Umowa sprzedaży

W pułapce umów telewizji cyfrowej

Okres Świąt oraz Nowego Roku  to czas, w którym częściej niż zwykle podpisujemy umowy z dostawcami usług telekomunikacyjnych czy telewizyjnych. Operatorzy bardzo często kuszą nas atrakcyjnymi rabatami na usługi przez pewien okres, a my wpadamy w pułapkę, nie zastanawiając się nad tym, iż po okresie promocyjnym będziemy musieli płacić co miesiąc wysokie opłaty, nie mając możliwości rezygnacji z usługi. To, co okazało się świetną okazją, staje się znacznym obciążeniem dla budżetu domowego na wiele kolejnych miesięcy. A z umowy nie możemy zrezygnować tak łatwo, jak nam się wydaje.

Pan Tomasz z Krakowa podpisał przed świętami umowę z telewizją cyfrową. Przez trzy miesiące płacił bardzo niski abonament i miał wiele dodatkowych, darmowych kanałów. Kiedy promocja się skończyła, nie dość, że za dodatkowe programy trzeba było płacić, podstawowa opłata abonamentowa też wzrosła. Pan Tomasz nie krył zniechęcenia do operatora i chce rozwiązać umowę.

Sytuacja Pana Tomasza nie jest odosobniona.  Okres świąteczny to bowiem nie tylko czas kupowania prezentów ale także czas kończenia się okresów promocyjnych na abonament telewizji cyfrowej czy też telefonii komórkowej dla wielu osób.

Czy możliwe jest rozwiązanie takiej umowy? Czy można od takiej umowy odstąpić? Jak to zrobić?

Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych czy też o dostawę usług telewizji cyfrowej są z zasady umowami na czas określony. Po upływie wskazanego w umowie okresu - automatycznie przeobrażają się w umowy na czas nieokreślony, chyba że zostaną wcześniej wypowiedziane przez odbiorców usług.

Warto w tym miejscu wyjaśnić kilka terminów prawniczych zakończenia umów, które bardzo często w języku potocznym są używane zamiennie, choć mają różne znaczenie.

Rozwiązanie umowy jest czynnością prawną dwustronną - nie można więc samemu rozwiązać umowy. Na taką czynność musi się bowiem zgodzić druga strona.

Odstąpienie od umowy jest czynnością jednostronną - wystarczające jest więc samo skuteczne złożenie odpowiedniego oświadczenia. Jest ono dokonywane przeważnie w przypadku nieprawidłowości w wykonywaniu umowy. Nie może być więc dokonane dowolnie, bez zaistnienia przewidzianych w umowie przyczyn.

Odstąpienie, jeśli zostanie dokonane prawidłowo wywołuje określone skutki prawne (samo dojście odstąpienia do odbiorcy powoduje, że umowa jest zrywana)  - dlatego należy się liczyć z konsekwencjami złożenia takiego oświadczenia i nie można go pochopnie składać.

Wypowiedzenie umowy  to także jednostronna czynność prawna - różnica między wypowiedzeniem a odstąpieniem polega na tym, że do zakończenia stosunku w przypadku wypowiedzenia konieczny jest upływ określonego terminu (okresu wypowiedzenia), odstąpienie jest natomiast skuteczne od chwili, w której zostało złożone.

Czy w przypadku umów o świadczenie usług telewizji cyfrowej bądź telefonii komórkowej możliwe jest wypowiedzenie umowy, odstąpienie od niej bądź też jej rozwiązanie?

Teoretycznie możliwe jest rozwiązanie takiej umowy - wymagać ono będzie jednak zgody dostawcy usług - w praktyce takie rozwiązanie będzie więc bardzo rzadko spotykane.

Kwestię odstąpienia od umowy czy też jej wypowiedzenia szczegółowo regulują postanowienia umowy bądź regulaminów, które muszą być dostarczone najpóźniej z chwilą podpisania umowy. Warto jednak zapoznać się szczegółowo z tymi dokumentami, aby później uniknąć niepotrzebnych rozczarowań - bardzo często bowiem odstąpienie od umowy bądź jej wypowiedzenie jest możliwe, ale wiąże się z dość wysokimi opłatami jakich może dochodzić od nas dostawca usług.

W praktyce bardzo trudno będzie więc zerwać umowę terminową.

Raz podpisana umowa przeważnie wiąże na cały okres, na który została zawarta, a my jesteśmy zobowiązani do płacenia wysokich rachunków. Ważne, abyśmy pamiętali o złożeniu odpowiedniego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pod koniec okresu jej obowiązywania - w innym przypadku zostanie ona przedłużona na czas nieokreślony. Oczywiście w takim przypadku nie będziemy ograniczeni w możliwości złożenia wypowiedzenia  - jednakże samo złożenie wypowiedzenia nie uchroni nas przed koniecznością uregulowania opłat za cały okres wypowiedzenia.

Zawierając w okresie świątecznym umowy pamiętajmy więc o tym, iż promocja obowiązuje przez określony czas oraz że po skończeniu się okresu promocyjnego będziemy musieli płacić wysokie rachunki, często przez znacznie dłuższy okres niż czas promocji.

Przede wszystkim czytajmy jednak umowy - jeśli te odsyłają do regulaminu zapoznajmy się z nim. Tylko z ich postanowień dowiemy się dokładnie jakie opłaty będziemy musieli wnosić po zakończeniu rabatowego okresu.

Promocja nie trwa wiecznie.

e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Vit

4.12.2013 22:17:47

Re: W pułapce umów telewizji cyfrowej

Dlaczego demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej, zezwala na zawieranie niejasnych umów, wprowadzajacych klienta w błąd? Takie bezprawie w Polsce szerzy się na kazdym kroku. Najwięcej na linii ubezpieczony - ZUS, obywatel - Sąd. Podam inny przykład: Na wysłany wniosek - zlecenie do Polkomtelu o przysłanie szczegółowego wykazu usług za wymieniony miesiąc, natychmiast pobrano opłatę. Upłynęło już 6 miesięcy, a Polkomtel odmawia wykonania zlecenia. Wykaz ten dotyczył pobranych opłat za rzekome sms-y premium.

sylwia

4.1.2010 20:24:25

Re: W pułapce umów telewizji cyfrowej

witam, wspomniał Pan, że, cytuję: "- w innym przypadku zostanie ona przedłużona na czas nieokreślony. Oczywiście w takim przypadku nie będziemy ograniczeni w możliwości złożenia wypowiedzenia..." prosze mi powiedzieć, jaki jest termin wypowiedzenia, jeśli nie jest zawarty w regulaminie.

ElMeteor

30.12.2009 22:11:36

Re: W pułapce umów telewizji cyfrowej

udaje głupiego! co? nie wie co podpisał.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Znów zmiany w publicznej radiofonii i telewizji?

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych ma dostosować polskie przepisy do zasad wspólnego rynku Unii Europejskiej, jeśli chodzi (...)

 • Nie unikniesz abonamentu RTV!

  Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji przewiduje poprawę poboru opłat abonamentowych dotyczących radia i telewizji. Przykładowo dostawcy (...)

 • Projekt zmian w radiofonii i telewizji

  Projekt ustawy o zmianie ustawy z o radiofonii o telewizji ma na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do zasad wspólnego rynku. Przewiduje m.in. doprecyzowanie definicji misji publicznej, stworzenie (...)

 • Łatwiejsza aktywacja Profilu Zaufanego na poczcie

  Profil Zaufany (eGO) można już aktywować odwiedzając dowolną z 4.500 placówek pocztowych. To jeden z pierwszych, bardzo ważnych efektów porozumienia, jakie podpisała Poczta Polska (...)

 • Konkurs dla Hubów innowacji Cyfrowych

  Wsparcie polskich przedsiębiorców w pełnym wykorzystaniu potencjału najnowocześniejszych technologii cyfrowych – to główny cel nowego konkursu MPiT. Nabór wniosków (...)