świadectwo zdrowia) państwa członkowskie udzielają zezwolenia na przemieszczanie o charakterze niehandlowym na ich terytorium psów, kotów i fretek, którym towarzyszy dokument identyfikacyjny wystawiony zgodnie z art. 22 (paszport) w przypadku, gdy:

 39. Jakie ilości roślin i produktów roślinnych nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej?
 40. W celu zwiększenia bezpieczeństwa fitosanitarnego państw członkowskich, od 14 grudnia 2019 r. w Unii Europejskiej weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych.

  Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi zdrowia roślin, osoby podróżujące do unijnych z krajów trzecich nie mogą wprowadzać na teren Unii żadnych roślin ani materiałów roślinnych, chyba że towarzyszy im oficjalne zaświadczenie (tzw. świadectwo fitosanitarne) od właściwego organu ds. zdrowia roślin w ich kraju pochodzenia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są banany, kokosy, daktyle, ananasy i duriany, ponieważ te owoce nie stanowią zagrożenia. Brak świadectwa fitosanitarnego skutkuje zakazem przywozu. W przypadku, gdy osoby przybywające do Unii Europejskiej z państw trzecich, posiadają inne produkty roślinne, owoce i warzywa (za wyjątkiem 5 wyżej wymienionych), powinny je umieścić w odpowiednich pojemnikach, znajdujących się na przejściach granicznych.

  Zakaz wprowadzania na teren Unii wyżej wymienionego rodzaju towarów obejmuje również wysyłane z krajów trzecich przesyłki owoców, warzyw, roślin, produktów roślinnych, do osób fizycznych, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, a są zamawiane na odległość (np. pocztą elektroniczną, przez telefon, Internet) przez konsumentów.

  Przesyłki towarów, podlegające pod przepisy fitosanitarne, są poddawane kontroli dokumentacji, identyfikacyjnej oraz zdrowotności, którą, co do zasady, przeprowadzają właściwi inspektorzy oddziałów granicznych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa. Celem kontroli jest weryfikacja towarów i towarzyszącej dokumentacji, która zapewnia, że wwóz danego towaru pochodzenia roślinnego na terytorium Unii Europejskiej nie stanowi zagrożenia fitosanitarnego, a wwożone rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty spełniają wymogi przepisów prawa unijnego w zakresie zdrowia roślin.

  Graniczna kontrola fitosanitarna określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich w obszarze środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, przeprowadzana jest w punktach kontroli granicznej.

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod linkiem: http://piorin.gov.pl/

 41. Czy są jakieś ograniczenia dla podróżnych dotyczące przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego do UE z państw trzecich?
  • żadna ilość mięsa i podrobów jadalnych, produktów mleczarskich (w tym makaronów, pieczywa cukierniczego, warzyw przetworzonych o ile zawierają mięso lub mleko) nie może zostać wprowadzona na terytorium UE bez przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej;
  • dopuszcza się przywóz, w ilości do 2 kg łącznej wagi, mleka początkowego w proszku, pokarmu dla niemowląt i specjalnych środków spożywczych wymaganych ze względów medycznych, o ile produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu;
  • w odniesieniu do produktów rybołówstwa dopuszcza się przywóz wypatroszonych świeżych lub obrobionych produktów do 20 kg lub odpowiadających wadze jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa;
  • w odniesieniu do produktów przeznaczonych do karmienia zwierząt dopuszczalny jest przywóz wyłącznie specjalnej karmy dla zwierząt domowych wymaganej ze względów medycznych, pod warunkiem, że ilość przywożonej karmy nie przekracza 2 kg, przywożone produkty nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, produkty stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz ich opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.
 42. Przywóz z zagranicy żywności pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) jest objęty bardzo ścisłą reglamentacją.

  Przepisy UE, czyli rozporządzenie Komisji (WE) Nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz.Urz.UE nr L 77, z dn. 24.03.2009, str. 1, z późn. zm.), ustanawiają następujące zasady obrotu w odniesieniu do przesyłek osobistych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego:

  Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające wymogów należy przekazać do zniszczenia po przybyciu na terytorium UE (produkty takie pozostawia się w specjalnych pojemnikach na przejściach granicznych).

