Becikowe 2015 - dokumenty, zasady przyznawania

Dla kogo becikowe?

Becikowe jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym po urodzeniu dziecka, nie później niż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Jest to jednorazowa zapomoga wypłacana na wniosek opiekuna dziecka: rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

Zasady przyznawania becikowego - kryterium dochodowe

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (wliczając nowo narodzone dziecko) nie przekracza kwoty 1922,00 zł. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Ważne: W przypadku, gdy o becikowe ubiega się osoba samotnie wychowująca dziecko, nie wymaga się wpisania drugiego rodzica do wniosku o becikowe i nie uwzględnia się jego dochodu wyliczając dochód rodziny stanowiący podstawę do przyznania tego świadczenia. Wliczenie do dochodu rodziny środków osiąganych przez drugiego rodzica, który tak naprawdę nie jest jej członkiem, przeczy celowi przyznania becikowego.

Wniosek o becikowe

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia.

„Becikowe” przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną (Zobacz także: Jak uzyskać zaświadczenie do becikowego?).

Ważne: Moment, od którego kobieta ciężarna powinna pozostawać pod opieką medyczną rozpoczyna się w chwili jej zgłoszenia się w ciąży do lekarza lub położnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a więc od chwili rejestracji w właściwej placówce medycznej, a nie od chwili pierwszego badania lekarskiego. Niewątpliwie bowiem ciężarna nie może ponosić negatywnych skutków związanych z terminami oczekiwania na wizytę lekarską w ramach bezpłatnej, publicznej opieki zdrowotnej.

Niezbędne dokumenty

Aby otrzymać „becikowe” należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego odpowiednio następujące dokumenty:

 • oryginał lub kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka;

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka);

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach ogólnych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie;
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 • orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka.

Postępowanie i termin wypłaty świadczenia

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do „becikowego” kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku jednak złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, jednorazową zapomogę wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.


Paulina Rojek

Radca Prawny

Radca prawny wpisana od 2013 roku na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku zdobywała doświadczenie jako prawnik w kancelariach radców prawnych bądź działach prawnych przedsiębiorstw. Obecnie wykonuje zawód w formie Kancelarii Radcy prawnego.
Specjalizuje się w udzielaniu porad, opinii oraz sporządzaniu pism procesowych w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem cywilnym - własnością, zobowiązaniami, umowami, spadkami, prawem konsumenckim, rodzinnym, a także prawem pracy i ubezpieczeń społecznych.
Od 2014 roku współpracuje z e-prawnik.pl.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Isia 2019-02-07 23:58:37

  Witam. Niedługo rodze i nie jestem po slubie oraz nie mieszkam z ojcem dziecka to czy muszę uwzględnić jego dochody ? Czy tylko mogą byc moje ?

 • Judyta 2018-08-21 22:52:35

  Witam, Złożyłam wniosek o jednorazowe becikowe. Otrzymałam pismo o konieczności uzupełnienia "braków formalnych" (nie wskazano jakich) oraz "niezbędnych dokumentów". Dokumenty uzupełniłam, urzędnik je wziął i potwierdził "uzupełnienie braków". Nie dostałam wtedy wniosku do przejrzenia/ poprawienia. Potem dzwoniłam kilkakrotnie z pytaniem o stan wniosku - ciągle powtarzano, aby czekać, bo jest rozpatrywany oraz że o każdej decyzji zostanę poinformowana pisemnie. Nie zostałam. To trwało 4 miesiące. Pofatygowałam się osobiście i powiedziano mi, że wniosek nie został rozpatrzony z powodu niezastosowania się do tego wezwania, czyli najprawdopodobniej z powodu tych braków formalnych - a na pytanie, czego brakuje, nikt nie odpowiedział mi jednoznacznie. Co mogę w tej sprawie zrobić? Napisałam od razu pismo (dzięki podpowiedzi urzędnika) o przedłużenie terminu do rozpatrzenia wniosku, ale między słowami widać było, że to raczej nic nie da. Napisałam też do Kierownika tego wydziału i opisałam wszystko z prośbą o interwencję. Czy to ja zawaliłam sprawę, bo nie umiem czytać wezwań, czy urzędnik powinien wykazać więcej dobrej woli? Pozdrawiam serdecznie

 • angel 2018-03-29 17:25:58

  Witam mam pytanie dotyczace becikowego obydwoje z partnerem mieszkamy za granica ja mam obywatelstwa dwa polsko niemieckie moj partner tylko polskie urodilam w grudniu tutaj w de moja cureczke teraz w maju chcemy wyrobic jej polskid obywatelstwo aby tez miala dwa tak jak ja czy jesli mieszkam w de a dziecko befzoe mialo polskie obwateldtwo przysluguje mi sie becikowe

 • Marzena 2018-03-03 13:24:48

  Moj maz posiada ziemie jednak jest wydzierzawiona i nie mamy z niej dochodow czy mimo to becikowe nam sie nie nalezy?

