Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Napisz na forum

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Świadectwo pracy - zmiany w art. 97 § 1 Kodeksu pracy od 21 marca 2011 !

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • ?Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.  Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 11 k.p., czyli po okresie 24 miesięcy poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.  Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy.  Pracownik o którym mowa w § 11 k.p. może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca obowiązany jest wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.  Pracodawca wydaje świadectwo pracy zgodnie z dotychczasowymi przepisami, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej Kodeks pracy trwa kolejna umowa o pracę nawiązana w okolicznościach w art. 97 § 11 k.p., w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem.  Przepisy art. 97 § 11-13 k.p. stosuje się do stosunków pracy nawiązanych na podstawie umów o pracę wymienionych w tych przepisach, poczynając od dnia wejścia w życie ustawy?.

  Odpowiedz Cytuj
 • Reklama

Najnowsze tematy

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Korekta świadectwa pracy

  Otrzymałem od pracodawcy świadectwo pracy, nie zwróciłem specjalnie uwagi na datę zakończenia pracy: widniała data 31 marca, a powinna być data 21 marca. Niestety świadectwo przedłożyłem w Zus-ie. Pomyłka może spowodować umniejszenie mojego zasiłku chorobowego. Poprosiłem więc o zmianę i korektę świadectwa, co też pracodawca uczynił wydając m świadectwo pracy z prawidłową datą i adnotacją "korekta". Czy taki "zabieg" jeżeli oczywiście jest zgodny z datą mojego wyrejestrowania z firmy jest zgodny z prawem?

 • Sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę

  Pracodawca błędnie wystawił świadectwo pracy, błąd zauważyła pracownica która wystawiała świadectwo. Wpisano, że wypłacono ekwiwalent za 7 dni urlopu a przysługiwało pracownikowi 4 dni. Ekwiwalent faktycznie wypłacono za 4 dni. Czy można wystawić drugie świadectwo pracy?

 • Termin wydania świadectwa pracy

  Z dniem 31 marca kończę pracę po 3 miesięcznym wypowiedzeniu. Kiedy powinienem otrzymać świadectwo pracy?

 • Zlecenie a świadectwo pracy

  Czy przy zatrudnieniu na umowę zlecenie po wygaśnięciu okresu umowy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy i co powinno się w nim znajdować?

 • Zagubione świadectwo pracy

  W 1978 roku zagubiłem świadectwo pracy. Obecnie napisałem do archiwum o wystawienie nowego świadectwa. Przysłano mi zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie. Czy na podstawie takiego zaświadczenia będzie mi zaliczony staż pracy w nowym zakładzie pracy? Czy jest to z mojej strony dowód wystarczający do udokumentowania prawa do nagrody jubileuszowej?

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane