Ochrona konsumenta

Czarna lista przewoźników lotniczych

Komisja Europejska przyjęła w czwartek (24 lipca br.) zaktualizowaną czarną listę" przewoźników lotniczych, którym ze względów bezpieczeństwa zakazano wykonywania przewozów na terytorium Wspólnoty. Komisja będzie współpracować z przewoźnikami i ich krajowymi władzami lotniczymi, by pomóc im jak najszybciej osiągnąć stosowne normy.

Jest to kolejny ważny krok w ciągłych staraniach Komisji o większe bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego dla dobra wszystkich pasażerów - powiedział po przyjęciu listy Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport - Komisja będzie kontynuować współpracę z państwami, ich władzami lotniczymi i przewoźnikami lotniczymi oraz udzielać im pomocy, aby zagwarantować właściwe wdrożenie międzynarodowych norm bezpieczeństwa.

W wyniku aktualizacji Komisja zniosła zakaz wykonywania przewozów nałożony na irańskiego przewoźnika lotniczego Mahan Airlines, gdyż podjął on istotne wysiłki, a kontrole przeprowadzone na miejscu w Iranie potwierdziły poprawę sytuacji.

W związku z niepokojącymi wynikami kontroli Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Gabonie, Komisja zdecydowała, że przewoźnicy z tego kraju nie powinni wykonywać lotów do Wspólnoty. Niemniej jednak Komisja przyznaje, że rząd Gabonu podjął natychmiastowe i zdecydowane działania w celu skutecznej poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w tym kraju przy bezpośredniej pomocy ICAO, w tym poprzez przyjęcie w trybie pilnym nowego kodeksu lotnictwa cywilnego. Dwóch przewoźników lotniczych: Gabon Airlines i Afrijet, którzy obecnie wykonują loty do Wspólnoty, może nadal świadczyć usługi przewozowe pod warunkiem regularnych i rygorystycznych kontroli na ziemi przed odlotem w rejs międzynarodowy oraz bez możliwości rozszerzenia zakresu świadczonych usług.
Komisja utrzymała zakaz wszystkich lotów Ukraine Cargo Airways, gdyż przewoźnik ten nie był w stanie skutecznie wdrożyć swojego planu działań naprawczych. Przypomniała również władzom Ukrainy o konieczności lepszego egzekwowania norm bezpieczeństwa.

Na prośbę trzech przewoźników lotniczych z Indonezji: Garuda, Mandala i Air Fast Garuda Komitet ds.

Bezpieczeństwa Lotniczego, w skład którego wchodzą wszystkie państwa członkowskie UE, wysłuchał wystąpień przewoźników i władz lotniczych Indonezji. Opierając się na jednomyślnej opinii Komitetu, Komisja stwierdziła, że władze Indonezji wciąż nie opracowały i nie wdrożyły skutecznego programu nadzoru nad żadnym z przewoźników objętych kontrolą regulacyjną. Natomiast działania mające na celu usunięcie uchybień w zakresie bezpieczeństwa, wykrytych przez ICAO i przez Komisję, nie zostały jeszcze ocenione przez ICAO.

Komisja zbadała również sytuację Kambodży i Filipin. Oczekuje się, że kambodżańskie władze lotnicze osiągną do września porozumienie z ICAO w sprawie odpowiednich działań naprawczych. Komisja apeluje do Kambodży o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w zakresie bezpieczeństwa przed kolejną aktualizacją wykazu. W przypadku Filipin Komisja przyznaje, że rząd tego kraju podjął już serię działań, i zachęca go do szybkiego usunięcia uchybień w systemie kontroli bezpieczeństwa w celu uniknięcia restrykcji ze strony UE.

Komisja przeanalizowała też poziom bezpieczeństwa przewoźnika lotniczego Yemenia Airways i zdecydowała, że powinien on uzupełnić swój plan działań naprawczych przed kolejnym spotkaniem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

Wspólnotowy wykaz nakłada zatem zakaz na wszystkich przewoźników lotniczych z Gwinei Równikowej, Indonezji, Republiki Kirgiskiej, Liberii, Sierra Leone, Suazi oraz Demokratycznej Republiki Konga i Republiki Gabońskiej, z wyjątkiem Gabon Airlines i Afrijet, których działania są ograniczone do obecnego poziomu. Zakazem wykonywania przewozów w Unii Europejskiej objęto także 8 innych indywidualnych przewoźników lotniczych.

Aktualny wykaz jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_pl.htm

źródło: Komisja Europejska, z www.ukie.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.11.2018

  Wracają kontrole graniczne

  Od 22 listopada do 16 grudnia 2018 r. zostaną przywrócone kontrole graniczne na polskich granicach z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą oraz w portach lotniczych i morskich.

 • 14.5.2018

  Służby dostaną dane pasażerów

  Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera zakłada przekazywanie do Straży Granicznej danych pasażerów podróżujących samolotami do i z UE, a także między krajami (...)

 • 22.3.2019

  Będzie Czarna Księga niedozwolonych praktyk dot. delegowania pracowników

  MPiT zachęca przedsiębiorców do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich. Szczególnie dotyczy to delegowania pracowników. Skargi te posłużą (...)

 • 14.5.2017

  Krajowa Administracja Skarbowa w operacji POSTBOX

  KAS wraz ze służbami z 16 innych krajów uczestniczyła w operacji POSTBOX. Głównym celem wspólnych działań było zwalczanie nielegalnego międzynarodowego obrotu towarami, (...)

 • 25.11.2018

  Prawo lotnicze do poprawki

  Projekt nowelizacji dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o zagadnienia dotyczące praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu (...)