Zachowanie w mocy zgód na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego

Nowelizacja przepisów utrzymuje w mocy decyzję o wydaniu zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, jeśli podmioty, które te zgody posiadają, uzyskają do 31 grudnia 2018 r. wpis do rejestru jednostek współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym.

Co dokładnie przewiduje ustawa z dnia 4 października 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw? 

Wprowadzane zmiany odnoszą się do nowelizacji przepisów przejściowych ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1115) i dotyczą zachowania w mocy decyzji wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz decyzji wydanych na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, tj. zgód na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, o ile podmioty, które te zgody posiadają, uzyskają do dnia 31 grudnia 2018 r. wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Porady prawne

W opinii projektodawców, powstała uzasadniona obawa, że podmioty uprawnione obecnie do ratownictwa górskiego albo wodnego, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z art. 15 i art. 16 ustawy nowelizowanej (to jest na podstawie regulacji sprzed jej wejścia w życie), ale nie zostały jeszcze wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, mogą przestać spełniać ustawowe przesłanki do wykonywania tej działalności po dniu 31 grudnia 2018 r. Stąd też koniecznym stało się wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych (wydane na podstawie regulacji sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.) zachowają moc, pod warunkiem uzyskania przez podmioty uprawnione obecnie do ratownictwa wodnego lub górskiego do 31 grudnia 2018 r. wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Kiedy zmiany zaczęły oboiwązywać?

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 14 listopada 2018 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne