Działalność gospodarcza

Raport „Doing Business 2008"

Strona 1 z 2

Prawo gospodarcze w Polsce - raport „Doing Business 2008"

- Plany obecnego rządu mają na celu nie tyle podniesienie pozycji Polski w rankingach konkurencyjności, co faktyczne ułatwienie prowadzenia biznesu w naszym kraju - powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas konferencji prasowej prezentującej V Raport Banku Światowego „Doing Business 2008". Spotkanie odbyło się 3 lipca br. w Warszawie.

Wiceminister Adam Szejnfeld zwrócił uwagę na trzy obszary działalności rządu zmierzające do rozwijania przedsiębiorczości w Polsce. - Prace rządu skupiają się przede wszystkim na redukcji biurokracji, ułatwieniach dla przedsiębiorców i zmianie systemu tworzenia prawa - zaznaczył.

Wiceszef resortu gospodarki przypomniał, że Polska włączyła się do realizacji unijnego programu Better regulation. Zakłada on obniżenie obciążeń administracyjnych w krajach członkowskich o 20-25 proc. do 2012 r. - Planujemy osiągnąć ten cel już w 2010 r. - podkreślił wiceminister. - Liczymy, że działania te nie tylko przyniosą zysk przedsiębiorcom, ale także wpłyną na wzrost PKB o ok. 1,9 proc. - dodał.

Wiceminister Adam Szejnfeld poinformował także, że ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce służy także 21 ustaw opracowanych w Ministerstwie Gospodarki w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości". - Pięć z nich jest już uchwalonych przez Sejm i Senat, a niektóre zostały już podpisane przez Prezydenta - podkreślił.

Wiele uwagi sekretarz stanu w MG poświęcił nowej ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). - Wpisuje się ona w ideę budowania zaufania państwa do obywatela - powiedział. - Dzięki temu projektowi administracja będzie sprawniej realizować zadania publiczne przy udziale partnerów prywatnych - dodał. Zdaniem wiceministra Szejnfelda nowa ustawa o PPP ma szansę upowszechnić tę formułę współpracy w Polsce.

Wiceminister gospodarki zwrócił także uwagę, że konieczne jest wypracowanie nowego systemu tworzenia prawa. - Jeśli w ciągu najbliższych 2-4 lat nie wprowadzimy istotnych zmian w tym zakresie, dzisiejsze problemy przedsiębiorców będą powracać - zaznaczył.

Podczas konferencji zaprezentowano mocne i słabe strony tworzenia prawa w Polsce oraz wnioski i rekomendacje dla tworzących nowe przepisy.

Zdaniem autorów raportu dla poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców w naszym kraju ważne jest m.in. wprowadzenie ułatwień w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej, ograniczenie biurokracji, zwiększenie elastyczności rynku pracy i uproszczenie podatków. - Zmiany w tych obszarach mogłyby przesunąć Polskę z 74. miejsca, które zajmuje w tej chwili, na 36. w rankingu „Doing Business" - zauważył Leszek Kąsek, ekonomista Banku Światowego.

***

Obok wiceministra gospodarki Adama Szejnfeld w spotkaniu wzięli udział m.in.: Oscar de Bruyn przedstawiciel Banku Światowego na Polskę, Paweł Samecki członek zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz Jarosław Bełdowski prezes fundacji FOR.

Opracowany przez Bank Światowy raport „Doing Business 2008" jest piątym z serii corocznych opracowań badających systemy regulacji gospodarczych, które wspomagają lub ograniczają przedsiębiorczość. Zawiera on wskaźniki umożliwiające porównanie przepisów prawa gospodarczego oraz ochrony własności w 178 krajach świata, dotyczących m.in.: zatrudniania i zwalniania pracowników, uzyskiwania kredytu, ochrony inwestorów, płacenia podatków, obrotu międzynarodowego. Należy podkreślić, iż obecnie zaprezentowane dane dotyczą okresu od lipca 2006 do czerwca 2007. W grudniu ubiegłego roku odbyła się prezentacja anglojęzycznej wersji raportu, wczoraj natomiast wersji polskojęzycznej.

źródło: www.mg.gov.pl

Komentarz PKPP Lewiatan nt. wyników raportu "Doing Business 2008"

W raporcie Banku Światowego „Doing Business 2008", oceniającym wpływ regulacji prawnych na rozwój przedsiębiorczości w 178 państwach, Polska zajęła dopiero 74 miejsce. Nasz porządek prawny i sprawność instytucji publicznych obsługujących przedsiębiorców zostały ocenione najgorzej ze wszystkich państw należących do Unii Europejskiej.

Raport ocenia stan z czerwca 2007. Warto o tym pamiętać przypisując odpowiedzialność kolejnym koalicjom rządowym. Spadek z 68 miejsca w 2006 roku na 74 miejsce w 2007 roku zawdzięczamy poprzedniej koalicji rządowej. Raport „Doing Business 2009", który opierać się będzie na danych z czerwca bieżącego roku, pozwoli ocenić dokonania i zaniechania obecnej koalicji.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.2.2019

  Więcej cudzoziemców

  Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem do pracy i zamieszkania. Pokazują to dane z nowego raportu ZUS „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych”. Najchętniej (...)

 • 3.1.2019

  Nowe dokumenty dla pracodawców i pracowników

  Zmiany prawa dotyczące pracodawców i pracowników, w tym skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja od 2019 r., spowodowały zmiany dotyczące dokumentów (...)

 • 18.5.2019

  Wpływ sztucznej inteligencji na gospodarkę i rynek pracy

  Jak wynika z badań, obecnie już 90% prac wymaga znajomości IT, tymczasem 61 mln ludzi w Europie nie posiada odpowiednich (podstawowych) kompetencji cyfrowych.

 • 25.6.2017

  Biznes i prawa człowieka

  Rada Ministrów przyjęła \"Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020\". KPD poprzez implementację \"Wytycznych ONZ\"  (...)

 • 11.12.2018

  Luka w podatku od towarów i usług maleje

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) w ramach Programu Analizy Luk Administracji Skarbowej (RA-GAP) i udzielonego wsparcia technicznego dla Polski dokonał oszacowania poziomu luki VAT za lata 2010-2016 (...)