Jak wyrobić dziecku dowód online?

Nie czekaj do 18-tki...

Nie tylko dorośli mogą mieć dowód osobisty. Warto wyrobić go także dzieciom. Może się przydać w trakcie wakacyjnych podróży. Co najważniejsze, wniosek możecie złożyć przez internet.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka lub podopiecznego przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Jeżeli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędu w usługach platformy ePUAP. Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, wyślij pismo ogólne. Dołącz do niego zeskanowany wniosek i zdjęcie dziecka. Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika urzędu stanu cywilnego.

Porady prawne

Wniosek o dowód dla dziecka można też złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Po złożeniu wniosku dostaniesz potwierdzenie jego złożenia. Może się zdarzyć, że na przykład ze względu na chorobę lub niepełnosprawność nie możesz osobiście iść do urzędu, żeby złożyć wniosek o dowód dla swojego dziecka lub podopiecznego. Wtedy możesz go złożyć w miejscu, w którym przebywasz. Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika urzędu stanu cywilnego.

Nie wszystkie urzędy wróciły do normalnego funkcjonowania. W wielu miejscach, aby złożyć wniosek o paszport, najpierw, z odpowiednim wyprzedzeniem, trzeba umówić się na wizytę. A jak wiadomo - w wakacje czas goni. Jeśli wybieracie się do jednego z państw Unii Europejskiej, a Wasze dzieci nie mają ważnych paszportów, wyróbcie im dowody osobiste. Wniosek złożycie bez kolejki, w kilka chwil, online.

Chcesz wyjechać z dzieckiem lub podopiecznym za granicę, na przykład do innego państwa Unii Europejskiej? Wyrób dla dziecka lub podopiecznego dowód osobisty. Dowód osobisty jest potrzebny, gdy chcesz podróżować po krajach, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra.

A może chcesz, by twoje dziecko lub podopieczny mieli e-dowód, choć ich zwykły dowód jest jeszcze ważny? Sprawdź, jak złożyć wniosek o wydanie dowodu dla dziecka lub podopiecznego.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. 

Szybki wniosek

Żeby wszystko poszło Wam sprawnie – na początku sprawdźcie, czy macie zdjęcie dziecka w wersji elektronicznej. To nie może być dowolne zdjęcie, ale możecie zrobić je sami. Najpierw jednak sprawdźcie niżej, jakie powinno spełniać wymogi.

Kto składa wniosek?

 • jeden z rodziców, 
 • opiekun prawny,
 • kurator.

 

W jakich przypadkach składasz wniosek?

Dzieci do 18. roku życia NIE muszą mieć dowodu. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mają zdolności do czynności prawnych, a mają 18 lat i mieszkają w Polsce, MUSZĄ mieć dowód.

Dowód albo paszport dla dziecka lub podopiecznego jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu. Sprawdź, czy do danego kraju możesz wjechać na podstawie dowodu

Co trzeba przygotować?

 • zdjęcie dziecka lub podopiecznego (pamiętaj, że jeśli zdjęcie dziecka lub podopiecznego nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi cię o uzupełnienie wniosku);
 • jeśli chcesz, żeby w e-dowodzie dziecka był podpis osobisty, zaznacz to we wniosku. Możesz to zrobić, jeśli twoje dziecko ma 13 lat. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła – podpis będzie ważny dopiero, gdy dziecko ukończy 18 lat. Podpis osobisty — zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona. Zdecyduj, czy dziecko ma go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.
 • jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu;
 • jeśli ubiegasz się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych twojego dziecka lub podopiecznego (kradzież tożsamości) - potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego, że zawiadomiłeś organ ścigania (np. policję, prokuraturę) o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie jego danych osobowych. Jeśli nie możesz dostać takiego dokumentu w formie elektronicznej, dołącz jego odwzorowanie cyfrowe, np. skan.

Wymogi zdjęcia do dowodu lub paszportu

Chcesz wyrobić dowód osobisty lub paszport i potrzebujesz zdjęcia? Dowiedz się, jak powinno ono wyglądać. 

Ogólne informacje

 • zdjęcie powinno być aktualne – zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
 • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
 • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

przykłady prawidłowych zdjęć:

  

przykłady nieprawidłowych zdjęć:

  

nienaturalny wyraz twarzy:

  

  

Wady wzroku

 • jeśli nosisz okulary korekcyjne – możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twoje oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło,
 • jeśli nosisz soczewki kontaktowe – możesz w nich być na zdjęciu, jeśli nie zmieniają one naturalnego kształtu i koloru twoich oczu,
 • jeśli masz wrodzone lub nabyte wady wzroku – możesz mieć na zdjęciu ciemne okulary. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport dołącz orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Jeśli składasz wniosek o dowód przez internet – dołącz orzeczenie w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez wystawcę albo dołącz skan orzeczenia, a oryginał przekaż urzędnikowi przy odbiorze dowodu.

Zarost

 • jeśli zarost nie utrudnia rozpoznania cię – możesz mieć na zdjęciu zarost, brodę lub wąsy,
 • aby uniknąć ewentualnych problemów – zrób zdjęcie bez zarostu.

Nakrycie głowy 

 • jeśli nosisz nakrycie głowy, bo tego wymaga twoja religia – możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twoja twarz jest nadal widoczna. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport dołącz zaświadczenie, które potwierdzi, że należysz do wspólnoty wyznaniowej (dotyczy to wyłącznie wspólnot zarejestrowanych w Polsce). Jeśli składasz wniosek o dowód przez internet – dołącz orzeczenie w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez wystawcę albo dołącz skan orzeczenia, a oryginał przekaż urzędnikowi przy odbiorze dowodu,
 • cały owal twarzy oraz linia uszu muszą być odsłonięte.

przykład prawidłowego zdjęcia:

przykład nieprawidłowych zdjęć:

 

Biżuteria

 • jeśli nosisz biżuterię – możesz ją mieć na zdjęciu, jeśli nie zasłania ona owalu twarzy i nie zaburza jednolitego tła zdjęcia,
 • aby uniknąć ewentualnych problemów – zrób zdjęcie bez biżuterii.

Twarz na zdjęciu

 • musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, nie możesz przekrzywiać głowy,
 • owal twojej twarzy powinien być widoczny (bez półprofilu),
 • musisz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta i niezasłonięte brwi,
 • oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze źrenicami (na przykład niezasłonięte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw,
 • niedopuszczalny jest efekt tak zwanych czerwonych oczu,
 • uszy nie muszą być widoczne,
 • fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.

Jeśli twój stan zdrowia nie pozwala spełnić tych wymogów, możesz mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny wyraz twarzy (na przykład uśmiech) na zdjęciu.

przykłady nieprawidłowych zdjęć:

  

 

Tło i oświetlenie zdjęcia

 • białe, oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych,
 • twarz na zdjęciu musi być równomiernie oświetlona (niedopuszczalne są odbicia światła na skórze czy włosach i cienie na twarzy),
 • na zdjęciu może być jedynie osoba, która jest fotografowana.

przykłady nieprawidłowych zdjęć:

  

Ostrość, kontrast i jakość zdjęcia

 • zdjęcie musi być ostre (bez widocznych pikseli), z naturalnym kontrastem,
 • kontur głowy musi być wyraźny (niedopuszczalne jest prześwietlenie tła),
 • zdjęcie powinno mieć neutralną kolorystykę i odpowiednią gęstość tonalną (nie może być ani za jasne, ani za ciemne),
 • nie może mieć załamań lub innych uszkodzeń powierzchni,
 • musi odwzorowywać naturalny kolor skóry.

przykłady nieprawidłowych zdjęć:

  

  

Zdjęcia dzieci do 5. roku życia

 • dziecko może mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny wyraz twarzy (na przykład uśmiech),
 • twarz dziecka powinna być odsłonięta (nie może być zasłonięta włosami lub zabawką),
 • dziecko powinno trzymać głowę prosto,
 • zdjęcia muszą mieć tło jasne i jednorodne (bez innych osób w kadrze). 

przykłady prawidłowych zdjęć:

 

przykłady nieprawidłowych zdjęć:

 

Format zdjęcia

Zależy od dokumentu, który chcesz wyrobić:

 • dowód osobisty:
  • jeśli składasz wniosek przez internet – dołącz kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
  • jeśli składasz wniosek w urzędzie – dołącz kolorowe zdjęcie na papierze w formacie 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
 • paszport (wniosek możesz złożyć wyłącznie w urzędzie):
  • kolorowe zdjęcie na papierze w formacie 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).

Do urzędu przynieś wydrukowane zdjęcie

Informacje dodatkowe

Jeśli zdjęcie jest wykonane prawidłowo, ale z powodu choroby, wypadku czy cech fizycznych masz na nim zamknięte oczy, otwarte usta lub nienaturalny wyraz twarzy, urząd może zaakceptować takie zdjęcie.

[PDF] Instrukcja wykonywania zdjęć do paszportu i dowodu osobistego.pdf (PDF, 954 kB)

Złożenie wniosku online

Druga potrzebna rzecz to profil zaufany. Mamy nadzieję, że już go macie. Jeśli jednak jest inaczej, w większości przypadków, założycie go także przez internet. 

Zdjęcie i profil zaufany – gotowe. Przechodzimy do składania wniosku. Pierwszy krok to wizyta na portalu www.GOV.pl. Będąc tam profilem zaufanym, zalogujcie się na konto Mój GOV. Znajdziecie je w prawym górnym rogu strony. Po zalogowaniu wybierzcie e-usługę "Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego". Od teraz sprawy potoczą się już bardzo szybko.

Złożenie wniosku o dowód dla dziecka to kilka prostych kroków:

 1. Kliknij przycisk "Złóż wniosek".
 2. Zaznacz, że jesteś rodzicem (wnioski o dowód osobisty dla dzieci mogą też składać opiekunowi prawni i kuratorzy).
 3. Wprowadź dane dziecka.
 4. Wybierz powód ubiegania się o dowód osobisty.
 5. Wybierz urząd, w którym odbierzesz dowód.
 6. Jeśli dziecko ma więcej niż 13 lat, zaznacz, czy chcesz, żeby dowodzie był certyfikat podpisu osobistego.
 7. Dodaj zdjęcie dziecka.
 8. Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzesz dowód.
 9. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem.

Gotowe! Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV i podany we wniosku e-mail. Za dowód dziecka nic nie zapłacisz – usługa jest bezpłatna.

Dowód dla dziecka jest ważny:

 • 5 lat – jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat,
 • 10 lat – jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat.

Co trzeba zrobić krok po kroku?

 1. Kliknij przycisk "Złóż wniosek".
 2. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl. 
 3. Wybierz sposób logowania.
 4. Zaznacz, czy jesteś rodzicem, opiekunem prawnym, czy kuratorem.
 5. Wprowadź dane:
  • dziecka lub podopiecznego,
  • rodziców.
 6. Wybierz powód ubiegania się o dowód osobisty.
 7. Wybierz urząd, w którym odbierzesz dowód.
 8. Jeśli dziecko ma więcej niż 13 lat, zaznacz, czy chcesz, żeby dowodzie był certyfikat podpisu osobistego.
 9. Dodaj zdjęcie dziecka lub podopiecznego oraz w razie potrzeby inny załącznik. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować. 
 10. Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzesz dowód.
 11. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
  • podpisem zaufanym,
  • e-dowodem,
  • certyfikatem kwalifikowanym.
 12. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.
 13. Odbierz dowód. 

Jeśli w twoim wniosku urzędnik stwierdzi braki lub błędy, dostaniesz wiadomość na skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę — jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszysz załatwienie sprawy. 

Jak ustawisz powiadomienia e-mailowe o nowych wiadomościach na skrzynce ePUAP:

 1. Zaloguj się na swoje konto na ePUAP.
 2. Wejdź w Moja skrzynka (prawy górny róg ekranu).
 3. W pasku po lewej stronie wybierz Operacje.
 4. Wybierz Ustawienia.
 5. Zaznacz zawsze jako opcję otrzymywania powiadomień.
 6. Zapisz zmiany.

