Pozostałe

Pozostałe

Dokumenty elektroniczne zawierające akty normatywne?

MSWiA poinformowało o przekazaniu do uzgodnień międzyresortowych rozporządzenia w sprawie wymagań dla publikacji aktów prawnych w wersji elektronicznej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje nowelizację rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych.

Termin wejścia w życie wyżej wymienionego rozporządzenia proponowany jest na 30 września 2008. Prolongata terminu umożliwi podmiotom dostosowanie się do nowej regulacji. Projekt rozporządzenia zawiera podstawowy katalog znaczników aktów normatywnych wytwarzanych w postaci elektronicznej wraz z ich opisem.

Przed terminem wejścia rozporządzenia w życie MSWiA planuje nieodpłatne udostępnienie edytora, który będzie w podstawowym zakresie umożliwiał zainteresowanym podmiotom opracowywanie i edytowanie przekazywanych do publikacji tekstów aktów normatywnych i innych aktów prawnych zgodnie z ww. nowelizacją rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia został w dniu 5 czerwca przekazany do konsultacji międzyresortowych. Treść projektu została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.

Źródlo: www.mswia.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: