e-prawnik.pl Porady prawne

Dobra osobiste

Chiny: Czy olimpiada poprawi sytuację praw człowieka?

11.7.2008

Igrzyska olimpijskie mogą być historyczną szansą dla Chin, aby pokazać światu, że przyznanie Pekinowi prawa do organizacji igrzysk olimpijskich dało wyjątkową okazję do poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka - stwierdzają posłowie w przyjętej dziś rezolucji w sprawie sytuacji w Chinach.

Parlament z zadowoleniem przyjmuje wznowienie kontaktów między przedstawicielami Dalajlamy i władzami chińskimi po wydarzeniach z marca 2008 r. w Lhasie. Zachęca obie strony do intensyfikacji tych kontaktów. Jednocześnie ubolewa nad faktem, że żadnym apelom międzynarodowym nie udało się powstrzymać władz chińskich przed wyciąganiem konsekwencji z zamieszek z dnia 14 marca 2008 r. w Tybecie, przez co uczestnicy protestu w Lhasie nadal są poszukiwani, zatrzymywani i samowolnie aresztowani, a ich rodziny nie otrzymują żadnych informacji o miejscu ich pobytu.

Stan praw człowieka w Chinach nadal budzi zastrzeżenia w związku z powszechnymi i systematycznymi nadużyciami. Parlament wzywa władze chińskie do zaprzestania prowadzonej ze wzmożoną aktywnością od początku kwietnia kampanii „reedukacji patriotycznej" w trakcie igrzysk olimpijskich, do zaprzestania dyskryminacji migrantów z obszarów wiejskich i mniejszości etnicznych oraz do powstrzymania się od prześladowań osób działających w związkach zawodowych, prawników i dziennikarzy, kiedy ujawniają przypadki pogwałcenia wolności podstawowych oraz do przestrzegania podjętych przez siebie publicznych zobowiązań do przestrzegania praw człowieka i praw mniejszości, zasad demokracji i państwa prawa.

Posłowie z zadowoleniem zauważają, że Chiny błyskawicznie wyraziły zgodę na przyjęcie pomocy od społeczności międzynarodowej dla ofiar trzęsienia ziemi w prowincji Syczuan. Jednocześnie wzywają władze chińskie do wzięcia pod uwagę, że ostrzeżenia przed trzęsieniem ziemi świadczą o poziomie rozwoju danego kraju.

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