Stosunek pracy

Zbiorowe prawo pracy

Pozostałe

Komisja apeluje o otwarcie rynków pracy

Z najnowszego sprawozdania wynika, że ograniczenia utrudniające dostęp do europejskich rynków pracy obywatelom nowych państw członkowskich nie są już potrzebne.

Kiedy w 2004 r. do UE przystąpiło dziesięć nowych krajów, niektóre z 15 „starych" państw członkowskich obawiały się, że zaleje je fala pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej.

Dlatego pozwolono im na wprowadzenie tymczasowych ograniczeń w dostępie pracowników pochodzących z tych krajów do swych rynków pracy. Takie same ograniczenia wprowadzono w odniesieniu do pracowników pochodzących z Bułgarii i Rumunii, gdy kraje te przystąpiły do UE w 2007 r.

Obecnie wydaje się, że obawy te były bezpodstawne. Z najnowszego sprawozdania UE wynika, że imigracja obywateli krajów spoza UE zdecydowanie przewyższyła przepływ pracowników z nowych do starych państw członkowskich. Co więcej, w obliczu pogorszenia koniunktury gospodarczej prawdopodobne jest, że spadek zapotrzebowania na pracowników zmniejszy ich przepływ w UE.

Równocześnie niewiele faktów wskazuje na to, by pracownicy z nowych państw członkowskich wypierali pracowników lokalnych lub powodowali obniżenie ich wynagrodzeń. W przeciwieństwie do żywionych obaw okazało się, że obywatele krajów Europy Środkowej i Wschodniej w znaczący sposób przyczynili się do wzrostu gospodarczego starych krajów UE, wypełniając luki istniejące na rynku pracy.

Dlatego też Komisja wzywa kraje UE do zniesienia istniejących ograniczeń i do otwarcia swych rynków pracy dla obywateli nowych państw członkowskich. - Prawo do pracy w innym kraju jest jedną z podstawowych wolności obywateli UE - powiedział unijny komisarz ds. zatrudnienia Vladimír Špidla. - Wzywam wszystkie państwa członkowskie do rozważenia, czy w obliczu przedstawionych dzisiaj faktów nadal istnieje potrzeba utrzymania barier dla swobodnego przepływu.

Aktualnie jedynie Niemcy, Austria, Belgia i Dania utrzymują ograniczenia w dostępie pracowników z 8 spośród 10 państw, które przystąpiły do UE w 2004 r. Jednak wiele państw w dalszym ciągu stosuje ograniczenia w odniesieniu do pracowników z Bułgarii i Rumunii. Zniesienie ograniczeń pomogłoby uniknąć problemów wynikających z zamknięcia rynków pracy, takich jak nielegalne zatrudnienie czy fikcyjne samozatrudnienie.

Dzisiaj obywatele z nowych państw członkowskich stanowią około 0,9 proc. ogółu ludności krajów Europy Zachodniej. W 2003 r. odsetek ten wynosił 0,4 proc. Dla porównania odsetek obywateli krajów spoza UE przebywających w krajach „piętnastki" wzrósł z 3,7 proc. w 2003 r. do 4,5 proc. obecnie.

Większość przemieszczających się pracowników z nowych państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r., pochodzi z Polski, Litwy i Słowacji i postanowiła osiedlić się w Irlandii i Wielkiej Brytanii, czyli w krajach, które od razu otworzyły swoje rynki pracy. Natomiast najważniejszymi krajami docelowymi Rumunów są Hiszpania i Włochy.

Sprawozdanie na temat mobilności pracowników DeutschEnglishfrançais

Praca w innym kraju UE

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY