Prawo zamówień publicznych nie wymaga apostille

16.6.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Konwencja haska zastrzega jednocześnie, że klauzula apostille nie może być wymagana, gdy przepisy danego kraju lub praktyka w nim obowiązująca zniosły lub uprościły obowiązek legalizacji dokumentów urzędowych wystawionych w innym państwie. I na to właśnie powołała się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która organizowała ten przetarg. Zwróciła uwagę, że prawo zamówień publicznych nie wymaga apostille. Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z tą argumentacją (sygn. akt KIO/UZP 643/09, 656/09).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne