Pozostałe

Kto może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?

Zmiany w ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego przewidują m.in., że sędzią Trybunału będzie mogła zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zmiany regulacji praw i obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wprowadza zmianę w regulacji dotyczącej praw i obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która obejmuje odesłanie do przepisów dotyczących praw i obowiązków sędziów Sądu Najwyższego. Ww. zmiana wynika z faktu, że dotąd obowiązujące regulacje odwoływały się w sposób fragmentaryczny do przepisów określających prawa i obowiązki sędziów zawartych w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym - w sytuacji, gdy ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zawiera pełnego uregulowania tej materii.

Ustawodawca wprowadził również przepis nakazujący odpowiednie stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo ustroju sądów powszechnych, dotyczących odprawy pośmiertnej oraz renty rodzinnej.

Nowe wymogi dla kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Ponadto ustawa zmienia regulację określającą wymagania, jakie spełniać ma kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, dodając – jako warunek objęcia urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego – także spełnienie wymagań niezbędnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obowiązująca ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego stanowiła jedynie o spełnieniu wymagań niezbędnych do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.

Nowelizacja zawiera przepisy przejściowe dotyczące stanów nią regulowanych, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Od kiedy nowe przepisy obowiązują?

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, czyli 3 listopada br.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.11.2014

  Podatek od snu

  Pracodawca, który finansuje swoim pracownikom nocleg, przyczynia się do uzyskania przez nich przychodu. Opłata podatku z tego tytułu leży w tym przypadku po stronie pracownika. To stanowisko (...)

 • 17.9.2017

  Sądy nie mają wpływu na wybór sędziego TK ani powoływanie Prezesa oraz Wiceprezesa TK

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim umożliwiają sądom powszechnym i Sądowi Najwyższemu ocenę prawidłowości procedury wyboru sędziego (...)

 • 5.4.2007

  Odzyskaj zasiłek opiekuńczy!

  Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 6 marca 2007 r. uznał, że osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie mają prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym (...)

 • 31.1.2019

  Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie

  Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych. Trwają ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem dotychczas uregulowanego w rozporządzeniu zakresu do ustawy. 

 • 5.10.2017

  Będą związki zawodowe dla samozatrudnionych

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Przewidziano, że osoby wykonujące pracę zarobkową - czyli również (...)