Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym 2015

Wraz z początkiem nowego roku doszło w prawie podatkowym do wielu zmian, które mogą mieć bardzo duży wpływ na zakres publicznoprawnych obciążeń nałożonych zarówno na podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i na osoby, które takiej działalności nie wykonują.

Największe zmiany dotyczą obu ustaw o podatkach dochodowych. Bardzo wiele nowelizacji wprowadziła zwłaszcza ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Większość z nich weszło w życie 1 stycznia bieżącego roku. Poniżej zaprezentowano niektóre zmiany, które mogą mieć istotne znaczenie przy prowadzeniu biznesu w Polsce.

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych

Zmiany w tym zakresie dotyczą zarówno ustawy o PIT jak i ustawy o CIT. Podatnik, który będzie posiadał udziały w tzw. zagranicznej spółce kontrolowanej (CFC) lub będzie z nią powiązany w inny wskazany sposób, będzie zobowiązany do zapłaty w Polsce 19% podatku od dochodów, które ta spółka uzyskała za granicą.

Warunkiem do uznania danej spółki za CFC jest jej lokalizacja. Spółka będzie uznana za spółkę kontrolowaną jeśli będzie posiadała siedzibę w jednym z krajów uznanych za tzw. oazy podatkowe lub w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Aby spółka została uznana za CFC musi również spełnić wymóg rodzaju dochodów jakie uzyskuje. Odpowiednio dużą częścią dochodu takiej spółki muszą stanowić tzw. przychody bierne tj. przychody z tytułu np. dywidend, odsetek lub należności licencyjnych.

Powyższa zmiana ma na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu dochodu polskich przedsiębiorców do ich spółek córek zlokalizowanych w rajach podatkowych. O tym, czy zamierzony efekt zostanie spełniony, zapewne przekonamy się w przeciągu tego roku.

 

Cienka kapitalizacja

Od bieżącego roku zmianie uległy także przepisy ustawy o CIT dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji. Regulacje dotyczące cienkiej kapitalizacji wprowadzają pewne ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmioty z nią powiązane.

Od tego roku do zastosowania powyższych przepisów wystarczające jest istnienie powiązania pośredniego między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

Obecnie przepisy odwołują się, przy obliczeniu limitu odsetek, który można wliczyć w KUP, nie do kapitału zakładowego spółki (jak to miało miejsce przed nowelizacją), ale do jej kapitału podstawowego. Do wyboru podatnika, obok obowiązującego do tej pory, „poprawionego” rozwiązania przewidziano również inny, alternatywny sposób. W tej metodzie do wyliczenia kwoty odsetek, które można wliczyć w KUP ustawodawca odwołuje się do aktywów spółki.

 

Niepodzielone zyski

Do tej pory w praktyce często pojawiał się problem dotyczący odpowiedzi na pytanie, czy zyski przekazane na kapitał zapasowy spółki stanowią „niepodzielone zyski” w rozumieniu ustawy o CIT, a w konsekwencji czy muszą być opodatkowane w momencie likwidacji tej spółki. Organy przyjmowały zwykle stanowisko negatywne dla podatnika.

Decyzje fiskusa były jednak zazwyczaj uchylane przez sądy administracyjne, które przyjmowały, że „niepodzielonymi zyskami” są jedynie takie co do których nie podjęto żadnej decyzji o ich przeznaczeniu (na dywidendy lub przekazanie na jeden z kapitałów spółki). Od tego roku ustawodawca zdecydował się na jednoznaczną zmianę przepisów dostosowując je do poglądu lansowanego przez organy.  

Obserwuj nas na:

Tagi:  podatki,

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.7.2018

  Doradcy podatkowi - więcej kompetencji i po aplikacji?

  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przygotowała i przekazała do Ministerstwa Finansów projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym.

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 1.12.2015

  Najważniejsze zmiany w prawie pracy od 2016 roku

  W dniu 22 lutego 2016 roku wejdą w życie istotne zmiany w Kodeksie Pracy. Nowelizacja ustawy została podpisana przez Prezydenta w sierpniu tego roku, jednak ze względu na doniosłość jaką niosą (...)

 • 4.12.2012

  Zmiany VAT 2013

  W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Niektóre z proponowanych tam rozwiązań wejdą w życie z dniem (...)

 • 14.11.2012

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r.

  W dniu 11 listopada 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 24 października 2012 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)