Zanim zaczniesz ubiegać się o wydanie prawa jazdy, sprawdź jakie musisz dostarczyć dokumenty

Masz już za sobą kurs prawa jazdy? Zdałeś już nawet egzamin? Nie, nie możesz jeszcze prowadzić samochodu, musisz poczekać na wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów, czyli do wydania prawa jazdy. Wniosek o wydanie uprawnień wypełnia się w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Całość dokumentów po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym zostaje przesłana do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Komunikacji.

Jakie dokumenty musisz skompletować i złożyć w celu otrzymania dokumentu prawa jazdy?

Prawo jazdy jest wydawane, po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka:

 • wniosku,

 • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,

 • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do  kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,

 • pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,

 • zaświadczenia o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii rodzaju szkolenia,

 • zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Prawo jazdy oczywiście kosztuje, w celu jego wydania należy uiścić 70 zł + 5 zł na znaczki skarbowe. Oczywiście prawo jazdy wydawane jest po przekazaniu dokumentów z ośrodka egzaminacyjnego i otrzymaniu jego wydruku. Odbiór prawa jazdy następuje po zdanym egzaminie.

Jakie dokumentu musisz złożyć, kiedy starasz się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy?

Takie międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane po otrzymaniu:

 • wniosku,

 • kserokopii aktualnego prawa jazdy krajowego,

 • dowodu osobistego,

 • dowodu uiszczenia opłaty,

 • zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy kosztuje 25 zł  +  5 zł  na znaczki  skarbowe, a jest ono wydawane bezpośrednio w Urzędzie.

A co jeżeli Twoje prawo jazdy zostanie Ci zatrzymane za brak ważności?

Oczywiście istnieją i takie sytuacje, w których prawo jazdy kierowcy zostaje zatrzymane z racji utraty ważności. Nie jest to jednak sprawa ostateczna i można je odzyskać. Prawo jazdy jest wtedy wydawane po otrzymaniu:

 • wniosku,

 • świadectwa lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

 • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,

 • dowodu osobistego,

 • dokumentu zastępczego wydananego przez Policję,

 • zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Musisz liczyć się z tym, że opłaty są takie same, jak przy wydawaniu nowego dokumentu, czyli 70 zł + 5 zł na znaczki skarbowe.

Czy możesz jeździć samochodem ze zniszczonym prawem jazdy?

Musisz pamiętać o tym, iż w świetle obowiązujących przepisów osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie powiadomić Starostę o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych. Jeżeli zaryzykujesz i będziesz jeździł „na zniszczonym prawie jazdy” musisz liczyć się z tym, iż w razie kontroli Policjant ma obowiązek zatrzymania Twojego prawa jazdy za pokwitowaniem (zatrzymuje prawo jazdy w razie stwierdzenia zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność). I tu jednak nic nie jest do końca stracone. Możesz bowiem ubiegać się o wydanie prawa jazdy także i w takiej sytuacji, pod warunkiem dostarczenia:

 • wniosku,

 • dowodu osobistego,

 • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,

 • dokumentu zastępczego wydanego przez Policję,

 • zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Nie ominie Cię także konieczność uiszczenia opłaty - 70 zł  +  5 zł  na znaczki  skarbowe.

Czy dostaniesz duplikat prawa jazdy, kiedy zgłosisz jego utratę?

Co do zasady tak, tylko w takim wypadku także musisz złożyć stosowne dokumenty.

Jeżeli dokument ten utraciłeś (np. zostałeś okradziony) powinieneś złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenie o utracie dokumentu. Jeżeli zgłosiłeś zniszczenie – musisz zwrócić zniszczone prawo jazdy, z w przypadku zgłoszenia zmiany danych osobowych – musisz zwrócić dokument wymagający zmiany.

Tak więc w takich okolicznościach do wniosku należy załączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,

 • wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane – jeżeli zmiana dotyczy daty uzyskanego uprawnienia,

 • kserokopię posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia – jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych,

 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, o utracie dokumentu – w przypadku utraty prawa jazdy lub pozwolenia,

 • zniszczone prawo jazdy lub pozwolenie – w przypadku zniszczenia powodującego ich nieczytelność.

Pamiętaj, że:

 • Uprawnienia do kierowania pojazdami wydaje Starosta, a takie sprawy w praktyce są załatwiane przez pracowników Wydziału Komunikacji Twojego Urzędu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zmianami).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • marcinmw28 2014-09-24 11:31:08

  ZGUBILEM PRAWO JAZDY W ANGLI CHCE ZROBIC DUPLIKAT KTO SIE ORIENTUJE CO POTRZEBA ILE ZDJEC DOWOD I ILE TO KOSZTUJE?

 • Sylwia 2013-03-05 18:08:52

  Zdałam egzamin praktyczny , kiedy będę musiała uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy w urzędzie miasta ?

 • Klaudia 2012-07-20 06:40:05

  mam pytanie czy zdjecie musi byc z odsłonietym uchem?

 • Gosia 2011-12-15 12:43:48

  zdalam egzamin praktyczny po jakim czasie zglosic sie musze do urzedu miasta?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika