Kiedy można anulować fakturę?

Kwestia anulowania faktury nie jest uregulowana ani w przepisach ustawy o VAT, ani też w przepisach wykonawczych do niej. Nie oznacza to jednak, że w praktyce podatnicy nie mogą anulować faktury. Możliwość anulowania faktury dopuszczają bowiem zarówno organy podatkowe w wydawanych wiążących interpretacjach podatkowych, jak i sądy administracyjne w swoim orzecznictwie.

W jakich przypadkach można anulować fakturę?

 

W praktyce możliwe jest anulowanie faktury w sytuacji, gdy:

  • wystawiono ją na podstawie zamówienia, które zostało anulowane, w związku z czym nie doszło do zawarcia umowy i powstania obowiązku podatkowego;
  • wystawiono ją, wpisując omyłkowo usługę, której nie wykonano czy towary, których zamówienie nie obejmowało - zatem dokumentując czynność nie istniejącą.

Anulowanie faktury obejmuje wyłącznie sytuacje, kiedy faktura dokumentuje czynności niedokonane, np. usługi, które nie zostały wykonane, czy też wtedy, gdy fakturę wystawiono na osobę, nie będącą nabywcą towaru lub usługi.

W praktyce, gdy wystawiona faktura VAT nie została jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego, uznaje się, że nie ma konieczności poprawiania błędów poprzez wystawienie faktury korygującej, ale dopuszczalne jest właśnie anulowanie faktury. Taka faktura, wystawiona lecz nie przekazana nabywcy, nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Warto zapamiętać, że w przypadku, jeżeli faktura została doręczona nabywcy, należy ją skorygować (wystawić fakturę korygującą), a nie anulować. Anulować można bowiem tylko faktury nie wprowadzone do obrotu prawnego. 

W jaki sposób należy anulować fakturę?

Anulowanie faktury polega na umieszczeniu przez podatnika na oryginale i kopii faktury adnotacji: „anulowano dnia”, przekreśleniu oryginału i kopii faktury oraz na umieszczeniu na nich podpisu osoby upoważnionej do wystawiania faktur. Wszystko po to, aby uniemożliwić powtórne wykorzystanie faktury. Anulowane faktury, zarówno oryginał, jak i kopia, powinny być przechowywane przez sprzedawcę.

Czy anulowanie faktury rodzi obowiązek podatkowy w VAT?

Nie, w takiej sytuacji nie powstaje obowiązek zapłaty VAT należnego, bowiem przy anulowaniu faktury nie dochodzi do sprzedaży towaru i wprowadzenia faktury do obrotu.

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2005 r., Nr 95, poz. 798, ze zm.)

Porady prawne

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika