25.6.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania względem ZUS i US powstałe w związku działalnością gospodarczą spadkodawcy - opinia prawna

Stan faktyczny

Mój ojciec - rozwodnik zmarł w grudniu 2004 r., nie pozostawił żadnego testamentu, żadnego spadku, żadnego majątku, ale pozostawił różne zobowiązania. Moja siostra za życia ojca podpisała notarialnie umowę o wydziedziczeniu, ja tego nie zdążyłem zrobić. Czy ją to wystarczająco chroni przed zobowiązaniami ojca, co ja powinienem zrobić, aby nie przejąć zobowiązań, słyszałem o tzw. odrzuceniu spadku, czy to wystarczy? Czy nasze dzieci moje i siostry nie przejmą tych zobowiązań? Jak rozwiązać taki problem? Nie chcemy również przejąć udziałów w spółce z o.o., w której ojciec był udziałowcem. Ja i siostra nie żyliśmy  z ojcem zbyt blisko, ale wiemy, że prowadził kiedyś działalność w formie jednoosobowej spółki z o.o. Pozostawił zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tyt. składek ZUS i podatków, nie wiemy ile i konkretnie jakie oraz zobowiązania wobec banku tj. jakaś umowa kredytowa oraz zobowiązania wobec osób prywatnych, o tym dowiedzieliśmy się właśnie niedawno tj. wierzyciel ojca dostarczył nam ksero umowy pożyczki zaciągniętej przez ojca sprzed pięciu lat do zapłaty z odsetkami. (nie znamy tego pana, ale podpis ojca na umowie wydaje się prawdziwy. Czy mamy obowiązek poinformować sąd rejestracyjny spółki  o śmierci właściciela, aby jakoś wykreślił ją z rejestru, co dzieje się wtedy ze zobowiązaniami spółki?

Porady prawne

Porada prawna

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w grudniu 2004 r. zmarł Pana ojciec, pozostawiając jednego spadkobiercę ustawowego, czyli Pana, bowiem Pana siostra przed śmiercią ojca zrzekła się dziedziczenia po nim, zawierając z ojcem w formie aktu notarialnego umowę o zrzeczenie się dziedziczenia, uregulowaną w 1048 - 1050 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia rodzi skutki wobec zstępnych zrzekającego się, czyli dzieci Pani siostry, wobec tego Pani siostra i jej dzieci są na mocy tej umowy wyłączeni od dziedziczenia, jakby nie dożyli otwarcia spadku, nie są więc w ogóle spadkobiercami, a zatem nie dziedziczą majątku spadkowego, nie ponoszą też żadnej odpowiedzialności za długi spadkowe, wynikające z łączących Pana ojca z innymi osobami stosunków cywilnoprawnych (umowa pożyczki, kredytu itp.). Proszę jednak sprawdzić, czy umowa ta na pewno została zawarta w formie aktu notarialnego, bowiem umowa zawarta w innej formie, jako nieważna, nie odniosła skutku wyłączenia od dziedziczenia, o którym mowa była powyżej. Konieczne jest również zbadanie, czy w umowie nie wyłączono skutków zrzeczenia się dziedziczenia wobec dzieci (zstępnych) zrzekającego się (siostry); wyłączenie tych skutków wobec dzieci skutkowałoby koniecznością odrzucenia przez nie spadku po dziadku.

W tej sytuacji, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Pan jest najprawdopodobniej jedynym spadkobiercą ustawowym. Konsekwencją tego jest fakt, że z chwilą śmierci ojca nabył Pan całość praw i obowiązków spadkodawcy, czyli Pana ojca. Jako że nie przyjął Pan jeszcze spadku, do chwili tego przyjęcia ponosi Pan odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie ze spadku (a nie ze swojego majątku). Żeby odwrócić skutek nabycia praw i obowiązków spadkowych konieczne jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania (czyli od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy - Pana ojca). Skoro zatem Pana ojciec zmarł w grudniu 2004 r., ciągle możliwe jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku po nim, czego skutkiem będzie wyłączenie Pana od dziedziczenia, tak jakby nie dożył Pan otwarcia spadku (art. 1020 k.c.). Niezłożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w wyżej wskazanym terminie ma ten skutek, że uznaje się, że spadkobierca przyjął spadek, i to w sposób prosty (czyli odpowiadać będzie całym swoim majątkiem za długi spadkowe), zgodnie z art. 1015 § 2 k.c. Dla uniknięcia tych konsekwencji konieczne jest więc złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w powyższym terminie. Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno być dokonane przed sądem lub notariuszem, można je złożyć ustanie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Złożenie przez Pana oświadczenia o odrzuceniu spadku powoduje, że Pan jest wyłączony od dziedziczenia, natomiast do dziedziczenia dochodzą wówczas Pana dzieci, zatem dla „uwolnienia się” od długów spadkowych konieczne jest, aby również dzieci złożyły takie oświadczenia o odrzuceniu spadku, gdyż inaczej prawa i obowiązki odrzucone przez Pana przeszłyby na nie (oświadczenie takie składają samodzielnie jeśli są pełnoletnie, jeśli nie - oświadczenie składają rodzice). W przypadku gdyby to rodzice składalją za swoje dzieci oświadczenie o odrzuceniu spadku, wydaje się, że należałoby uprzednio uzyskać zgodę Sądu opiekuńczego na złożenie takiego oświadczenia, gdyż odrzucenie spadku może być uznane za czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 101 § 3 k.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

  Które prawa i obowiązki spadkodawcy przechodzą na spadkobierców? Wszystkie, z wyjątkiem praw o charakterze niemajątkowym związanych z działalnością gospodarczą, których przejęcie obwarowane jest warunkiem - prawa te przechodzą tylko w przypadku dalszego prowadzenia (...)

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Śmierć dłużnika nie musi oznaczać braku możliwości odzyskania naszego długu. Jest to podyktowane tym, że z chwilą śmierci niejako automatycznie przechodzą na określone osoby nie tylko prawa majątkowe zmarłego ale także jego obowiązki. Dlatego, co do zasady, śmierć naszego dłużnika (...)

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

"Znajomy poprosił mnie, abym został członkiem zarządu prowadzonej przez niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jako członek zarządu będę odpowiadał za długi spółki?" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), jest popularną formą prowadzenia (...)

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Śmierć dłużnika nie musi oznaczać braku możliwości odzyskania naszego długu. Jest to podyktowane tym, że z chwilą śmierci niejako automatycznie przechodzą na określone osoby nie tylko prawa majątkowe zmarłego ale także jego obowiązki. Dlatego, co do zasady, śmierć naszego dłużnika (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

  Które prawa i obowiązki spadkodawcy przechodzą na spadkobierców? Wszystkie, z wyjątkiem praw o charakterze niemajątkowym związanych z działalnością gospodarczą, których przejęcie obwarowane jest warunkiem - prawa te przechodzą tylko w przypadku dalszego prowadzenia (...)

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

"Znajomy poprosił mnie, abym został członkiem zarządu prowadzonej przez niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jako członek zarządu będę odpowiadał za długi spółki?" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), jest popularną formą prowadzenia (...)

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Czym jest spółka jednoosobowa? Kodeks spółek handlowych zawiera definicję spółki jednoosobowej. Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 3 spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jed jednoosobowa spółka, wspólnik, (...)

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji

Jaki jest charakter spółki z o.o. w organizacji? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna powstaje dopiero z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja poprzedzona jest podpisaniem umowy spółki w form spółka, w organizacji, powstanie, (...)

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwą spółki handlowej jest tzw. firma. Jest ona oznaczeniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę. Spółka może pozywać i być pozywaną pod firmą. Poza tym firma nie może zostać zbyta bez przedsiębiorstwa. W praktyce można wyróżnić kilka zasad tworzenia (...)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

  Artykuł nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z następującymi treściami o podobnej tematyce: -  -    spółka; działalność; gospodarczy; przedsiębiorstwo; obowiązek; rozpoczęcie; założyć; umowa; odpowiedzialność; ograniczony; rejestracja; spółka z o.o.; (...)

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Czym jest spółka jednoosobowa? Kodeks spółek handlowych zawiera definicję spółki jednoosobowej. Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 3 spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jed jednoosobowa spółka, wspólnik, (...)

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji

Jaki jest charakter spółki z o.o. w organizacji? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna powstaje dopiero z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja poprzedzona jest podpisaniem umowy spółki w form spółka, w organizacji, powstanie, (...)

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwą spółki handlowej jest tzw. firma. Jest ona oznaczeniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę. Spółka może pozywać i być pozywaną pod firmą. Poza tym firma nie może zostać zbyta bez przedsiębiorstwa. W praktyce można wyróżnić kilka zasad tworzenia (...)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

  Artykuł nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z następującymi treściami o podobnej tematyce: -  -    spółka; działalność; gospodarczy; przedsiębiorstwo; obowiązek; rozpoczęcie; założyć; umowa; odpowiedzialność; ograniczony; rejestracja; spółka z o.o.; (...)

Dopłaty w spółce z o.o.

Dopłaty w spółce z o.o.

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość ustanowienia w umowie spółki z o.o. obowiązku wspólników do wniesienia dopłat do spółki. W doktrynie podkreśla się, że jest to element osobowy spółki kapitał dopłaty, spółka z o.o., obowiązek, kapitał, (...)

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

  Kto jest uprawniony do sprawowania nadzoru w spółce z o.o.? Zasadą jest, że prawo kontroli działań zarządu służy każdemu ze wspólników. Osobista kontrola wspólników charakterystyczna jest dla spółek osobowych a jej obecność w spółce (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala spółka, handlowe, działalność gospodarcza, (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się m.in. z kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z art. 154 § 1 kodeksu spółek handlowych kapitał ten musi wynosić co najmniej 5 000 złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały. Udziały są wyra udział, (...)

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

    W związku z wydaniem Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonano zmian w Kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.), polegających na ułatwieniu transgranicznego (...)

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek wniesienia w całości wkładu  Podstawową powinnością majątkową wspólnika jest wnie­sienie w całości wkładu przewidzianego umową spółki. Wypełnie­nie tego obowiązku w całości przez wszystkich wspólników jest warunkiem obowiązki, wspólnik (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zakres odpowiedzialności majątkowej Prezesa spółki

Zakres odpowiedzialności majątkowej Prezesa spółki

Prezes i jednoosobowy udziałowiec spółki z o.o. nie zgłosił na czas (14 dni) faktu utraty możliwości płacenia za zobowiązania spółki poprzez wniosek o upadłość. Spółka dodatkowo ponosi straty, jej sytuacja jest zła, windykacja z majątku spółki już się rozpoczęła. Prezes ma żonę, (...)

Zgon właściciela przedsiębiorstwa

Zgon właściciela przedsiębiorstwa

Zwracam się z zapytaniem: - właściciel firmy od trzech lat miał działalność zawieszoną, tzn. nie uzyskiwał żadnych dochodów, i w listopadzie 2005 r. zmarł. Co w tej sytuacji trzeba zrobić, jeśli chodzi o urząd skarbowy, czy trzeba złożyć PIT lub jakieś inne pismo, zawiadomnienie itd.? (...)

Szkoda a odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Szkoda a odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Jak to jest z odpowiedzialnością wspólników spółki cywilnej? Czy w razie szkody spowodowanej działalnością spółki odpowiadają wspólnicy czy sama spółka? Czy lepiej jest przekształcić taką spółkę w spółkę z o.o., żeby wspólnicy nie odpowiadali za ewentualną szkodę? W chwili (...)

Zajęcie wynagrodzenia za długi męża

Zajęcie wynagrodzenia za długi męża

Mąż prowadził działalność gospodarczą w roku 2002 do lutego 2004 r., następnie zlikwidował działalność. Nie wpłacał składek do ZUS i podatku do urzędu skarbowego. W miesiącu kwietniu 2004 nastąpiła między nami rozdzielność majątkowa. W 2004 r. została złożony wniosek o rozwód; (...)

Rozdzielność a zaległe podatki i składki ZUS

Rozdzielność a zaległe podatki i składki ZUS

Czy rozdzielność majątkowa uchroni jednego z współmałżonków przed egzekucją należności na ZUS i urząd skarbowy, gdy dłużnikiem jest drugi współmałżonek? Rozdzielność majątkowa oznacza, że istnieją dwie odrębne od siebie masy majątkowe – majątki odrębne każdego z małżonków. (...)

Zaświadczenia z ZUS i US przy sprzedaży lokalu

Zaświadczenia z ZUS i US przy sprzedaży lokalu

Prowadzę działalność gospodarczą. Aktualnie sprzedaję spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, a kupujący żąda od mnie, bym przedstawił do aktu notarialnego zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu ze składkami/podatkami. Wydaje mi się jednak, że dla jego bezpieczeństwa (...)