e-prawnik.pl Porady prawne

Dobra osobiste

Przestępstwo

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010

26.5.2009

W dniu 5 maja br. Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010". Jest to już czwarty z kolei dokument określający zadania administracji publicznej w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi.

Treść dokumentu jest dostępna na stronie: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/390/2174/

W realizacji zadań uczestniczą również organizacje pozarządowe.

Plan stanowi kontynuację krajowych programów zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, realizowanych począwszy od września 2003 roku, kiedy to pierwszy z nich został przyjęty przez Radę Ministrów. Zadania opisane w Planie dotyczą trzech płaszczyzn działania: prewencji, ścigania sprawców i ochrony ofiar.

W zakresie prewencji najważniejsze zadania dotyczą kampanii informacyjnych. Kontynuowana będzie kampania skierowana do obywateli Polski wyjeżdżających za granicę. W związku z rosnącą obecnością migrantów zarobkowych na polskim rynku pracy zaplanowano przeprowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do osób przebywających do Polski w celu podjęcia zatrudnienia, głównie obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy najczęściej identyfikowani są jako ofiary handlu ludźmi w Polsce.

Przewidziano także, rozłożoną na 2 lata, kampanię informacyjną adresowaną do młodzieży szkolnej z użyciem komiksu Rady Europy „Nie jesteś na sprzedaż" w polskiej wersji językowej.
Celem podniesienia skuteczności ścigania organizatorów handlu ludźmi planuje się m.in.: wprowadzenie definicji handlu ludźmi do polskiego kodeksu karnego, nowelizację ustawy o Straży Granicznej, przez wprowadzenie jasnego zapisu, że jednym z jej ważniejszych zadań będzie zwalczanie handlu ludźmi. Plan przewiduje także utworzenie, w formie pilotażu, wojewódzkich zespołów ds. handlu ludźmi, złożonych z przedstawicieli: Policji, Straży Granicznej, prokuratury, wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich, inspekcji pracy i organizacji pozarządowych. Wzmocnione etatowo zostaną jednostki Policji odpowiedzialne za ściganie handlu ludźmi. Zintensyfikowana zostanie współpraca międzynarodowa.

W zakresie ochrony ofiar dokument przewiduje wdrożenie koncepcji całościowego zabezpieczenia potrzeb ofiar i świadków handlu ludźmi (Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi).  

Źródło: www.mswia.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