Teraz o każdej wiadomości z urzędu dostaniesz informację na bieżąco na swój e-mail.

Poczekaj i odbierz

Na odbiór dokumentu będziecie musieli poczekać maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku. Często zdarza się, że jest gotowy wcześniej. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik poinformuje cię o tym.

Aby sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odbioru, nie trzeba dzwonić do urzędu, czy regularnie go odwiedzać. Żeby sprawdzić, czy dowód jest gotowy, możesz to zrobić wygodnie przez internet – wystarczy, że podasz numer wniosku. Wystarczy skorzystać z e-usługi Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy. To bardzo proste. Jedyne, czego potrzebujemy to numer złożonego wniosku. A ten, jak już wiecie, znajdziecie w wiadomości e-mail lub w skrzynce na koncie Mój GOV.

Tylko w czerwcu rodzice lub opiekunowie złożyli online ponad 10 tysięcy wniosków o dowód osobisty dla dziecka.

Gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości – złożenie wniosku o dowód osobisty dla dorosłego jest równie proste. W tym przypadku także potrzebujecie zdjęcia i profilu zaufanego. Musicie jedynie wybrać inną e-usługę - "Uzyskaj dowód osobisty".

Jak odbierzesz dowód?

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Przy odbiorze pokaż swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, jeśli taki ma.

Po odbiór dowodu przyjdź z dzieckiem lub podopiecznym, dla których dowód jest wydany.

Jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5. roku życia, możesz odebrać dowód samodzielnie (nie musisz przychodzić z dzieckiem).

Dowód może także odebrać samodzielnie osoba, dla której go wydano, jeśli ma ona ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na przykład dziecko, które ukończyło 13 lat.

Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nawet ten, który nie składał wniosku.

Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu twojej choroby, niepełnosprawności lub z innego ważnego powodu, który wystąpił po złożeniu wniosku, skontaktuj się z urzędem, który przyjął wniosek. Urzędnik odwiedzi cię w miejscu, w którym przebywasz, i zapewni ci odbiór dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego.

Dowód możesz odebrać w miejscu, w którym przebywasz, jeśli jest ono w gminie, która przyjęła wniosek.

Podczas odbioru dowodu w urzędzie:

 • dziecko, które miało skończone 13 lat w chwili składania wniosku,
 • podopieczny (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych)

- mogą ustalić kod PIN do logowania – 4-cyfrowy kod PIN 1.

Dziecko może ustalić też kod PIN do podpisu osobistego – 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole). Podpis ten będzie ważny dopiero, gdy dziecko skończy 18 lat.

Mogą też to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

Razem z dowodem dziecko, które miało 13 lat w chwili składania wniosku, lub podopieczny (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych) dostaną kod PUK do niego. Mogą też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał na nich w urzędzie, który wydał ich dowód osobisty.

Nie możesz samodzielnie jako rodzic, kurator czy opiekun prawny ustalić kodów PIN i odebrać kodu PUK. Może to zrobić tylko osoba, dla której wydano dowód.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o kodach PIN, na przykład jak je później zmienić, albo o kodzie PUK, przeczytaj informacje na stronie edowod.gov.pl.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 682);
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.); 
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31).

Na podst.: gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Natalia 2023-06-08 13:19:18

  Witam, mam ten sam problem.

 • Dorota 2023-06-06 15:48:41

  Jest napisane, że jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL wystarczy wyrobić mu dowód tożsamości i to będzie automatycznie numer nadany. Niestety gdy chce się wyrobić dowód dla dziecka przez internet ta funkcja jest dla osób z nadanym numerem, a informacja: "Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, wyślij pismo ogólne. Dołącz do niego zeskanowany wniosek i zdjęcie dziecka." mało mówi, bo jak wysłać te wszystkie dokumenty. Pocztą? Na mail? Nie ma żadnej funkcji na stronie gov.pl odpowiadającej wysłaniu dokumentów w takim przypadku. Jeśli ktoś wie w jaki sposób ma być wysłany taki wniosek proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika