e-prawnik.pl Porady prawne

Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

31.3.2015

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Za każdy dzień ćwiczeń żołnierzowi przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dodatkowo może mu przysługiwać świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie.

Rekompensata dla pracownika na etacie

W przypadku gdy w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe utracił on dochody w zakładzie pracy, a wysokość uposażenia otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat, żołnierzowi rezerwy przysługuje świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy. Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Okres odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierza ustala dowódca jednostki wojskowej, a następnie stwierdza to w rozkazie jednostki wojskowej oraz w zaświadczeniu o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie rekompensujące za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. A zatem w związku z faktem, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw w lutym wynosiło 3.981,63 zł, kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może obecnie być wyższa niż 474 zł.

Ważne jest, iż świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

 Przedsiębiorca i rolnik

Zarówno przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, jak i rolnik, otrzymują świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze wskazanych tytułów obliczane w sposób analogiczny, jak dla pracownika.

W każdym przypadku – pracownika, przedsiębiorcy czy też rolnika - świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Zleceniobiorca

Miej korzystnie kształtuje się sytuacja powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych zleceniobiorców czy też osób zatrudnionych na umowę o dzieło. Przepisy bowiem nie przewidują świadczeń rekompensacyjnych dla osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne. Osoby te otrzymają jedynie uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego.

Bezrobotny

Podobnie ukształtowana jest sytuacja bezrobotnych rezerwistów – ustawa nie przewiduje dla nich świadczeń rekompensacyjnych. Otrzymają oni zatem wyłącznie uposażenie zasadnicze. Bezrobotny musi też pamiętać o tym, iż pobieranie uposażenia zasadniczego powoduje zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (7)

Re: Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

Kowal

8.3.2018 7:43:7

Re: Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

A jak wyglada sytuacja z zonierzami sluzby przygotowawczej?? Im tez sie nic nie nalezy??

rekompensata za utracone zarobki

brachu_

13.9.2017 21:52:42

rekompensata za utracone zarobki

jestem żołnierzem OT na wniosek o rekompensatę dostałem odpowiedź ustawa jest podpunkt 119b ustawy o powszechnym obowiązku obrony ale w podpunkcie 10 okazuje się że MON nie wydał decyzji o sposobie wypłacania rekompensaty więc rekompensaty nie będzie - CHORY KRAJ

Re: Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

Ewelina

7.6.2017 16:36:14

Re: Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

A co jeżeli osoba która odbyła taka służbę i rozlicza się na podstawie karty podatkowej? Dlaczego jej nie przysługuje ta rekompensata?

Re: Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

Tadek

31.3.2015 16:24:21

Re: Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

A co z niezrealizowanymi umowami i karami umownymi bo nie dotrzymałem terminu - które dziesiątki razy przekraczają wartość rekompensat, co z przepadłymi umowami z powodu nieobecności i stratami całego wynagrodzenia za wiele miesięcy - czy mam cię włóczyć po sądach i opłacać prawników czy po prostu mieć gdzieś ten Kraj, co tak traktuje porządnych obywateli i wynieść się jak najszybciej z krainy bezmyślnych urzędników.

Re: Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

Tadeus

31.3.2015 16:21:12

Re: Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

Po prostu tragedia. Jako informatyk mam 12400zł/miesiąc. Mam rodzinę i spłacam kredyt na mieszkanie. Budżet nasz jest na styk. Taka niska i limitowana rekompensata wpędza nas w problemy narastającego zadłużenia. Co wiąże się z ciąganiem po sądach, egzekucjami. Po prostu podłe! Wyjeżdzamy dla kolegów niedaleko Londynu do poważnej firmy i znacznie poważniejszego państwa - tutaj jest tylko miejsce dla urzędniczek i zaharowanych ludzi traktowanych jak bydło na rzeź!

Re: Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

Marti

31.3.2015 14:43:51

Re: Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

A może ktoś także poinformować jak to sie ma do osób pracujących na etacie za granica?

Re: Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

rulof

31.3.2015 12:47:23

Re: Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

Głupi zawsze biedny.

Pokaż wszystkie komentarze (7)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