 43. Jaką ilość lekarstw na własne potrzeby można przewozić przez granicę Polski?
 44. Zgodnie z art. 68 ust. 5 Prawa farmaceutycznego nie wymaga zgody Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przywóz przez podróżnego z zagranicy do Polski produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań. Powyższe wyłączenie nie ma jednak zastosowania do środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym również narkotyków uśmierzających ból, których przywóz z zagranicy określają odrębne przepisy.

  Podróżny wyjeżdżający z Polski za granicę może zabrać ze sobą jedynie produkty lecznicze na własny użytek, w ilościach potrzebnych na czas podróży i pobytu za granicą (szczegółowe normy ilościowe określają przepisy poszczególnych krajów). W przypadku niektórych leków, np. insuliny aplikowanej w formie iniekcji, należy zabrać ze sobą odpowiedni dokument, wystawiony przez lekarza prowadzącego, który swoim podpisem potwierdza chorobę podróżnego, przyjmowane przez niego leki i konieczność używania strzykawek, aplikatora, czy innych instrumentów medycznych. Najlepiej, aby ten dokument przetłumaczony był na język kraju, do którego podróżny się wybiera.

  Przesyłanie „produktów medycznych” za granicę i do Polski w przesyłkach pocztowych między osobami fizycznymi jest zabronione.

 45. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby można było wywieźć poza obszar celny UE „stary” namalowany obraz?
  • jednorazowe pozwolenie na wywóz – wydaje Minister Kultury;
  • wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz – wydaje (na wniosek osoby fizycznej) Wojewódzki Konserwator Zabytków;
  • wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę – wydaje (na wniosek muzeum lub innej instytucji kultury) Wojewódzki Konserwator Zabytków.
  • wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieła malarstwa, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40 000 zł;
  • wykonane na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
  • wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 12 000 zł.
  • ocena wskazująca czas powstania zabytku – wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Polski lub organ administracji publicznej;
  • wycena zabytku – wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Polski;
  • faktura – zawierająca dane pozwalające na identyfikację przedmiotu, wystawiona przez podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Polski;
  • potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Polski – zawierające fotografię zabytku, wystawione w przejściach granicznych przez organ celny, a w przypadku jego braku przez organ Straży Granicznej.
 46. Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 116/2009 oraz ustawy o ochronie zabytków wywóz dóbr kultury (zabytków) poza obszar celny UE objęty jest wymogiem przedstawienia odpowiedniego pozwolenia. W Polsce wyróżniamy w tym zakresie trzy rodzaje pozwoleń:

  Obowiązek uzyskania pozwolenia na wywóz – co do zasady – dotyczy tzw. „zabytków ruchomych”, które należą do jednej z kategorii, które wymieniono w art. 51 ustawy o ochronie zabytków. Wśród tych kategorii znajdują się m.in.:

  Jeżeli wywóz zabytku jest dokonywany bez pozwolenia, o których mowa powyżej, a cechy zabytku wskazują, że jego wywóz wymaga pozwolenia, organ Straży Granicznej lub organ celny może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania dokumentu potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia. Dokumentem takim może być:

 47. Kontrola wykonywana przez Służbę Celno-Skarbową – jakie uprawnienia w tym zakresie posiadają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a jakie obowiązki spoczywają na kontrolowanym/podróżnym?
  • udostępnienie funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej dokumentów związanych z przedmiotem kontroli;
  • wylegitymowanie się funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej oraz okazanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do ustalenia tożsamości;
  • umożliwienie przeprowadzenia rewizji towarów i środków transportu, w tym z użyciem urządzeń technicznych oraz psów służbowych;
  • przeszukania osoby;
  • zatrzymanie i udostępnienie środka transportu do kontroli;
  • złożenie zeznań w charakterze świadka;
  • umożliwienie przeprowadzenia oględzin;
  • umożliwienie przeprowadzenia badania towarów, w tym możliwości pobrania próbek;
  • umożliwienie nałożenia zamknięć urzędowych na towarze lub środku transportu;
  • umożliwienie zbierania i zabezpieczania wszelkich niezbędnych materiałów z zakresu kontroli, w tym filmowania i fotografowania oraz dokonywania nagrań dźwiękowych;
  • uczestniczenie w czynnościach kontrolnych, przeprowadzanych przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
 48. Kontrola wykonywana przez Służbę Celno-Skarbową polega na sprawdzeniu prawidłowości przestrzegania przepisów prawa przez zobowiązane do tego osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

  Kontroli celno-skarbowej podlega przestrzeganie przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami oraz przepisów prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych.

  Kontroli celno-skarbowej podlega również rodzaj paliwa w zbiorniku środka przewozowego, przesyłki pocztowe, ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

  Zgodnie z art. 64 ust 1 i 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązkiem podróżnego jest poddanie się kontroli celno-skarbowej, w szczególności:

  W myśl art. 64 ust. 5 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej podróżny podlegający kontroli jest zobowiązany do wykonywania poleceń określonego zachowania się, celem wykonania czynności określonych wyżej w pkt 2, 3, 4, 5 albo w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

  Zgodnie z art. 72 ust 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej podróżny podlegający kontroli jest obowiązany do wykonania na swój koszt czynności umożliwiających przeprowadzenie kontroli, a w szczególności rozładowanie, okazanie, oraz załadowanie towaru po zakończeniu czynności kontrolnych.

  Jednocześnie w myśl art. 62 ust 5 i 6 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej podróżny ma prawo do żądania okazania znaku identyfikacji osobistej funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej wykonującego czynności w przejściu granicznym. Jeśli kontrola dokonywana jest poza siedzibą oddziału celnego (np. na drogach dojazdowych do przejścia granicznego) nieumundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej przeprowadzający kontrolę bez żądania podróżnego, a umundurowany funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej na żądanie podróżnego, jest zobowiązany okazać legitymację służbową oraz upoważnienie do kontroli.

 49. Czy przywóz towarów z innych państw członkowskich UE do Polski podlega należnościom celnym lub zgłoszeniu celnemu?
  • względami moralności i porządku publicznego,
  • bezpieczeństwa publicznego,
  • ochroną zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt lub ochroną roślin,
  • ochroną narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, lub też
  • ochroną własności przemysłowej i handlowej.
 50. Terytoria państw członkowskich UE tworzą razem jednolity rynek, na którym zapewniony jest między innymi swobodny przepływ towarów – art. 26 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz.Urz.UE C 115, z dn. 09.05.2008, str. 47). Tym samym tworząc jednolity rynek państwa członkowskie UE zawarły unię celną, zlikwidowały krajowe taryfy celne i przyjęły jednolitą zewnętrzną i wspólnotową taryfę celną stosowaną jedynie do towarów przywożonych z państw trzecich.

  Oznacza to, że przywóz (nabycie wewnątrzwspólnotowe) na terytorium Polski, towarów będących w swobodnym obrocie w innych państwach członkowskich UE nie jest obłożony cłem i nie podlega zgłoszeniu celnemu.

  Mimo istnienia tak szeroko stosowanej swobody przepływu towarów państwa członkowskie UE nie są pozbawione całkowicie możliwości stosowania pewnych ograniczeń lub zakazów w przywozie, wywozie oraz tranzycie towarów obcego pochodzenia. Mówi o tym artykuł 36 wyżej przywołanego Traktatu, który pozwala każdemu państwu członkowskiemu wprowadzić ograniczenia/ zakazy uzasadnione:

  Ponadto należy mieć na uwadze, iż nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów będących wyrobami akcyzowymi w Polsce wiąże się – co do zasady – z obowiązkiem zapłacenia podatku akcyzowego, zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami.

 51. Ile można przywieźć do Polski alkoholu i papierosów z innego państwa członkowskiego UE?
  • wyroby tytoniowe:
   • papierosy – 800 sztuk,
   • cygaretki (cygara o masie ≤ 3 gramów/sztukę) – 400 sztuk,
   • cygara – 200 sztuk,
   • tytoń do palenia - 1 kilogram;
  • napoje alkoholowe:
   • alkohol etylowy – 10 litrów,
   • wino i napoje fermentowane – 90 litrów, w tym wino musujące 60 litrów,
   • piwo – 110 litrów,
   • produkty pośrednie – 20 litrów.
 52. Zgodnie z art. 34 ustawy akcyzowej zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe (przywóz) wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego UE dokonywane przez osobę fizyczną, gdy wyroby te są przemieszczane przez tę osobę osobiście na jej własny użytek i jeżeli wyroby te nie są przeznaczone na cele handlowe. Na przeznaczenie handlowe wskazuje w szczególności nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych w ilościach przekraczających:

 53. Czy można odzyskać podatek VAT w przypadku wywozu poza terytorium UE towarów zakupionych w Polsce?
 54. Zgodnie z art. 126 ustawy VAT prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego, mają osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Miejsce stałego zamieszkania takiej osoby fizycznej, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.

  Zwrot podatku VAT przysługuje tylko w przypadku zakupu towarów u uprawnionych sprzedawców, których punkty sprzedaży oznaczone są znakiem informującym o takiej możliwości („ZWROT VAT dla podróżnych”).

Zmiana procedur przywozu z Ukrainy do Polski zwierząt zagrożonych wyginięciem

Od 24 czerwca 2022 r. przywóz z Ukrainy do Polski okazów zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) będzie się odbywać na zasadach ogólnych. Przestaje obowiązywać skrócona procedura wprowadzona 2 marca 2022 r.

Zmiany zostały wprowadzone ze względu na stabilizację sytuacji na granicy wschodniej i w związku z wznowieniem funkcjonowania organu administracyjnego Konwencji Waszyngtońskiej na Ukrainie.

Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w uzgodnieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zdecydowały o odstąpieniu od awaryjnego trybu postępowania w przypadku przywozu do Polski przez obywateli z Ukrainy okazów zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

KAS oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska pozostają w stałym kontakcie, w celu bieżącego monitorowania sytuacji, informowania o wydanych zezwoleniach, oraz w razie potrzeby: konsultacji z organem zarządzającym CITES Ukrainy.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ochrona danych osobowych na wakacjach

Ochrona danych osobowych na wakacjach

Poznaj kilka porad, jak w czasie wakacji zadbać o swoje dane osobowe i uchronić się przed potencjalnymi problemami. Łatwo o kłopoty... Dowód osobisty pozostawiony w zastaw za wypożyczony sprzęt rekreacyjny. Zgubiony portfel z dokumentami. To najczęstsze sytuacje podczas wakacji, gdy narażamy się na to, że nasze dane wpadną w niepowołane ręce i mogą (...)

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Pieniądze w ramach bonu będą z jednej strony wakacyjnym wsparciem dla rodzin, a z drugiej – dla polskiej branży turystycznej. To 500 zł na każde dziecko przyznawane – tak jak w programie „Rodzina 500+” – niezależnie od dochodów. ##baner## Nowe przepisy Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym przewiduje świadczenie w formie bonu turystycznego w wysokości (...)

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Zwykle zaczyna się bardzo niewinnie. Ciekawa oferta pracy, możliwość wyjazdu za granicę, wysokie zarobki, nowa przygoda. Potencjalny pracodawca wydaje się być przemiłym człowiekiem, który nie pragnie niczego innego, jak tylko dać nam szansę na spełnienie marzeń. Niestety, w dzisiejszych czasach należy jednak być bardzo ostrożnym – często bowiem to, co wydaje się świetnym (...)

Przed wakacjami - zabezpiecz mieszkanie

Przed wakacjami - zabezpiecz mieszkanie

Zabezpieczenie mieszkania przed kradzieżą i awarią Aby spędzony urlop był udany i pozostał na długo w naszej pamięci miłym wspomnieniem, zadbajmy o właściwe zabezpieczenie pozostawionego mienia, tak żeby po powrocie nie czekała na nas przykra niespodzianka. Podczas gdy wakacje są dla nas okresem wypoczynku, dla złodziei jest to czas żniw.  ##baner## Przed wyjazdem pomyślmy o (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%. W tym artykule przedstawiono, co z nich wynika. Ogólne (...)

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

Podstawowe zasady stosowania procedury  Procedura odprawy czasowej wraz z procedurą końcowego przeznaczenia należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne przeznaczone do powrotnego wywozu mogą być objęte szczególnym przeznaczeniem na obszarze celnym Unii, z całkowitym (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy określają jednak szereg warunków, których spełnienie spowoduje dopiero, iż (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą funkcjonowania jednolitego rynku towarów jest swoboda przepływu towarów. Jest ona jedną (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest wdrożenie dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 (...)

Zgłaszanie przewozu towarów niebezpiecznych

Zgłaszanie przewozu towarów niebezpiecznych

Od 8 listopada br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.  Na czym polega obowiązek zgłoszenia?  To rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy Rady nr 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich (...)

Opłaty za przejazd po drogach krajowych

Opłaty za przejazd po drogach krajowych

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy zobowiązane są (z pewnymi wyjątkami) do uiszczania opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych, której maksymalna wysokość nie może być wyższa niż równowartość 800 euro rocznie. Rozporządzenie wykonawcze do powyższych przepisów, wydane na podstawie (...)

Wozić ludzi można już nie tylko taksówką

Wozić ludzi można już nie tylko taksówką

Weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Umożliwia ona przedsiębiorcom okazjonalnie przewozić osoby. Zmiany w przepisach określają kryteria, jakie muszą być spełnione przez przewoźnika, a także rodzaj pojazdów. Zgodnie z nowelizacją okazjonalny przewóz osób może być realizowany osobiście przez przedsiębiorcę lub przez zatrudnionego przez niego pracownika. Ponadto (...)

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Jakie dokumenty podlegają kontroli? Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, przede wszystkim wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku, (...)

Program inwestycyjny dla Centralnego Portu Komunikacyjnego przyjęty

Program inwestycyjny dla Centralnego Portu Komunikacyjnego przyjęty

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023” Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.   Uchwała (...)

Darmowe autostrady nie dla każdego

Darmowe autostrady nie dla każdego

Około 160 km autostrad ma być zwolnionych z opłat za przejazd. Sprawdź które. Chodzi o odcinki autostrad, które przebiegają w okolicach największych miast w Polsce (nie wszystkie oddano jeszcze do użytku), a ich budowę finansuje budżet państwa. Darmowe obwodnice mają być dostępne tylko dla ruchu lokalnego i jedynie dla samochodów osobowych oraz motocykli – zakłada (...)

Największy węzeł autostradowy

Największy węzeł autostradowy

Podsekretarz Stanu Zbigniew Rapciak wziął udział w uroczystości podpisania Umowy na budowę największego węzła autostradowego Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4, która odbyła się 30 maja br. w Katowicach. Projekt obejmuje wykonanie odcinka autostrady A1 o długości 2,2 km wraz z budową trzypoziomowego węzła. Wartość Kontraktu wynosi 853 mln zł, inwestycja jest współfinansowana (...)

Płatne autostrady

Płatne autostrady

W dniu 17 lipca 2002 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych będące aktem wykonawczym do ustawy z 27 października 1994 roku o autostradach płatnych.Rozporządzenie to zawiera autostrad, za jazdę którymi będzie trzeba płacić. Wśród autostrad tych znajdują się:A 1: Gdańsk - Toruń - Łódź - Piotrków Trybunalski - Częstochowa - Gliwice - Gorzyczki - granica (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Wspólny front dla bezpieczeństwa podróżujących

Wspólny front dla bezpieczeństwa podróżujących

W dn. 26 czerwca 2008 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii ruszyła INFORMACYJNA KAMPANIA PROFILAKTYCZNA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH OBYWATELI POLSKICH, której organizatorami są: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej.Kampania pod patronatem Ministra (...)

Zwalczanie nielegalnego wydobywania i obrotu bursztynem

Zwalczanie nielegalnego wydobywania i obrotu bursztynem

KAS i Ministerstwo Środowiska wspólnie zwalczają nielegalne wydobywanie i obrót bursztynem KAS i MŚ podpisały porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ograniczenia nielegalnego wydobywania, obrotu bursztynem, kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi i ozdobnymi oraz meteorytami. Współpraca ma na celu ograniczenie nielegalnego procederu, a (...)

100 tys. zarzutów w 9 lat - to efekty pracy CBŚ

100 tys. zarzutów w 9 lat - to efekty pracy CBŚ

Prawie 100 tysięcy zarzutów karnych dla 34 tysięcy podejrzanych. Likwidacja 129 laboratoriów narkotyków. Na rynek nie trafia ponad 3 tony narkotyków. Zabezpieczone mienie ma wartość ponad 1,7 mld zł. Oto najkrótsza charakterystyka 9 lat skuteczności Centralnego Biura Śledczego KGP.Trochę historiiRok 2000 jest przełomowym dla zwalczania zorganizowanej przestępczości w Polsce. 15 kwietnia (...)

Mahmoud Abbas gościem Parlamentu Europejskiego

Mahmoud Abbas gościem Parlamentu Europejskiego

Dziewięćdziesiąt tysięcy ludzi zostało bez dachu nad głową, zabici i ranni to głównie cywile, w tym dzieci i kobiety. To wszystko jest rezultatem ataków Izraela, powiedział Mahmoud Abbas, zwracając się w środę podczas sesji plenarnej do posłów PE. Przewodniczący PE Hans-Gert Pöttering witając prezydenta podkreślił, że PE w przeszłości i obecnie wspiera lud palestyński, (...)

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z  Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało ustawę, która pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza skarbowej. Nowe rozwiązania wymierzone w przestępców oszukujących na podatkach, cłach czy akcyzie, to kontynuacja działań, które (...)

Jakich pamiątek nie przywozić z wakacji?

Jakich pamiątek nie przywozić z wakacji?

Kupiona na bazarze torebka ze skóry węża, wyroby z koralowca, kości słoniowej czy fragmenty rafy koralowej - przywożąc takie pamiątki z wczasów możemy zapłacić grzywnę lub trafić do więzienia. - Nie można się tłumaczyć nieznajomością prawa. Osoba, która nieświadomie przywiezie z wczasów zakazaną pamiątkę, jest traktowana przez mundurowych dokładnie (...)

Czy można orzec przepadek samochodu nie należącego do przemytnika?

Czy można orzec przepadek samochodu nie należącego do przemytnika?

Sąd skonfiskował sprawcy przestępstwa samochód należący do spółki leasingowej. Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Sądu Najwyższego o kasację wyroku.   (...)W opinii rzecznika orzeczenie o przepadku na rzecz skarbu państwa tego pojazdu wraz z przyczepą i dokumentami rażąco narusza prawo. W art. 31 kodeksu karnego skarbowego (w brzmieniu obowiązującym w dacie (...)

Jak mafia pozbywa się celników?

Jak mafia pozbywa się celników?

Czy przemytnik lub mafia paliwowa może doprowadzić do zwolnienia z pracy dowolnie wybranego funkcjonariusza celnego? (...)Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 8a) ustawy z 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 156, poz. 1641 z późn. zm.) funkcjonariusza celnego zwalnia się ze służby w razie wniesienia przeciw niemu aktu oskarżenia o umyślne popełnienie przestępstwa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Jestem ojcem 18 letniego syna, który w bieżącym miesiącu (czerwiec) kończy szkołę średnią. Po wakacjach planuje rozpocząć studia na uczelni wyższej (Wyższa Szkoła Bankowości). Jednocześnie (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

Dokonywanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT)

Dokonywanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT)

Jakie wymogi dokumentacyjne musi spełnić podatnik, który ma zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT)? W przypadku tego rodzaju dostawy podatnik musi spełnić bardzo (...)

VAT od sprzedaży opon używanych

VAT od sprzedaży opon używanych

Jestem importerem między innymi opon używanych z Niemiec, prowadzę działalność gospodarczą, jestem vatowcem i mam kasę fiskalną. Czy na opony używane jest VAT marża i jak mam rozliczać opony, (...)

Oznakowanie towarów włókienniczych

Oznakowanie towarów włókienniczych

Importer tekstyliów z Chin sprzedaje towary pod swoją marką. Do każdego towaru dołączona jest metka, trwale złączona z produktem na której zamieszczono niniejsze dane: nazwa marki towaru, rozmiar (...)

Sprawozdania do NBP

Sprawozdania do NBP

Prowadząc działalnośc gospodarczą - współpracuję z podmiotami zagranicznymi, dokonuję nabyć, jaki i dostaw towarów i usług. Czy muszę składac sprawozdania do NBP? Niektórzy przedsiębiorcy (...)

Przewóz okazjonalny

Przewóz okazjonalny

Zwracam się z uprzejmą prośbą o interpretację następującej sytuacji. Ośrodek szkolenia kierowców posiadający równocześnie uprawnienia do szkolenia kandydatów na instruktorów użył autobusu (...)

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Jestem właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów ciężarowych i osobowych i eksportem poza granice UE. Dużo pojazdów sprzedaję obywatelom Ukrainy. Poniższe pytania zostały zasygnalizowane (...)

Przewóz na potrzeby własne a praca tymczasowa

Przewóz na potrzeby własne a praca tymczasowa

W miesiącu wrześniu 2007 roku Inspekcja Transportu przeprowadziła kontrolę naszego samochodu ciężarowego, który prowadził pracownik wynajęty w naszej firmie z agencji pracy. Samochód jest własnością (...)

Niezarobkowy przewóz drogowy

Niezarobkowy przewóz drogowy

Nie prowadzę działalności związanej z transportem (przewozem zarobkowym osób), ale mam własny autokar (45 miejsc). Co jest wymagane, ażebym mógł przewozić tym autobusem osoby w celach niezarobkowych (...)

Przedawnienie należności za jazdę bez biletu

Przedawnienie należności za jazdę bez biletu

Jaki jest okres przedawnienia mandatu za jazdę koleją bez biletu? 3 lata? Które przepisy rozstrzygają powyższą kwestię? Zgodnie z artykułem 33a prawa przewozowego przewoźnik lub osoba przez niego (...)

Górna granica alimentów

Górna granica alimentów

Jaka jest górna granica alimentów? Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.Jest to granica nieprzekraczalna nawet wtedy, gdyby ramy te (...)

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Sporna jest wspólna granica 2 działek. Dokumenty geodezyjne są sprzeczne. Czy w rozgraniczeniu sądowym będzie brana pod uwagę taka granica, która zapewni powierzchnię? Czy powierzchnia jest kryterium (...)

Umorzenie postępowania rozgraniczeniowego

Umorzenie postępowania rozgraniczeniowego

W sprawie została wydana decyzja administracyjna o rozgraniczeniu nieruchomości, którą jedna ze stron, nie godząc się z rozstrzygnięciem, zaskarżyła do sądu cywilnego. Aktualnie sprawa toczy (...)

Poronienie a urodzenie martwego dziecka

Poronienie a urodzenie martwego dziecka

U mojej ciężarnej żony stwierdzono śmierć dziecka - płodu w 21 tygodniu ciąży, następnie nastąpił poród martwego płodu sztucznie wywołany środkami farmakologicznymi. Ciało dziecka zostało (...)

Rozgraniczenie między nieruchomościami

Rozgraniczenie między nieruchomościami

Posiadam własną nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, mój budynek jest połączony z przyległym budynkiem w zabudowie szeregowej, który stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej małej. (...)

Zagrożenie karą za przemyt celny

Zagrożenie karą za przemyt celny

Jaką karą zagrożone jest przestępstwo skarbowe przemytu celnego? Przepis art. 86 Kodeksu karnego skarbowego stanowi, że przemyt celny (rozumiany jako niedopełnienie obowiązku celnego w momencie (...)

Orzeczenie środka karnego przepadku rzeczy

Orzeczenie środka karnego przepadku rzeczy

Czy sąd może orzec przepadek auta użytego do przewozu narkotyków, jeżeli przemytnik nie był właścicielem pojazdu tylko wynajął go z wypożyczalni samochodów? Prowadzę wypożyczalnię samochodów, (...)

FORUM PRAWNE

Mąż wyludzil jako rzekomy pelnomocnik towary na moja firmę na 168tys zł. - 6 nakazów zaplaty

Mąż wyludzil jako rzekomy pelnomocnik towary na moja firmę na 168tys zł. - 6 nakazów zaplaty Witam. Potrzebuję pomocy w sprawach wyludzenia towarow przez mojego meza na konto mojej jednoosobowej (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego Dzień dobry, Jeśli ktoś orientuje się to bardzo proszę o informację/sugestie w sprawie podatku VAT: Moja firma (sp. z o.o.) zakupiła towary (...)

Darmowe druki remanentu

Darmowe druki remanentu Jak sprawnie i legalnie przeprowadzić remanent? Czy są do tego jakieś specjalne druki? Spisem z natury powinny zostać objęte: - towary handlowe, - materiały (surowce) podstawowe (...)

jaki podatek na towary rolne ?

jaki podatek na towary rolne ? witam, na towary rolne obowiązuje 5 proc. podatku, ale dowiedziałem się że jest jakis problem z opodatkowanie słomy i owsa? O co chodzi ? Jaki należy stosować podatek? (...)

Przewóz zwierząt pociagiem.

Przewóz zwierząt pociagiem. hej. prosze o informacje. czy zwierzeta podczas podruzy pociagiem musza byc przewozone w klatkach czy wystarczy smycz i kaganiec? wymagany jest bilet jak za normalną osobę (...)

Przeprowadzki

Przeprowadzki Transport i przeprowadzki Poszukujemy partnerów do współpracy organizujemy transport i przeprowadzki warszawa krauss TEL. 732732137 TANIE PRZEPROWADZKI SZCZECIN,POLICE,GOLENIÓW tel. 732732137 (...)

przewóz lotniczy

przewóz lotniczy Mam takie pytanie, odnośnie zmian w opodatkowaniu, chodzi mi dokładnie o przewóz lotniczy, czy można zastosowac zerową stawkę podatkową? Jakie kryteria trzeba spełnić? Nowe (...)

czy firma jednoosobowa potrzebuje pozwolenia na przewóz rzeczy autem do 3.5t?

czy firma jednoosobowa potrzebuje pozwolenia na przewóz rzeczy autem do 3.5t? czy firma jednoosobowa potrzebuje pozwolenia na przewóz rzeczy autem do 3.5t?

jak rozumieć przewóz drogowy pojazdami lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do

jak rozumieć przewóz drogowy pojazdami lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do jak rozumieć przewóz drogowy pojazdami lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (...)

Granica

Granica Witam, w jakiej odległości od granicy działki mogę postawić budynek? Czy może to być w granicy?

ALIMENTY na żonę ?!

ALIMENTY na żonę ?! Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości (...)

Granica działki

Granica działki Witam! Mam pewien problem z moim sąsiadem. Postaram się jak najdokładniej opisać moją sytuację. Jakieś 25 lat temu wybudowaliśmy dom, w którym teraz mieszkamy. Zaraz po budowie (...)

Alimenty w Polsce. My mieszkamy za granicą.

Alimenty w Polsce. My mieszkamy za granicą. Moja zona mieszka ze mna w Anglii.Ma jednak dziecko z poprzedniego malzenstwa w Polsce na ktore placi 600zl alimentow.Tu w Anglii nie pobieramy zadnych zasilkow.Spodziewamy (...)

rozwód z orzekaniem o winie

rozwód z orzekaniem o winie witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy zaczęłam robić mu (...)

Witam . Czy po 20 latach ulega przedawnieniu kara za przemyt niewielkiej ilości papierosów

Witam . Czy po 20 latach ulega przedawnieniu kara za przemyt niewielkiej ilości papierosów Witam . Czy po 20 latach ulega przedawnieniu kara za przemyt niewielkiej ilości papierosów

czy jest po dwunastu latach przedawnienie za przemyt papierosów do niemiec?

czy jest po dwunastu latach przedawnienie za przemyt papierosów do niemiec? czy jest po dwunastu latach przedawnienie za przemyt papierosów do niemiec?

W roku 1995 zostałam zatrzymana na granicy niemieckiej za przemyt papierosów, wynikiem czego był naliczony

W roku 1995 zostałam zatrzymana na granicy niemieckiej za przemyt papierosów, wynikiem czego był naliczony W roku 1995 zostałam zatrzymana na granicy niemieckiej za przemyt papierosów, wynikiem czego (...)

Jak zamknąć budżet bez zwiększenia podatków.

Jak zamknąć budżet bez zwiększenia podatków. Mam tutaj cytat posła PiS, bardzo fajny zresztącytat, muszę sie zgodzić z tym co ten pan powiedział. \"Jeśli obniżymy koszty pracy, to automatycznie (...)

kara w Niemczech za przemyt papierosow

kara w Niemczech za przemyt papierosow Pare lat temu przemycalem papierosy do Niemiec i tam zostalem zlapany. Spacilem czesc kary i chcial bym to skonczyc.Bylem pare razy zaczymany w Niemczech i zabrano (...)

Porady prawne