 • Aleksandra 2018-02-26 15:39:25

  Witam, w marcu 2015 roku urodzilam synka, ktorego wychowuję sama - ojciec dziecka uznał je tylko w USC. Nigdy nie mieszkalismy razem ani nie prowadzilismy wspolnego gospodarstwa - nie bylismy rowniez malzenstwem. Pobierajac wniosek o becikowe dowiedzialam sie ze musze wpisac do wniosku takze ojca dziecka ( wlasnie dlatego ze je uznal w USC) i dostarczyc rowniez jego dochody. Dodam , ze w styczniu br zlozylam pozew o alimenty i czekam na sprawe - do tej pory byla spisana miedzy mna a ojcem dziecka umowa alimentacyjna, ktora jak sie okazuje dla MOPSu nic nie znaczy. Tak wiec jesli nie dostarcze dochodow ojca dziecka, ani wyroku z zasadzonymi alimentami to nie otrzymam becikowego - tak mi oswiadczyli w MOPS\'ie. Co robic w takiej sytuacji???

 • beata 2018-02-14 10:17:32

  Witam. Mam pytanie odnośnie składanych dokumentów. We wrześniu skladalismy z mężem wniosek o zasilek rodzinny na pierwsze dziecko - wszystkie wymagane dokumenty za rok 2014. W marcu ma się urodzić nasze drugie dziecko i jeśli będziemy ubiegać się o becikowe to wymagane będą dokładnie tę same dokumenty co do zasiłku rodzinnego ( również za 2014r) . Czy będziemy musieli dołączyć je ponownie? Nasz MOPR ma już je w swojej dokumentacji i mógłby je wykorzystać bez ponownego przekładania. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy przejście na zasiłek macierzyński na 80 % dochodów będzie brane jako zmiana sytuacji i próg dochodowy liczony będzie według starego wynagrodzenia czy tych 80%? Pozdrawiam serdecznie. Beata.b

 • ameszka 2018-01-15 17:44:01

  Witam, mam pytanie. Mój partner w 2013 nie miał żadnych dochodów, ja miałam.Obecnie mieszkamy razem on pracuje ja jestem na macierzyńskim. To jak to teraz wygląda z tym dochodem u nas?

 • klaudia 2017-12-16 22:53:14

  Witam mam pytanie odnośnie becikowego jeżeli ojciec dziecka podpisał akt urodzenia i będziemy mieli ugodę o alimenty przez sąd czy nadal potrzebne będą jego dochody do becikowego bo dziale mopr powiedzieli że jak podpisał akt to jego dochody są potrzebne a on wyjechał i tylko mi przelew robi o alimenty i co w związku z tym dostane te becikowego czy tylko rodzinne i tysiąc za urodzenie proszę o pilną odp

 • Aga 2017-12-03 23:14:37

  Witam Moj maz jest obcokrajowcem nie posiada katy pobytu w Polsce nie jest nawet zameldowany w Polsce w zwiazku z tym czy w oswiadczeniu musze umiescic jego dochody pozyskane z prany w innym kraju? Wczytujac się w pouczenie wydaje mi sie ze nie ale wolalabym uzyskac fachowa informacje z gory dziękuję

 • rde 2017-11-29 15:54:23

  Witam Mam takie pytanie. Jestem matka samotnie wychowujaca, z ojcem dziecka się dogadalam . Ze będzie placil, ale nie mam tego zasądzonego przez sad. Muszę Podawać dochody ojca? I ile mi placi?

 • Marta 2017-11-13 17:25:20

  Dzień dobry, Jestem samotnie wychowującą matką. Sprawa alimentów jeszcze nie została rozpoczęta. Dziś w ośrodku pomocy spolecznej zostałam odesłana z kompletem oświadczeń dla ojca dziecka- wysokość dochodu, wysokość skladki zdrowotnej itp. Mój były partner jest nieuchwytny, pracuje w Anglii z tego co wiem. Czy wobec tego nie mam szans na becikowe? Jaka jest celowość tych dokumentów, jeśli jestem samotną matką?

 • JAGA 2017-11-12 15:33:43

  Jestem samotną matką synek ma 3 tyg i mieszkam z rodzicami, ojciec dziecka uznał go, ale po odebraniu aktu urodzenia zniknął miał przyjechać i mieliśmy ustalić alimenty, ale tak się nie stało. Poszłam złożyć wniosek o becikowe i okazało się że musi być jego dochód. Ale jak mam to załatwić on nawet tel nie odbiera.

 • madzik93xdd 2017-11-11 19:04:20

  Jestem samotna matka ale ojciec dziecka figuruje w wszystkich papierach. Do gadaliśmy się bez kłótni ze alimenty na dziecko będzie płacił mi co miesiac do reki. Czy przy sskładaniu wniosku o becikowe musze podawać jego dochody ?

 • Kasia 2017-11-02 03:01:51

  Witam serdecznie , od roku przebywam zeżem za granica . Przez ten okres byliśmy na utrzymaniu teściów , nie pracowaliśmy . Jestem w ciąży i termin porodu mam teraz na listopada . W maju chcemy przyjechać do kraju . Dziecko będzie miało świadectwo urodzenia po rosyjsku . Książeczka ciążowa też jest w tym języku . Jedli dobrze rozumiem to dobrze by było jeśli lekarz wystawił by dokument ze od początku ciąży byłam pod stałą opieką lekarza i oczywiście wszystkie dokumenty przetłumaczone na język polski . Obydwoje mamy obywatelstwo polskie ! I czy stąd moje pytanie czy spokojnie mogę się starać o becikowe ? I na jakie utródmienia powinnam być przygotowana ze strony urzędników ?

 • Mama 2017-10-30 08:50:48

  witam mam przyznane rodzinne i alimenty z Fa na dzieci w styczniu urodze kolejne dziecko i panie z Mops poinformowały mnie ze jak juz urodze musze dostarczyc zaswiadczenie o dochodach partnera tzn ojca dziecka i tu pytanie bo z obliczen wynika ze przekroczy mi próg dochodowy czy panie z Mops mają prawo mi cofnąc juz przyznane rodzinne i alimenty

 • kania 2017-10-29 10:03:43

  Mój mąż pracował pół roku w Niemczech, pół roku prowadził działalność ze stratą. Dostaliśmy odmowę becikowego, ponieważ pani w ośrodku pomocy społecznej podzieliła zarobki niemieckie przez 6 miesięcy. Dlaczego wszystkie dochody mojego męża (z działalności i z pracy za granicą) nie zostały podzielone przez 12?

 • Kata 2017-10-27 09:47:30

  Witam, będę wdzięczna za odpowiedź na pytanie: Ojciec mojego dziecka płaci alimenty na swoje pierwsze dziecko z inna kobieta -zasadzone w sadzie - od 4 lat- czy kwotę tych alimentów odlicza się od naszych wspólnych dochodów?. Proszę o informacje czy płacone alimenty maja wpływ na podstawę wyliczenia dochodu do becikowego na nasze dziecko. Nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji. Dziękuje.

 • Tomek 2017-10-20 16:29:28

  Dzisiaj chciałem załatwić becikowe, powiem tyle. To jest kura skandal. Ilość dokumentów przeraża i poraża. Wszystko zrobione aby zniechęcić i tego nie zapłacić. Jazda od urzędu do urzędu po pierdoły. Byłem ostatnio załatwić kartę ubez. zdrowotnego NFZ trwało to 30 sek. bez kolejki. Biurokracja kwitnie, człowiek poświęca czas i pieniądze żeby dostać coś co się zasadniczo należy. W urzędach kolejki. W USC siedzi jedna pani i prowadzi full serwis; oczywiście nikogo do pomocy żeby wydać druk do wypełnienia, wydać dokument, który już jest gotowy. Ludzie czekają godzinami po odbiór zaświadczeń bo jedna koza obsługuje wszystkich po kolei. Ja się pytam, kiedy to państwo przestanie traktować obywateli jak gówno. Czy doczekam się czasów kiedy pójdę załatwić cokolwiek do urzędu z dowodem osobistym i załatwię wszytko od ręki? Czemu trzeba wszystkie zaświadczenia nosić z urzędu do urzędu. Czy te informacje nie mogą być dostępne online, a potrzebne dokumenty do podpisu generowane na miejscu?

 • Nora 2017-10-19 10:25:47

  Witam , urodzilam corke w sierpniu 2017 a wniosek o becikowe zlozylam we wrzeniu 2017. W Polsce jestesmy z mwzem od lipca 2016. Zarobki za ten rok wykazalam ale poniewaz w 2015 nie widniejemy w zusie musie podpisac oswiadvEnie ze w 2015 nie podejmowalm pracy. Alw w 2015 bylismy i praciwalismy w Anglii. Czy nalzey mi sie becikowe ?

 • seba 2017-09-28 06:32:50

  W maju urodzil mi sie syn mialem juz becikowe czy bende musial ponownie skladac wszystkie papiery wszystki dokumenty sa w mopsie i czy dostane tylko do maja czy cos wiencej jakies nadwyzki

 • Max 2017-09-14 10:48:38

  Witam, może to oczywiste dla większości z Was, ale kwota 1922 zł, to kwota brutto, czy netto? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Paula 2017-08-20 14:52:36

  Witam serdecznie, Mam pytanie odnośnie becikowego. Mój mąż pracuje w Polsce ja pracuje w Niemczech czyli podatków, składek nie odprowadzam w Polsce . Rodziłam rownież w Niemczech . Czy moje zarobki sa brane pod uwagę do przyznania becikowego czy tylko mojego męża ? Z góry dziękuje za odpowiedź

 • Odmowa 2017-08-06 10:08:06

  Dzień dobry mam pytanie jestem obcokrajowcem i mam karta stałego pobytu a moje żona ma czasowe . Nam się urodziło dziecko i składaliśmy o becikowe dostaliśmy odmowa bo w naszej dezyji nie ma jakiesz art czy to jest prawdę

 • Kama 2017-07-18 13:11:11

  Witam! Jestem na rencie i nigdy nie pracowałam. Dzieciaczka mam ze związku nie formalnego, mój partner ma swoją firmę lecz ona nie zawsze przynosi dochody. Czy według prawa jestem samotnie wychowującą matką ? Jeśli nie ,to jakie dokumenty powinnismy przedłożyć z partnerem do urzedu?

 • Marta 2017-07-09 13:09:47

  Witam, mam pytanie-jeśli rozliczam się z Pit-u w innym mieście niż mieszkam, to gdzie powinnam zgłosić się po dokumenty z ZUS-u i Urzędu Skarbowego?

 • Anna 2017-07-08 09:11:14

  Czy do becikowego musi być koniecznie wyrok z sądu o alimenty? czy wystarczy oświadczenie ojca dziecka że płaci dobrowolnie i w jakiej kwocie..

 • Marlena 2017-06-30 12:39:59

  Cześć Kaja. Jeśli od razu będziecie składać wniosek o becikowe, liczyć się będą zarobki z 2013 roku. Wraz z wnioskiem o becikowe należy złożyć zaświadczenie pobrane z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych (o ile żadne z Was nie prowadzi działalności gospodarczej) oraz zaświadczenie z pobrane ZUSu o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dochody podzielicie na 4. Pozdrawiam

 • Dani 2017-06-17 12:44:07

  Witam mam następujący problem otóż pobierałam becikowe 1000zł dla ubogich i 1000zł za urodzenie się dziecka gdy dzisiaj poszłam do mopsu dowiedziałam się ze któraś z tych kwot wlicza się do zasiłku okresowego z mopsu

 • Meggie 2017-06-16 12:33:31

  Witam, moj partner prowadzil dzialalnosc i dodatkowo byl zatrudniony na umowe o prace i zlecenie. Dzialalnosc w okresie za ktory musimy zlozyc dokumenty byla zawieszona-0 dochod.On chce w oswiadczeniu po dac tylko dochód z umow o prace czy nie powinien takze przedstawic jakis dokumentow z dzialalnosci? Jakich?

 • Sokla 2017-05-27 11:42:37

  Dzięki olka33! Już wszystko jasne.

 • Sokla 2017-05-27 11:40:34

  Dzięki ????

 • Monia 2017-05-26 15:49:34

  Witam, mam pytanie- moj mąż rozlicza się za pomocą ryczałtu. Rozumiem że ma napisać oświadczenie o dochodach. Jednak w OPS powiedzieli że chcą potwierdzenie z US. Czy mogą tego rządać? Przecież to absurd bo tam jest wykazany przychód a nie dochód... I jeszcze jedno- czy posiadanie lasu lub łąki 1,5 h trzeba wykazać do becikowego? Dziękuję za odpowiedz :)

 • olka33 2017-05-25 09:42:55

  Do becikowego bierzesz pod uwagę swoje dochody z 2013 roku i róznicę w stosunku do obecnych zarobków (poświadczenie o utracie dochodu - jeśli zmalały lub o wzroście - jesli masz większe dochody, np. dostal;aś wpracy podwyżkę). Dochody dzielisz na 2. Pozdrawiam.

 • Remik 2017-05-18 09:20:51

  W przypadku podwyższenia dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tu 2013 rok), wysokość dochodu ustala się na podstawie dochodu z 2013 roku powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Zatem z prawniczego na nasze: tak, urzędniczki dobrze to rozliczają. Gdybyś dziś nadal zarabiał tyle samo co w 2013 roku, mógłbyś złożyć wyłącznie poświadczenie dochodów za tamten okres i tyle. Jednak w Twoim przypadku dochody zwiększyły się i jest to brane pod uwagę. Podobnie jak w przypadku utraty dochodu, przykładowo: w 2013 roku zarabiałeś 5.000 zł miesięcznie na truskawkach w Niemczech, ale teraz jesteś urzędnikiem w Katowicach i dostajesz 1.500 zł. Zgłaszasz dochody za 2013 rok, ale jednocześnie informujesz o utracie dochodu i okazuje się, że teraz becikowe Ci przysługuje, choć 2 lata temu nie miałbyś na nie szans. Tak to wygląda, urzędniczki z MOPS odpowiednio to przeliczyły.

 • maria dyduch 2017-05-06 11:59:07

  Elkazzz, wysokość waszych dochodów dzielisz na trzy, dziecko już się urodziło, jest na waszym utrzymaniu, więc jak najbardziej się je bierze pod uwagę:) Darek, ślub tu nie ma nic do rzeczy, becikowe przysługuje przecież na dziecko, a nie na małżeństwo;) bierzesz swoje dochody, dzielisz na trzy. Dziewczyna nie pracowała, więc trzeba pobrać zaświadczenie o tym, że nie uzyskała żadnych dochodów i tyle. Pozdrawiam, Maria

 • Darek 2017-05-04 13:25:34

  moja dziewczyna i ja nie mamy ślubu, czy to ma znaczenie w kwesti becikowego?? dodam że mieszkamy razem odkąd urodziło sie nasze dziecko, tylko ja pracuje, moja dziewczyna jeszcze sie uczy i nigdy nie pracowała jakie dokumenty musze złożyć w takiej sytuacji??

 • elkazzz 2017-05-04 13:19:51

  Dobrze zrozumiałam? Biorę zarobki z 2013 roku kiedy dzieciaczka jeszcze nie było na świecie i dzielę na 3 osoby - ja, mąż i dziecko, nie na dwie?

 • plisa 2017-04-27 09:56:47

  No tak, musisz przedstawić tylko swoje zarobki nic więcej. Ja mam alimenty przyznane przez sąd, dostaję je regularnie i w terminie i do swoich dochodów muszę wysokość tych alimentów dodać. Zarobki tatusia nie są tu wliczane i dochody dzielą sięna dwie osoby dziecko+mama.

 • mama 2017-04-22 10:15:01

  Jestem samotną mamą, na urlopie macierzyńskim, ojciec mojego dziecka został już pozwany o alimenty, nic mi jeszcze nie płaci. Oczywiście nie mieszkamy razem itp, ale figuruje jako ojcic w papierach. Mam wskazać wyłącznie moje dochody do podziału na 2 osoby (ja i synek). A z jego strony nie potrzebuję żadnych dokumentów. Dobrze rozumiem?

 • nanana 2017-04-21 10:33:35

  Tak, przysługuje Ci becikowe w Polsce. Nie znam się natomiast na przepisach niemieckich i nie wiem, czy i tam Ci coś nie przysługuje, ale to już musisz sama sprawdzić., Natomiast w Polsce jak najbardziej złóż wniosek o becikowe i przedstaw poświadczenie dochodów - tylko Twoje jeśli jesteś samotnie wychowująca, lub Twoje i ojca dziecka, jeśli razem mieszkacie.

 • klaudia-szczecin 2017-04-20 12:22:23

  witam, rodziłam w Niemczech, coś to zmienia?? Mam prawo do polskiego becikowego?? Mieszkam teraz z dzieckiem w Polsce, w Niemczech przebywałam przez 2 lata w pracy, nie mam obywatelstwa niemieckiego, ojcem dziecka jest Polak,wróciłam do kraju od razu po porodzie...

 • kr 2017-04-16 12:56:27

  nik, nie podawaj dochodów twoich rodziców, liczą się tylko twoje dochody, które podzielisz już przez dwa. Właśnie dla takich osób jak ty jest to becikowe: jesteś biedna i państwo ma obowiązek ci pomóc po urodzeniu przez ciebie dziecka. Nikogo nie powinno obchodzić, że rodzice ci pomagają. gdyby cie było stać na własne mieszkanie i wynajęcie opiekunki do dziecka to nie siedziałabyś na garnuszku u rodziców. Ich dochody nie mają znaczenia, bo to nie ich dziecko. powodzenia z załatwianiem formalności.

 • nik 2017-04-14 10:15:54

  Jestem samotnie wychowującą matką ale mieszkam u moich rodziców i znacząco pomagają mi finansowo - czy przy składaniu info o dochodach mam ich uwzglednić, skoro razem mieszkamy?

 • DagaN 2017-04-13 10:02:59

  Elżbieta, liczą się dochody całej rodziny, dorosłej córki na utrzymaniu rodziców też. I dochód dzieli się na 4 osoby. Mam nadzieję, że pomogłam, pozdrawiam, Daga

 • Elżbieta 2017-04-10 07:46:19

  Prosze o informacje w następującej kwestii: w domu mieszkają 4 osoby - ja z Mężem, nasza 3miesięczna córeczka i córka Męża z pierwszego małżeństwa, która w tym roku kończy 19 lat, od prawie 3 lat sobie dorabia jako pomoc w sklepie, ale nadal się uczy i jest na moim i Męża utrzymaniu. Czy przy składaniu wniosku powinnam podać także dochody tej córki? Powiedziano mi, że w przypadku gdy córka jest osobą pełnoletnią i teoretycznie mogłaby mieszkć już osobno, jej dochody nie są brane pod uwagę, jednak wydaje mi się to nieprawdą, skoro ona się jeszcze uczy. Proszę o informacje w tej kwestii.

 • olga 2017-04-09 16:45:55

  witam, urodzilam dziecko w lipcu 2014, za jaki okres powinnam dostarczyc dokumenty o dochodach? czy dziecko bedzie sie liczylo do podzialu dochodu na czlonkow rodziny?

 • monik222 2017-04-02 15:56:58

  mój partner, a ojciec mojego dziecka, wyjezdza do pracy za granicę na około rok, wyjazd po świętach w kwietniu/ Do tej pory wynajmowaliśmy mieszknaie razem, ale teraz będę tam mieszkac tylko ja z naszą córeczką. Czy w związku z tym że mój partner nie będzie z nami mieszkał przez najbliższy rok, mogę nie uwzględniać jego zarobków we wniosku o becikowe? Nie jesteśmy małżenstwem, natomiast jest wpisany jako ojciec dziecka. z góry dziękuję za poradę

 • maria dyduch 2017-03-16 09:47:15

  Pawle, zgodnie z przepisami należy wykazać wyłącznie przychody rodziców dziecka, bądź jego opiekunów faktycznych. Nie ma tutaj znaczenia, że miaszkacie z teściami. Pozdrawiam, Maria

 • alinka 2017-03-16 09:33:32

  Szybka odpowiedź: Alimenty wliczają się do dochodu w przypadku becikowego! Potwierdzone i pewne! :-)

 • jus29 2017-03-13 12:20:49

  Szybkie pytanie - czy do swoich dochodów powinnam doliczyć alimenty, jakie otrzymuję od byłego męża na rzecz mojego starszego syna?

 • Paweł 2017-03-12 09:42:04

  Hej, mam dwumiesięczną córę i chcę w najbliższym czasie załatwić kwestię becikowego. Mam pewne wątpliwości w tym zakresie. Jestem osobą pracującą, utrzymuję moją żonę i teraz córkę, żona jest na bezrobociu (umowa o pracę skończyła jej się, gdy była w drugim miesiącu ciąży i nie przedłużono tej umowy). Mieszkamy razem z rodzicami mojej żony, w jednym mieszkaniu i można powiedzieć, że prowadzimy wspólnie gospodarstwo domowe, nie ma u nas podziału na "nasze" i "wasze". Teściowie pracują. Czy może się zdarzyć sytuacja, w której zostanę poproszony o zaświadczenie o dochodach moich teściów, skoro mieszkamy pod jednym dachem? Czy też będą się liczyć do becikowego wyłącznie dochody moje i mojej żony? Z góry dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam. Paweł

 • beta 2017-03-09 09:43:08

  jadziu, z tego co się orientuję, okres zasiłkowy zaczyna się od listopada, i trwa do końca pażdziernika. Więc Twoje dziecko urodziło się jesdzcze w poprzednim okresie zasiłkowym, ale tutaj jest brana pod uwagę nie data urodzenia dziecka, lecz data złożenia wniosku o becikowe, a na złożenie wniosku jest rok po urodzeniu dziecka. Czyli Ty składasz wniosek już w kolejnym okresie zasiłkowym i powinnaś przedstawić dochody za 2013 rok. Gdybyś od razu po urodzeniu złożyławniosek jeszcze w paździeniku, wówczas potrzebne by były dochody za 2012 rok. Czyli ktoś wprowadził Cię w błąd. Powtarzam: Liczy się data złożenia wniosku a nie data urodzenia dziecka.

