Będzie można włączyć dziecku blokadę dostępu do nieodpowiednich treści...

RM przyjęła kierunkowo projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła kierunkowo projekt ustawy, dzięki której każdy rodzic będzie mógł bezpłatnie uruchomić usługę ograniczającą dzieciom dostęp do treści pornograficznych w sieci.

- „Mówimy o realnym problemie młodych ludzi, a także o zagrożeniach, jakie są konsekwencją tego zjawiska. Naszym obowiązkiem jest wsparcie rodziców w rozwiązaniu tego problemu, a więc udostępnienie skutecznego i prostego narzędzia, które będzie do ich dyspozycji” – podkreślił Janusz Cieszyński, Minister Cyfryzacji.

Porady prawne

Dlaczego to ważne?

Jak wynika z raportu NASK, „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej”, dzieci mają w internecie łatwy dostęp do treści o charakterze pornograficznym. Dla większości badanych (76,2 proc. starszych i 66,9 proc. młodszych) telefon komórkowy lub smartfon jest głównym narzędziem służącym do kontaktu z nimi. Analiza mówi również, że:

  • co piąty 12- i 14-latek przyznaje, że otrzymuje żądania lub propozycje przesłania własnych nagich lub półnagich zdjęć innym osobom;
  • co trzeci 16-latek i niespełna co piąty badany w wieku 12-14 lat widział w Internecie czynności seksualne, do których przymuszono drugą osobę;
  • jeden na ośmiu młodszych respondentów z treściami o charakterze seksualnym ma do czynienia kilka razy dziennie;
  • co czwarty nastolatek i co piąty młodszy badany regularnie oglądają treści pornograficzne w sieci.

Kontakt z treściami pornograficznymi w tak młodym wieku skutkuje nie tylko problemami z integracją społeczną, ale też generuje niepożądane zachowania i zaburza więzi emocjonalne z bliskimi. Treści, o których mowa, często powiązane są z różnymi formami przemocy, agresji i nękania. Temat jest złożony, a proponowane przez nas rozwiązania nie rozwiązują całkowicie skomplikowanego problemu społecznego, nie zastąpią też edukacji czy troski rodzicielskiej. 

„Operatorzy będą mieli obowiązek udostępnić prosty w obsłudze filtr, który pozwoli na zablokowanie takich treści, natomiast ustawa ma to rozwiązanie upowszechnić i zagwarantować bezpłatny dostęp do niego” – wyjaśnia minister Cieszyński. 

Operatorzy będą mieli obowiązek poinformowania Cię o dostępności takiego rozwiązania jeszcze zanim podpiszecie umowę. „O tym, jak to narzędzie będzie wyglądało i jakie rozwiązania techniczne zostaną wykorzystane, zdecydują sami dostawcy. Wymagamy jednak, by skorzystanie z usługi było proste, możliwe do włączenia w każdym momencie trwania umowy i wymagające minimalnej aktywności ze strony abonenta” – dodaje Janusz Cieszyński.

Dobrowolne włączenie usługi

Przypominamy też, że żadne treści nie podlegają ograniczeniu, dopóki abonent nie wyrazi woli skorzystania z usługi oferowanej przez operatora. Ustawa nie przewiduje też odgórnego blokowania dostępu do treści pornograficznych, a jedynie daje abonentom możliwość skorzystania z usługi umożliwiającej ograniczenie dostępu do takich treści w sposób bezpłatny dla abonenta.

Wyłączenie usługi wymaga potwierdzenia tożsamości abonenta, co ma zapobiec wyłączeniu usługi przez dziecko – bez wiedzy rodzica. Potwierdzenie tożsamości możliwe jest poprzez wykorzystanie np. ustanowionego hasła. 

Aby móc ocenić, czy podjęte przez przedsiębiorców działania przynoszą spodziewany efekt, są oni zobowiązani do przekazywania raz w roku raportu o podjętych działaniach związanych ze świadczeniem usługi ograniczającej dostęp do treści pornograficznych w internecie oraz działaniach promujących jej wykorzystanie. Ważne jest, że raport ten nie będzie zawierał żadnych danych wrażliwych. Osoby korzystające z usługi nie będą zatem w żaden sposób identyfikowane. Jedyna informacja jaką operatorzy przekażą dalej, to zbiorcze dane mówiące, ilu abonentów zdecydowało 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika