Obowiązki płatników składek przekazujących dokumenty elektronicznie

19.8.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej poprzez transmisję danych.

Projektowane rozporządzenie ma na celu standaryzację obiegu informacji między podmiotami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z wymogami ustawy o informatyzacji.

Zasadnicza zmiana polega na dostosowaniu przepisów obowiązującego rozporządzenia do nowych rozwiązań, w których przekazane przez płatników składek elektroniczne dokumenty ubezpieczeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpisane będą wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego. 

Porady prawne

Projekt rozporządzenia.
Uzasadnienie.

Źródło: PKPP Lewiatan, www.pkpplewiatan.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne