Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Koncesje na roboty budowlane (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Strona 1 z 2

Co to są koncesje na roboty budowlane?

Zgodnie z definicją ustawową koncesje na roboty budowlane to zamówienia publiczne na roboty budowlane, z tą różnicą, że wynagrodzeniem wykonawcy jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zapłatą. Zatem koncesje na roboty budowlane tym różnią się od zwykłych zamówień na roboty budowlane, że wykonawca nie otrzymuje zamian za wykonanie obiektu budowlanego zapłaty tylko prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, albo takie prawo wraz z częściową zapłatą. Prawo do eksploatacji oznacza, że wykonawca może pobierać od innych podmiotów, z wyłączeniem zamawiającego, opłaty za korzystanie z wzniesionego przez siebie obiektu budowlanego.

Przykład: Gmina Miasto X w związku z deficytem miejsc parkingowych na terenie miasta zamierza wznieść wielopoziomowe parkingi dla pojazdów mechanicznych. Jednak możliwości finansowe nie pozwalają jej sfinansowanie w całości takiej inwestycji. Udziela więc koncesji na roboty budowlane, na podstawie której zwycięski wykonawca będzie mógł w zamian za wzniesienie obiektu budowlanego, sfinansowanego z własnych funduszy, pobierać opłaty od zaparkowanych na parkingu pojazdów mechanicznych.

Oczywiście koncesje na roboty budowlane udzielane są na określony okres czasu. Po upływie okresu określonego w umowie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego przechodzi na zamawiającego. Staje się on wówczas wyłącznym zarządcą wzniesionego obiektu budowlanego. Wykonawca ze środków pochodzących z eksploatowanego obiektu budowlanego wyrównuje sobie koszty związane ze sfinansowaniem obiektu budowlanego oraz wypracowuje zysk.

W jaki sposób udziela się koncesji na roboty budowlane?

Udzielenie koncesji jest normalnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych. Postępowanie to charakteryzuje się jednak pewnymi odmiennościami w stosunku do zwykłego postępowania.

Koncesji udziela się stosując odpowiednio przepisy o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym oraz negocjacji z ogłoszeniem. Oznacza to, że zamawiający udziela koncesji na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem z pewnymi szczególnymi odrębnościami dotyczącymi wyłącznie tego koncesji. Dlatego też w dalszej części porady zostaną omówione wyłącznie te regulacje szczególne, które mają zastosowanie przy udzielaniu koncesji.

Czym różni się postępowanie o udzielenie koncesji na roboty budowlane od innych postępowań?

Udzielając koncesji na roboty budowlane zamawiający:

 • w postępowaniach o wartości przekraczającej 60.000 euro, wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie krótszy niż 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu.
 • może określić kryteria oceny ofert odwołujące się do właściwości wykonawcy,
 • może żądać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby wykonawca, któremu udzielono koncesji (koncesjonariusz), zawarł z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo o wartości stanowiącej co najmniej 30 % całkowitej wartości koncesji. Podkreślić w tym miejscu należy, że w rozumieniu ustawy nie są traktowane jako umowy o podwykonawstwo umowy zawarte między wykonawcami w celu wspólnego celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz umowy z przedsiębiorstwami pozostającymi z wykonawcą w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Jakie są obowiązki koncesjonariusza?

Wykonawca, którego oferta została wybrana i któremu udzielono koncesji na roboty budowlane (koncesjonariusz), wykonując zamówienie publiczne może być sam zobowiązany do stosowania Prawa zamówień publicznych w całości lub w części. Jest to uzależnione od formy prawnej koncesjonariusza. Jeżeli koncesjonariusz jest:

 • jednostką sektora finansów publicznych,
 • nie będącą jednostką sektora finansów publicznych państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 • innym niż wyżej wymienionym podmiotem, gdy ponad 50% udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez: jednostki sektora finansów publicznych, nie będącą jednostką sektora finansów publicznych państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub „instytucję prawa publicznego”
 • „instytucją prawa publicznego” - jest obowiązany stosować prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień wynikających z wykonania koncesji

Jeżeli zaś koncesjonariusz nie jest żadnym z wyżej wymienionych podmiotów, przy udzielaniu zamówień związanych z wykonaniem koncesji jest obowiązany do:

 • stosowania przepisów ustawy dotyczących ogłoszeń, z wyłączeniem wstępnego ogłoszenia informacyjnego
 • określania terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz terminów składania ofert zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi przetargu ograniczonego,
 • przeprowadzania postępowań z zachowaniem zasad równości i uczciwej konkurencji

Pamiętaj, że:

 • W przypadku udzielania koncesji na roboty budowlane zamawiający nie ma obowiązku uzyskiwania zgody Prezesa Urzędu na zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata.

<>

 

Komentarze: Koncesje na roboty budowlane (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane