21.6.2012

Zespół
e-prawnik.pl

Niezgodność towaru z umową to także wada prawna

Powódka jako konsument zakupiła w komisie samochód. Jak się okazało, auto zostało złożone z trzech samochodów, z czego dwa były kradzione. Powódka dochodziła od komisanta roszczeń z tytułu wad prawnych pojazdu. W toku postępowania pojawiła się wątpliwość, czy do odpowiedzialności komisanta będącego przedsiębiorcą za wady prawne rzeczy sprzedanej konsumentowi stosuje się ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), czy Kodeks cywilny (art. 572[1]-576 k.c. w zw. z art. 535[1] k.c.). Takie pytanie sąd odwoławczy zadał Sądowi Najwyższemu, który odmówił podjęcia uchwały, ale w uzasadnieniu stwierdził, że

Porady prawne

Do odpowiedzialności komisanta będącego przedsiębiorcą za wady prawne rzeczy sprzedanej konsumentowi stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na art. 1 ust. 4 ww. ustawy, który w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości stanowi, iż do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się art. 556-581 k.c. Przepis ten dotyczy również sprzedaży rzeczy dokonywanej przez komisanta na rzecz konsumenta (art. 770[1] k.c.). Zgodnie z art. 535[1] k.c. przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży stosuje się do sprzedaży konsumenckiej w takim zakresie, w jakim sprzedaż ta nie jest uregulowana odrębnymi przepisami. Skoro z art. 1 ust. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wynika, że nie stosuje się do niej przepisów art. 556-581 k.c., czyli także przepisów o rękojmi za wady prawne, tj. art. 572[1]-576 k.c., to nie można racjonalnie twierdzić, że na podstawie art. 535[1] k.c. do sprzedaży konsumenckiej można stosować przepisy art. 556-576 k.c.

Za tym, że wady prawne objęte są określeniem "niezgodność towaru z umową", opowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 grudnia 2008 roku, sygn. akt V CSK 293/08 (niepubl.). Również stanowisko doktryny w tej kwestii jest w zdecydowanej większości jednolite. Sąd Najwyższy nie znalazł argumentów, by od tej wykładni odstąpić.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2011 roku, sygn. akt III CZP 50/11, OSNC 2012/4, poz. 54

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rękojmia za wady

Rękojmia za wady

Rękojmia - czyli co? Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z u rękojmia, sprzedawca, (...)

Zgodność towaru z umową

Zgodność towaru z umową

    Kto odpowiada za niezgodność towaru z umową?   Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca. sprzedaż konsumencka, konsument, zgodność z umową, umowa sprzedaży, rękojmia

Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Ustawa w zakresie sprzedaży konsumenckiej wyłączyła stosowanie przepisów o rękojmi (...)

Umowa komisu

Umowa komisu

Co to jest komis? Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Celem zlecenia komisowego (...)

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Dziesięcioletni samochód tanio sprzedam! Stan idealny! Obecny rynek samochodowy jest bardzo konkurencyjny. Sprzedawcy nadal reklamują stare samochody jako garażowane, dobrze utrzymane i bezwypadkowe. Klient, który uwierzy w takie zapewnienia może się srodze rozc samochód, kupno, sprzedaż, (...)

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

Jakie są założenia ogólne systemu rozliczenia podatku od marży?Ustawa o VAT przewiduje szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjo towary używane, system „VAT-marża”, komis, handel samochodami osobowymi, (...)

Umowa komisu

Umowa komisu

Co to jest komis? Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Celem zlecenia komisowego (...)

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Dziesięcioletni samochód tanio sprzedam! Stan idealny! Obecny rynek samochodowy jest bardzo konkurencyjny. Sprzedawcy nadal reklamują stare samochody jako garażowane, dobrze utrzymane i bezwypadkowe. Klient, który uwierzy w takie zapewnienia może się srodze rozc samochód, kupno, sprzedaż, (...)

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

Jakie są założenia ogólne systemu rozliczenia podatku od marży?Ustawa o VAT przewiduje szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjo towary używane, system „VAT-marża”, komis, handel samochodami osobowymi, (...)

Umowa komisu

Umowa komisu

Co to jest komis? Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Celem zlecenia komisowego (...)

Umowa komisu

Umowa komisu

Co to jest komis? Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Celem zlecenia komisowego (...)

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

Jakie są założenia ogólne systemu rozliczenia podatku od marży?Ustawa o VAT przewiduje szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjo towary używane, system „VAT-marża”, komis, handel samochodami osobowymi, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Niezgodność towaru z umową

Niezgodność towaru z umową

W listopadzie 2004 r. kupiłem samochód. Moim zdaniem został dostarczony niezgodnie z umową np.: wycięte pasy dla pasażerów w trakcie przerabiania samochodu na wersję dostawczą. Straszony przez Sprzedawcę utratą zaliczki (całą kwotę musiałem zapłacić kilka dni przed odbiorem towaru - (...)

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Na jednym z serwisów aukcyjnych zakupiłem używany laptop. Sprzęt nie był tani, bowiem zapłaciłem za niego 3000 zł. Sprzedawca dał gwarancję że sprzęt jest w 100% sprawny. Niestety okazało się zgoła co innego. Laptop w ogóle nie chciał odpalić po włączeniu. Napisałem do sprzedającego (...)

Uzasadnienie odrzucenia reklamacji konsumenckiej

Uzasadnienie odrzucenia reklamacji konsumenckiej

Po złożeniu reklamacji na źle działający sprzęt AGD otrzymałem odpowiedź, że reklamację odrzuca się, ponieważ sprzęt działał prawidłowo w momencie zakupu. Od momentu zakupu minęło 8 miesięcy. Czy sprzedawca działa zgodnie z prawem? Na podstawie regulacji ustawy o sprzedaży konsumenckiej, (...)

Odpowiedzialność komisanta za wady prawne rzeczy

Odpowiedzialność komisanta za wady prawne rzeczy

Czego może się domagać i od kogo nabywca rzeczy z wadą prawną jeśli zakupił rzecz od pośrednika? Pierwszy właściciel samochodu przenosi własność samochodu na komis, komis sprzedaje naszemu nabywcy. Wada prawna powstała przed przeniesieniem własności na komis. Stronami umowy sprzedaży (...)

Sprzedaż wadliwego obuwia

Sprzedaż wadliwego obuwia

Kupiłem buty, w których po jakimś czasie poprzerywały się samoczynnie nitki. Producent nie uznał mi gwarancji stwierdzając, że nici zostały przerwane mechanicznie. Co mogę w tej sprawie zrobić, aby jednak uznano mi gwarancję i wymianę lub zwrot pieniędzy? Jestem przekonany, że wina spoczywa (...)

Zakup konsumencki

Zakup konsumencki

Jakie kroki prawne przysługują mi w tej sytuacji i czy reklamowane okulary i dowód zakupu powinien zostać u sprzedawcy do czasu zakończenia sporu, a jeśli tak to czy mam prawo żądać zwrotu kosztów zakupu całych okularów, a nie tylko oprawy, bo szkła nie będą pasować do innej oprawy? (...)