Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce oznacza to, że dla praw jazdy wydanych między 1 stycznia 1984 a 30 kwietnia 1993 r. okres wymiany trwał ponad 4 lata). Pamiętaj, że do wymiany prawa jazdy bierze się pod uwagę datę jego wydania, a nie datę uzyskania po raz pierwszy uprawnień do kierowania. Data wydania jest do odczytania pod zdjęciem prawa jazdy.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu wymiany prawa jazdy?

W celu dokonania wymiany dokumentu prawa jazdy należy złożyć:

  • wniosek (który stanowi określony formularz),

  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, lewy profil z widocznym uchem,

  • kserokopię prawa jazdy,

  • dowód opłaty za wydanie prawa jazdy,

  • dowód tożsamości.

Jakie opłaty należy uiścić w związku z wymianą prawa jazdy?

W skład kosztów wchodzą opłaty skarbowe oraz opłata za prawo jazdy, i tak:

-         5 zł za znaczek skarbowy za wniosek,

-         50 gr za znaczek skarbowy za każdy załącznik,

-         70 zł za prawo jazdy.

Kiedy powinieneś wymienić swoje prawo jazdy?

Do końca tego roku, czyli do 31 grudnia 2004 r. należy wymienić dokumenty prawa jazdy wydane od 1 stycznia 1984 r. do 30 kwietnia 1993 r.

Prawo jazdy wydane od 1 maja 1993 r. do 30 czerwca 1999 r. należy wymienić do 30 czerwca 2006 r., a te wydane po 1 lipca 1999 . do 30 czerwca 2006 r.

Pamiętaj, że prawa jazdy tracą ważność po upływie terminu ustalonego do ich wymiany. Odpowiedni organ ma wprawdzie obowiązek wymiany dokumentu w każdym czasie po tym terminie, jednak pamiętaj, że jeżdżąc po ulicach bez ważnego prawa jazdy narażasz się na odpowiedzialność karną.

Wymiana dokumentu nie wpływa na okres ważności wydanego dotychczasowego dokumentu prawa jazdy, ani na zakres wyszczególnionych w nich uprawnień - zostają zachowane na nowych dokumentach, o ile są zgodne z danymi w aktach ewidencyjnych kierowcy.

Obawiasz się kolejek?

Przepisy zezwalają na złożenie wniosku o wymianę prawa jazdy za pośrednictwem poczty. Tylko odbiór nowego dokumentu powinien nastąpić osobiście w celu unieważnienia posiadanego dotychczas prawa jazdy. Formularz wniosku można pobrać także przez Internet. Znaleźć go można także na stronach naszego serwisu:

- załącznik 1a,

- załącznik 1b,

- załącznik 2,

- załącznik 3,

- załącznik 4.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. 2004 r., Nr 24, poz. 215).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne