Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Potrzebujesz załatwić swoją sprawę, ale podmiot publiczny (na przykład: urząd, publiczna biblioteka, szkoła, szpital), w którym chcesz to zrobić, nie jest dla ciebie dostępny architektonicznie (na przykład nie ma podjazdu) lub informacyjno-komunikacyjnie (na przykład nie ma tłumacza języka migowego)? Sprawdź, jak złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Na czym to polega?

Dzięki twoim informacjom podmiot publiczny dowie się, co musi zmienić, żeby być dla ciebie dostępny.

Dostępność oznacza, że każdy może korzystać z przestrzeni, produktów albo usług na równi z innymi. Jeżeli masz na przykład trudność z wejściem lub poruszaniem się po budynku podmiotu publicznego, skorzystaniem z jego usług lub załatwieniem tam swojej sprawy z powodu braku tłumacza języka migowego, możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności. 

Brak dostępności to sytuacja, w której nie możesz załatwić sprawy, bo na przykład nie możesz wjechać wózkiem do budynku lub podmiot nie zapewnia tłumacza języka migowego.

Podmiot publiczny to na przykład:

 • urząd,
 • sąd,
 • policja,
 • szkoła publiczna,
 • uczelnia publiczna,
 • biblioteka publiczna,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Mogą to być także inne podmioty, które realizują zadania publiczne. Podmiotem publicznym może być np. gminna spółka dostarczająca wodę lub przewożąca pasażerów. 

Oczywiście możliwości jest znacznie więcej. To są tylko przykłady. 

Porady prawne

Kto może złożyć taki wniosek?

Osoba ze szczególnymi potrzebami, która potrzebuje załatwić swoją sprawę w podmiocie. 

Jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, jeśli z powodu wieku, choroby albo cech fizycznych musisz coś dodatkowo zrobić, czymś się posłużyć lub poprosić kogoś o pomoc, żeby załatwić swoją sprawę.

Osoba ze szczególnymi potrzebami to na przykład:

 • osoba na wózku inwalidzkim, 
 • osoba poruszająca się o kulach,
 • osoba o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • osoba niewidoma lub słabowidząca,
 • osoba głucha lub słabosłysząca,
 • osoba głuchoniema,
 • osoba z niepełnosprawnościami psychicznymi,
 • osoba z niepełnosprawnościami intelektualnymi,
 • kobieta w ciąży,
 • osoba z małym dzieckiem, w tym z wózkiem dziecięcym,
 • osoba, która ma trudności z komunikowaniem się z otoczeniem,
 • osoba o nietypowym wzroście,
 • osoba z ciężkim lub nieporęcznym bagażem.

Wniosek może także złożyć przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielem ustawowym jest osoba, która ma prawo – bez twojej obecności, ale w twoim imieniu – załatwiać twoje sprawy, w szczególności w urzędzie. Na przykład: rodzic, opiekun, kurator, mąż, żona.

Możliwości jest więcej. To są tylko przykłady.

Co trzeba przygotować?

Dane i informacje potrzebne do przygotowania i złożenia wniosku:

 • nazwa i dane kontaktowe podmiotu publicznego, do którego chcesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności, w tym adres poczty elektronicznej (e-mail) lub skrzynki ePUAP, 
 • twoje imię i nazwisko,
 • twoje dane kontaktowe – na przykład numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), aby podmiot publiczny mógł się z tobą skontaktować,
 • informacja o tym, dlaczego potrzebujesz skorzystać z usługi podmiotu publicznego,
 • informacja o tym, dlaczego jest ci trudno to zrobić.

Jeśli chcesz, możesz zaproponować sposób, w jaki podmiot publiczny mógłby się stać dostępny.

Jeżeli chcesz otrzymać potwierdzenie przyjęcia wniosku, przygotuj swój adres e-mail.

Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym przygotuj również dokumenty, które to potwierdzają. Może to być na przykład skan lub zdjęcie takiego dokumentu, jak postanowienie sądu, akt urodzenia lub akt zawarcia związku małżeńskiego.

Możesz skorzystać z przygotowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) formularza wniosku o zapewnienie dostępności. Możesz go wypełnić na swoim urządzeniu.

Co należy zrobić?

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można złożyć:

 • przez Internet;
 • w podmiocie publicznym;
 • listownie.

W przypadku składania wniosku przez Internet, sprawdź, czy możesz złożyć wniosek przez ePUAP do właściwego podmiotu publicznego na gotowym formularzu. Skorzystaj z wyszukiwarki: „Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę”.

Jeśli znajdziesz szukany podmiot, wybierz go, a następnie:

 1. kliknij „Załatw sprawę”.  System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego.
 2. zaloguj się na swoje konto;
 3. wypełnij formularz zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami. Podaj w nim przygotowane wcześniej informacje. 
 4. sprawdź, czy dane są poprawne, a następnie podpisz wniosek. Możesz to zrobić podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 5. wyślij formularz. Otrzymasz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Jeśli nie znajdziesz szukanego podmiotu:

 1. napisz wniosek własnymi słowami lub skorzystaj  z gotowego formularza;
 2. pamiętaj, aby pozostawić do siebie taki kontakt, w jakim chcesz aby podmiot publiczny mógł się z tobą skontaktować, na przykład adres e-mail;
 3. sprawdź, czy dane są poprawne; 
 4. jeśli chcesz podpisać wniosek, możesz to zrobić, na przykład: podpisem zaufanym – potrzebujesz do tego profilu zaufanego, lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 
 5. wyślij wniosek pocztą elektroniczną na adres e-mail podmiotu publicznego lub jeśli masz profil zaufany za pomocą usługi "Wyślij pismo ogólne".

Kiedy złożyć wniosek?

Zawsze, jeśli chcesz skorzystać z usług podmiotu, który nie jest dla ciebie dostępny.

Gdzie złożyć wniosek?

Do podmiotu publicznego, w którym chcesz załatwić sprawę.

Nie płaci się za to.

Ile trzeba czekać?

Podmiot powinien zapewnić dostępność najszybciej, jak to możliwe. Ma na to 14 dni od złożenia wniosku.

Jeśli będzie potrzebować więcej czasu, powinien cię o tym jak najszybciej poinformować. Na zapewnienie dostępności ma wtedy maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

Co zyskasz?

Dzięki dostępności masz możliwość samodzielnego załatwienia sprawy lub skorzystania z usługi. Możesz na przykład złożyć zeznanie podatkowe lub wypożyczyć książkę z biblioteki.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Źródło: gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika