Projekt zmian ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

12.2.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. jest w Sejmie. Spis powszechny rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2021 r., a zakończy 30 września 2021 r. Wywiad będzie odbywał się w drodze telefonicznej i internetowej, a gdy pozwolą na to warunki epidemiczne – także bezpośredniej. 

Narodowy spis powszechny to jedyne badanie na terenie Polski, realizowane co 10 lat, które dostarcza administracji publicznej, instytucjom naukowym i badawczym, ośrodkom analitycznym, szkołom wyższym, mediom, a także osobom prywatnym – pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno-społecznej oraz ekonomicznej naszego kraju. Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika również z międzynarodowych zobowiązań Polski. Na całym świecie spisy ludności i mieszkań są podstawą gromadzenia informacji o sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej kraju, a także o jego zasobach mieszkaniowych.

Porady prawne

Czemu mają służyć zmiany?

Projekt został przgotowany przez Prezesa GUS. Zmiany mają umożliwić efektywne przeprowadzenie spisu w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Najważniejsze przyjęte rozwiązania:

  • wydłużenie czasu trwania NSP 2021 o 3 miesiące (spis powszechny będzie trwał do dnia 30 września 2021 r., a nie – jak pierwotnie planowano – do dnia 30 czerwca 2021 r.); odpowiednio przesunięty zostanie okres, w którym przeprowadzane będą badania kontrolne i badania uzupełniające;
  • ujednolicenie stawki wynagrodzenia albo dodatku spisowego dla rachmistrzów spisowych, bez względu na metodę zbierania przez nich danych w ramach NSP 2021 (wywiad bezpośredni albo wywiad telefoniczny);
  • stworzenie ustawowych rozwiązań umożliwiających wydanie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposób rozpowszechniania audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis powszechny w mediach publicznych;
  • zmodyfikowanie albo uchylenie niektórych przepisów – w związku z doświadczeniami zdobytymi w czasie przeprowadzania pierwszego i drugiego spisu próbnego przed NSP 2021 oraz w czasie przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.;
  • dostosowanie szeregu przepisów ustawy o NSP do ww. zmian.

Kiedy zmiany mają zacząć obowiązywać?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 kwietnia 2021 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne