Zamówienia publiczne w orzecznictwie

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze. Wybrane orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Zeszyt nr 1

Prezentujemy Państwu pierwszy egzemplarz publikacji "Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze. Wybrane orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej" zawierający usystematyzowany zbiór części orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

Pierwszy zeszyt oparto o analizę około 480 orzeczeń wydanych przez Izbę w okresie od grudnia 2007 r. do końca kwietnia 2008 r. Duża część wybranych tez orzeczniczych dotyczy najczęściej poruszanych w odwołaniach kwestii jak opis oraz ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, żądanie dokumentów oraz weryfikacja na ich podstawie speΠniania warunków. Zbiór zawiera również zestaw tez orzeczniczych dotyczących przesłanek odrzucenia oferty, w szczególności liczne jest orzecznictwo poświęcone niezgodności oferty z treścią specyfikacji. (ze wstępu publikacji)

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze. Wybrane orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Zeszyt nr 1. (plik na serwerze ftp w formacie zip)

Źródło: www.uzp.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Warunek dotyczący podmiotu trzeciego

18.5.2016 przez: piter_st

sprawozdanie

23.2.2014 przez: eve83