Apel o rozwiązanie problemu bezdomności ulicznej

3.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

"Dostęp do odpowiedniego zakwaterowania jest podstawowym prawem człowieka" - stwierdza Parlament Europejski i apeluje o rozwiązanie problemu bezdomności ulicznej do 2015 roku. Pod oświadczeniem pisemnym w sprawie rozwiązania kwestii bezdomności ulicznej podpisało się 438 sygnatariuszy.

Parlament stwierdza w oświadczeniu, że zagwarantowanie schronienia jest często pierwszym krokiem na drodze do zapewnienia osobom żyjącym w warunkach skrajnego ubóstwa oraz dotkniętych wykluczeniem społecznym odpowiedniego i trwałego zakwaterowania. Bezdomność uliczna jest najbardziej widoczną formą bezdomności, której można przeciwdziałać efektywnie jedynie w ramach szeroko zakrojonej całościowej strategii. Dlatego Parlament wzywa Radę do zgody na zaangażowanie całej Unii Europejskiej w rozwiązanie do 2015 r. problemu bezdomności ulicznej.
 
Parlament Europejski dwukrotnie w tym roku nawoływał do podjęcia wzmożonych działań na rzecz zwalczania bezdomności, a tym razem przyjmuje oświadczenie pisemne, w którym wzywa Radę do zgody na zaangażowanie całej Unii Europejskiej w rozwiązanie do 2015 r. problemu bezdomności ulicznej. Komisja Europejska powinna dążyć do stworzenia europejskiej ramowej definicji bezdomności i zebrania porównywalnych, wiarygodnych danych statystycznych oraz zapewnienia sporządzania rocznych sprawozdań z podjętych działań oraz postępów państw członkowskich na drodze do rozwiązania problemu bezdomności.
 
Parlament uważa ponadto, że państwa członkowskie powinny stworzyć w ramach szeroko zakrojonej strategii na rzecz zwalczania bezdomności „plan reagowania na sytuacje nagłe w zimie", kiedy sytuacja osób bezdomnych jest szczególnie trudna.

Jednym z inicjatorów oświadczenia, pod którym podpisało się 438 sygnatariuszy, jest polski deputowany Jacek Protasiewicz (EPP-ED, PL).

Źródlo: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wymeldowanie pełnoletniego dziecka.

3.11.2019 przez: T18553

problem z synem

3.6.2018 przez: dorotawl

Zameldowanie

22.2.2018 przez: -