 • jadzia 2017-02-26 12:17:43

  Witam, urodziłam córeczkę w październiku ub. roku, gdy dowiadywalam się o becikowe, powiedziano mi że mam złożyć poświadczenie dochodów za 2012 rok. To bład, prawda? Skoro urodziłamw 2014, to liczą się dochody za 2013? Proszę o potwierdzenie.

 • Paulina 2017-02-25 12:33:03

  Tak, zgadza się, dochód już dzielicie na 3 osoby, dziecko się wlicza :-)

 • Marek 2017-02-17 14:15:04

  "" Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł "" cytując to masz na myśli że jeśli ja z żoną zarabiam w sumie 4100 zł razem , a jeśli urodzi się dzieciaczek to mam nadzieję że dobrze rozumiem że jako rodzina jest nas już troje wiec w tym momencie rozkładam 4100 zł na 3 osoby tak ? czy dzidziuś się nie liczy w tym momencie ? bo 4100 / 3 = 1366,66 zł czyli mogę się starać i należy mi się ten nędzny 1 tyś zł ?

 • Barbara 2015-09-19 07:42:56

  Co jesli dziecko wychowuje sama od narodzin tzn. maja 2015roku. Spawa o alimenty skierowana do sądu. A i tak wołają wszystkie zaświadczenia ojca . Czy to jest normalne ?

 • Paulina 2015-07-12 05:41:02

  Witam :) Przeczytałam wyjaśnienie, ale i tak się pogubiłam, dlatego proszę o podpowiedź. Dziecko urodziłam w grudniu 2014r., wniosek o becikowe mam zamiar złożyć w przeciągu dwóch miesięcy, czyli do września 2015r. Przedkładam zaświadczenie o dochodach za 2013r. Dobrze zrozumiałam?

 • Kaja 2015-06-24 16:11:05

  Witajcie, czy zatem jeśli dziecko urodzi się 1 lipca 2015 biorę pod uwagę - o ile od razu będziemy się starali o becikowe- 2013 czy 2014 rok? Rozumiem, że wiążący jest PIT-36, jaki składaliśmy z mężem razem? I tam, w którym pkt. jest nasz dochód? Przepraszam za pyt., ale PITY wypełnia księgowy. Rozumiem, że jego należy podzielić przez 4 osoby w naszym przypadku (żona, mąż, nowonarodzone dziecko, 2.dziecko)? Tak? I jeśli nie przekracza 1922zł to można się starać o becikowe....

 • Santi 2015-06-02 12:49:51

  Czy ośrodek pomocy społecznej, w którym składa się wniosek z dokumentacją o becikowe, może żądać takich dokumentów, jak PIT 11, PIT 36, PIT 28, PIT 40???? Dodatkowo, czy może zażądać dostarczenia kserokopii umów o pracę oraz świadectw pracy, a nawet kwitki za wynagrodzenie???? Jeszcze zaświadczenie o zatrudnieniu od aktualnego pracodawcy i wynagrodzeniu za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku??? Ogólnie OPS w mojej gminie chce następującą dokumentację ws. przyznania becikowego w 2015r.: 1) wniosek 2) zaświadczenie od lekarza lub położnej 3) zaświadczenie z Urzędu Skarbnowego o dochodach za 2013r. (dlaczego 2013, a nie 2014???) 4) zaświadczenie z ZUS o składkach na ubezpieczenia zdrowotne za 2013 rok lub zaświadczenie od pracodawcy o wysokości odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2013 5) odpis skrócony aktu urodenia dzieci 6) ksero dowodów osobistych 7) pit 11, pit 36, pit 28, pit 40 za 2013 r. 8) umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia 9) świadectwo pracy jeżeli obecnie jest inna praca niż w roku 2013 _ (potwierdzenie miesięcznego wynagrodzenia za rok 2013 np. kwitek od wynagrodzenia) 10) dokument stwierdzający miejsce zamieszkania, (jeżeli adres zameldowania jest inny niż w dowodzie osobistym) 11) w przypadku podjęcia nowego zatrudnienia po roku 2013 zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i dochodzie netto za miesiąc kolejny od rozpoczęcia pracy 12) zaświadczenie od Komornika o wyegzekwowanych alimentach za rok 2013 13) zaświadczenie od Komornika o bezskuteczności egzekucji za dwa poprzednie miesiące 14) zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego i okresie zatrudnienia 15) zaświadczenie organu emerytalno-rentowego o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego (ZUS) 16 zaświadczenie ze szkoły W moim przypadku kilka spośród powyższych nie jest wymagane, ale suma sumarum, jak to widzę - nasuwa mi sie jedno zdanie: To jest BZDURA! Chore państwo!

 • Sokla 2015-05-23 23:12:34

  Witam W styczniu 2015 urodziłam dziecko. Rozumiem że biorę pod uwagę dochody z 2013. Wtedy byłam jeszcze w związku małżeńskim. Rozwód dostałam w lipcu 2014. Były mąż nie jest ojcem dziecka. Jestem samotną matką. Nie dostaję alimentów. Na ile podzielić dochód i jaki dochód. Pomyślałabym że mój za 2013 (plus różnica moich dochodów za 2014) i na 2. Ale chciałam się upewnić.

 • waco 2015-05-14 21:55:09

  Witam, Uprzejmie proszę o pomoc w wyjaśnieniu kilku kwestii. Dziecko urodziło mi się w marcu 2015. W lutym 2015 roku zmieniłem pracę. Czy przy składaniu wniosku o becikowe ma to jakiekolwiek znaczenie? Jaki dochód będzie brany pod uwagę, za 2013 rok? W 2014 roku nie zmieniałem pracy. W MOPsie urzędniczki biorą mój dochód za luty 2015 i mówią, że teraz już zarabiam powyżej progu 1922 zl. Pracuję dopiero 3 miesiąc w nowym miejscu. Czy te urzędniczki mają prawo liczyć mój dochód do becikowego na podstawie pracy, którą podjąłem 3 miesiące temu?

 • maria dyduch 2015-05-06 12:39:07

  Wyjaśnienia wymaga jedna kwestia: częstym pytaniem jest "Za jaki okres muszę złożyć zaświadczenie o dochodach?". Intuicyjnie: jeśli dziecko przyszło na świat w 2015 roku, powinno się do wniosku o becikowe dołączyć zaświadczenie o zarobkach z roku poprzedniego, czyli 2014. JEST TO JEDNAK BŁĄD! Zaświadczenie musi odnosić się do zarobków z 2013 roku! Wyjaśnienia tej kwestii niestety zabrakło w niniejszym artykule. Już tłumaczę: otóż okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października kolejnego roku. A zatem jeśli dziecko przyszło na świat 30 kwietnia 2015 roku, jest to okres zasiłkowy 1.11.2014-31.10.2015. Przepisy mówią o dochodzie "osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy". Skoro okres zasiłkowy rozpoczął się w 2014 roku, to należy do wniosku o becikowe dołączyć zaświadczenie o dochodach za rok 2013. Co więcej, przy określeniu okresu zasiłkowego kluczową rolę odgrywa nie data narodzin dziecka, lecz data składania wniosku o becikowe. Przypomnijmy, iż na złożenie wniosku rodzice mają rok od narodzin dziecka. A zatem wracając do naszego przykładu - jeśli dziecko przyszło na świat 30 kwietnia 2015 roku, o becikowe ubiegać się można do 29 kwietnia 2016 roku. Gdy rodzic złoży wniosek w terminie między 1.11.2015 a 29.04.2016, będzie to już okres zasiłkowy 2015/2016. Wówczas należy do wniosku dołączyć poświadczenie dochodów za 2014 rok. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe.

 • pp 2015-04-03 08:02:19

  do kamili: dziecko urodziło się w grudniu 2014, czyli w okresie zasiłkowym 2014/2015 (okres zasiłkowy zaczyna się w listopadzie i trwa do końca października kolejnego roku, czyli 1.11.2014-31.10.2015). Ty musisz dostarczyć zaświadczenie o dochodach z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, czyli z 2013 roku, pozdrawiam.

 • kamila 2015-03-30 09:58:05

  witam, do becikowego w 2015 roku na rzecz dziecka, które urodziło się w grudniu, będą liczyły się dochody za 2014 rok czy za 2013 rok? Znalazlam różne informacje i proszę o sprostowanie/


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika