Ustawa o obronie Ojczyzny w przygotowaniach

Wzmocnienie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej ustawą

We wtorek, 26 października w Warszawie wicepremier Jarosław Kaczyński, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej przedstawili założenia projektu nowej ustawy o obronie Ojczyzny.

- „To jest dokument spójny, który powstał w wyniku pracy zespołu w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale też został omówiony podczas posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Jest to komitet Rady Ministrów. Jest to niewątpliwie instytucja, która w pracy Rady Ministrów odgrywa ważną rolę - najważniejszą. Chciałbym podziękować panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, gdyż powstanie tego projektu, jego uzgodnienie wymagało zaangażowania osoby o silnej pozycji politycznej. W ramach tego projektu, powstał przede wszystkim mechanizm, który daje możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na uzbrojenie Wojska Polskiego, na modernizację wyposażenia Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności” - zaznaczył Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas prezentacji założeń ustawy o obronie Ojczyzny.

- „Mamy do czynienia z dwoma przesłankami, dla których ta ustawa jest potrzebna. Pierwsza ma charakter mniej istotny, choć też jest ważna i  ma charakter formalny. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony, bo Ojczyzny w tytule tej ustawy nie było jest z 1967 roku, oczywiście z licznymi poprawkami i zmianami, ale jednak to był środek komunizmu. Najwyższy czas by ją zmienić. Krótko mówiąc, jeżeli chcemy uniknąć tego najgorszego, czyli wojny, to musimy działać zgodnie ze starą zasadą „jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny” - mówił podczas prezentacji założeń ustawy wicepremier Jarosław Kaczyński. 

Porady prawne

Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Jarosław Kaczyński podczas konferencji zapowiedział wdrożenie koncepcji obrony powszechnej. Ustawa o obronie Ojczyzny zakłada zwiększenie liczebności Wojska Polskiego przy jednoczesnym uproszczeniu systemu służby wojskowej.

– "To wszystko skłania nas do radykalnego umocnienia sił zbrojnych. Ta ustawa właśnie temu ma służyć. Ma uporządkować prawo - znosi 14 innych ustaw, wymienioną ustawę o modernizacji sił zbrojnych (2001) i służbie żołnierzy zawodowych, ale też wiele innych ustaw. Wprowadza w zamian za to dużą regulację – 720 artykułów" – powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. I dodał: – "Jeżeli chcemy uniknąć najgorszego, czyli wojny, musimy działać według zasady “chcesz pokoju to buduj silne siły zbrojne”.

Ustawa przewiduje uelastycznienie zasad związanych z awansami w Wojsku Polskim. Dodatkowo w planach jest odtworzenie systemu rezerw. Dodatkowe szkolenia mają być dedykowane nie tylko obecnym żołnierzom, ale również kadetom. Jednoczenie zostaną stworzone formy zachęt dla kandydatów do służby mundurowej. Priorytetem rządu będzie zwiększenie zainteresowania służbą wojskową i studiami o profilu wojskowym.

Nowa ustawa kompleksowo porządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych RP, zastępując kilkanaście aktów prawnych w tym m. in.  ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzrost liczebności wojska, modernizacja i gwarancja finansowania

- „W ramach tego projektu, powstał przede wszystkim mechanizm, który daje możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na uzbrojenie i na modernizację wyposażenia Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej to minimum. Obecne 2 proc. PKB na obronność to minimum, zgodne z wymaganiami NATO, które Polska już spełnia. Mechanizmy zapisane w projekcie ustawy dają rządowi możliwość zdynamizowania procesu modernizacji” – przekonywał szef MON prezentując założenia nowej ustawy.

Nowe podejście oparto na trzech fundamentach: unowocześnieniu Sił Zbrojnych RP, zwiększeniu atrakcyjności służby oraz wdrożeniu koncepcji obrony powszechnej

Nowa ustawa ma uporządkować prawo. Znosi 14 aktów prawnych i wprowadza w zamian dużą regulację. Bardzo istotnym elementem jest mechanizm finansowania wojska, jego rozbudowy i pozyskiwania nowego uzbrojenia.

- „Chodzi o to, żeby siły naszej armii i siła ognia, możliwość oddziaływania na duże odległości, żeby zdolność do projekcji siły zostały zwiększone wielokrotnie. To jest potężny wysiłek, ale jest w tej chwili nam potrzebny. Ta ustawa stwarza właśnie takie podstawy” – podkreślił wicepremier J. Kaczyński.

- „Miejmy nadzieję, że nigdy do takiej potrzeby nie dojdzie, ale w razie potrzeby musimy mieć też możliwość naprawdę skutecznej obrony. I to przez dłuższy czas samodzielnie, bo mechanizm, który prowadzi do uruchomienia w pełni sił NATO, to są w dalszym ciągu bardzo potężne siły" – zaznaczył wicepremier Kaczyński.

Jak dodał podczas prezentacji ustawy minister Mariusz Błaszczak, zostanie wprowadzone dodatkowe źródło finansowania sił zbrojnych.

Wybrane zmiany 

Korzyści dla wojska i dla kandydatów

- „Po pierwsze większa liczba żołnierzy. Żeby ta liczba była większa, wprowadzimy prostsze mechanizmy rekrutacji, zwiększymy także zasób kadry rezerwowej. A więc wprowadzamy również przejrzysty system rodzajów służby wojskowej. Stworzymy system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej. Również doprowadzimy do tego, że zasady awansu w siłach zbrojnych będą bardziej elastyczne, zlikwidujemy „szklany sufit” dla szeregowych i podoficerów. Zlikwidujemy bariery dla tych, którzy nie mogą wyjść z korpusu szeregowych, czy też przejść do korpusu oficerów" – wyjaśniał minister Mariusz Błaszczak.

Bez obowiązkowej służby wojskowej 

- „Nie przywracamy obowiązkowej służby wojskowe. Ja wiem, że wokół tej sprawy toczyły się dyskusje, ja zdaję sobie sprawę, że ta sprawa wzbudza też histeryczne reakcje.  Do nowego projektu załączamy przepisy dziś obowiązujące. Zasadnicza służba jest zawieszona, ale wprowadzamy dobrowolną zasadniczą służbę wojskową"  – podkreślił szef MON. 

Podwyżki uposażeń

- „Przygotowujemy podwyżki w przyszłym roku, więc uposażenie wzrośnie. Jednym z osiągnieć rządu PiS jest to, że ludzie młodzi nie płacą podatku. Przygotowane zostały także korzyści dla studentów uczelni wojskowych. Obecnie mają status podchorążych. Są ograniczenia w służbie podchorążych w sytuacjach kryzysowych, kiedy zmagaliśmy się z pandemią. Ich uposażenia są niższe niż żołnierzy zawodowych. Proponujemy, żeby studenci studiów wojskowych mieli takie uposażenia, jak uposażenia żołnierzy zawodowych" – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak.

Będzie przypisane kilka stopni wojskowych do jednego etatu

- „To zwiększa możliwość zdobycia doświadczenia na stanowisku. Dziś szeregowi i podoficerowi ubiegają się o miejsce na kursach. Także osoby spoza wojska. Wprowadzamy przepis, że pierwszeństwo do udziału w kursach będzie dla żołnierzy zawodowych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie” – podkreślił minister.

- „Wprowadzany nowy stopień, starszy szeregowy specjalista. Chcemy wykorzystać ich wiedzę i umiejętności, w przypadku, w którym nie chcą być podoficerami z różnych przyczyn. Wprowadzamy nowy stopień wojskowy, co daje tej grupie tej możliwość awansu” – dodał.

Nowy rodzaj wojsk 

- „Wojska Obrony Cyberprzestrzeni - nie będzie to nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP, będzie to nowy rodzaj wojsk. Tak, jak na przykład wojska inżynieryjne w ramach wojsk lądowych. Pracujemy na rzecz rozwoju wojsk obrony cyberprzestrzeni. To są zadania niezwykle istotne, jeżeli chodzi o odpowiedź na zagrożenia XXI wieku. Do służby w wybranych specjalnościach dopuszczone będą też osoby niepełnosprawne. Są to ludzie, którzy mają wybitne zdolności, którzy nie przeszliby komisji lekarskich, bo zdrowie nie pozwala im pełnić służby dajmy na to w wojskach lądowych” – mówił szef MON.

Zachowane uprawnienia żołnierzy Wojska Polskiego

- „Wprowadzamy nowe rozwiązania. Po pierwsze to świadczenie motywacyjne. To świadczenie motywacyjne dla tych, którzy chcą zostać w służbie po 25 latach. Zależy nam na tym, żeby doświadczeni żołnierze mogli pełnić dalej służbę. Wprowadzamy przepis, umożliwiający wypłatę normy mieszkaniowej za wybrany okres służby” – zaznaczył szef MON. 

Ćwiczenia rezerwy

- „Zintensyfikujemy ćwiczenia rezerwy. Liczymy na pasjonatów wojska, na pasjonatów militariów. To ludzie, którzy będą mieli szansę dołączyć do rezerwy aktywnej. To jest dobre dla nich oraz dla Wojska Polskiego. Dzięki temu mamy szersze grono wyszklonych żołnierzy, którzy są żołnierzami rezerwy, ale są wyszkoleni i mogą służyć w Wojsku Polskim" - podkreślił minister.

Ustawa o obronie Ojczyzny - prezentacja

Pracownicy i żołnierze WSzW oraz WKU utworzą Wojskowe Centra Rekrutacji

W środę, 27 października, szef MON rozmawiał z szefami Wojewódzkich Sztabów Wojskowych na temat procesu rekrutacji do Wojska Polskiego oraz proponowanych zmian, które znalazły się w projektowanej ustawie o obronie Ojczyzny.

- „W projektowanej ustawie o obronie Ojczyzny są zapisy, które inaczej definiują rolę Wojewódzkich Sztabów Wojskowych oraz Wojskowych Komend Uzupełnień. To będzie forma organizacji, której głównym celem będzie rekrutacja do służby w Wojsku Polskim. Jednocześnie chcę zapewnić, że nie planujemy żadnych zwolnień. Żołnierze i pracownicy WSzW i WKU z mocy prawa staną się pracownikami centrów rekrutacji. Liczę na państwa potencjał i doświadczenie, które będzie jeszcze bardziej wykorzystane w procesie rekrutacji do polskiego wojska. Dalej będziemy wspólnie działać na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony podczas spotkania z przedstawicielami terenowych organów administracji wojskowej.

Podczas spotkania z żołnierzami kierującymi wspomnianymi jednostkami, minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że resort obrony stawia większy nacisk na rekrutację i na pozyskanie nowych kandydatów do wojska. Jak podkreślił szef MON, jest to obecnie jeden z podstawowych priorytetów resortu oraz obszar, który znalazł swoje odzwierciedlenie w założeniach nowej ustawy.

Minister podkreślił, że w miejsce dziś działających Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień powołane zostanie Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz 16 terenowych Wojskowych Centrów Rekrutacji.

Jak zaznaczył minister, proces reformy administracji wojskowej będzie płynny, a żołnierze i pracownicy wojska, z mocy prawa znajdą zatrudnienie w nowo powstałych centrach rekrutacji.

Podczas spotkania minister Mariusz Błaszczak, w dniu święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej złożył podziękowania żołnierzom i pracownikom za dobrą służbę.

- „Zreformujemy funkcjonowanie Wojewódzkich Sztabów oraz Wojskowych Komend Uzupełnień. Podniesiemy ich rolę w procesie rekrutacji do wojska. Naszym celem będzie, aby wspomniane centra rekrutacji przede wszystkim skoncentrowane były na rekrutacji i pozyskiwaniu nowych żołnierzy” – mówił minister Mariusz Błaszczak.

Ma być zwiększona innowacyjność Sił Zbrojnych RP

We wtorek, 26 października br., w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie szef MON zainaugurował pierwsze Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2021.

- „Wszystkie działania, które wdrożyliśmy lub wdrażamy, składają się na spójne rozwiązanie organizacyjne znane jako Nowa Polityka Innowacyjności Ministerstwa Obrony Narodowej – B+R+Armia. Zakładam, że wymiernym efektem tych ambitnych zmian będzie zwiększenie innowacyjności Sił Zbrojnych RP w obszarze technologicznym, a tym samym wydatne wsparcie działań modernizacyjnych polskiego wojska i wyposażenie go w najnowocześniejsze rozwiązania sprzętowe” - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas inauguracji Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych.

- „Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa stanowi jeden z kluczowych elementów w procesie osiągania narodowych zdolności obronnych. Podnoszenie kompetencji technologicznych środowiska naukowego i przemysłowego buduje fundament dla nowoczesności Sił Zbrojnych RP. Aby zwiększyć efektywność prowadzonych prac badawczych i rozwojowych konieczne jest precyzyjne ukierunkowanie tego procesu w dwóch podstawowych obszarach. Pierwszym z nich jest wsparcie technologiczne rozwiązań odpowiadających na obecne potrzeby polskiego wojska. Kolejnym - inwestycje w domeny mogące stanowić przełom i budować przewagę technologiczną” - powiedział minister.

To pierwsza edycja konferencji, której celem jest integracja wojska, przemysłu i nauki zgodnie z założeniami polityki innowacyjności resortu obrony narodowej. Głównymi tematami, które będą przedmiotem dyskusji przedstawicieli sił zbrojnych, ośrodków akademickich i naukowych oraz przemysłu zbrojeniowego są: innowacyjność na rzecz Sił Zbrojnych RP, Europejski Fundusz Obronny oraz technologie kosmiczne i satelitarne.

- „Informacją o dotychczasowych osiągnięciach, ale i o wyzwaniach chcielibyśmy dzielić się z całym środowiskiem wojskowym, naukowym i przemysłowym w ramach Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych. Wierzę, że Forum stanie się cykliczną platformą komunikacyjną pozwalającą na wymianę wiedzy, doświadczeń i poglądów” - łącząc świat badań, produkcji i wymagań wojskowych - mówił szef MON.

Podczas inauguracji Forum minister Mariusz Błaszczak wręczył przedstawicielom Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej odznaczenia resortowe.

Podczas Forum zostaną zaprezentowane m.in. założenia nowego podejścia do budowania priorytetowych kierunków badań naukowych na potrzeby obronności państwa w oparciu o potrzeby Sił Zbrojnych RP w perspektywie 15-letniej. Omówiona zostanie również rola i udział w tym procesie krajowego potencjału naukowego i przemysłowego oraz znaczenie dialogu pomiędzy wojskiem, przemysłem i nauką.

Podczas paneli dyskusyjnych poruszone zostaną kwestie związane z priorytetami i potrzebami polskich sił zbrojnych. Forum będzie miejscem prowadzenia debaty, wymiany doświadczeń oraz budowania zrozumienia i nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną także koncepcje i pomysły polskich ośrodków badawczych, uczelni wyższych i polskiego przemysłu z obszaru bezpieczeństwa i obronności Polski.

Wojna hybrydowa jest zagrożeniem ze Wschodu

Polska leży na granicy NATO i Unii Europejskiej. Rząd chce, by Polska była krajem militarnie silnym, należącym do najsilniejszych. Jest to konieczność wynikająca z położenia geopolitycznego. Ministerstwo Obrony Narodowej dokona zakupu broni zarówno z rynku amerykańskiego, jak i od europejskich sojuszników. Zdaniem władz, musimy mieć poważną siłę odstraszającą oraz skuteczną obronę. 

– "Obecne siły nie są na miarę obecnych potrzeb. Sytuacja się zmieniła - zaostrzyła, mamy wojnę hybrydową na granicy, różne prowokacje, mamy potężną armię rosyjską, imperialne ambicje Rosji - właściwie nieukrywane i nieustanne ćwiczenia armii rosyjskiej, które są stronie NATO-wskiej, a więc także Polsce, znane. Niezależnie od deklaracji to są ćwiczenia zmierzające do tego, aby jednostki armii Federacji Rosyjskiej były gotowe do działań ofensywnych" – powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne