Pozostałe

Mniej wymagań dot. biletów na finały Mistrzostw Świata

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadza zmniejszenie wymogów formalnych w przypadku zaistnienia konieczności wymiany pomiędzy zainteresowanymi biletów na Turniej Finałowy FIFA U20 Mistrzostwa Świata Polska 2019.

Co przewiduje ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych?

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych w art. 15 ust. 1 i 2 uzależnia sprzedaż biletu na mecz piłki nożnej od podania przez osobę zainteresowaną danych identyfikujących (imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku PESEL należy podać rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Dane indentyfikacyjne umieszczane są na bilecie wstępu.

Celem nowelizacji z dnia 22 listopada 2009 r. jest zawieszenie obowiązywania przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy w związku z organizacją Turnieju Finałowego FIFA U20 Mistrzostw Świata Polska 2019/FIFA U20 World Cup Poland 2019. Turniej organizowany będzie przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej/ FIFA wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, w terminie 23 maja – 15 czerwca 2019 r., na terenie 6 miast (Bielsko Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Lublin, Łódź, Tychy).

Zgodnie z dodawanym do ustawy art. 77b, okazywanie dowodu tożsamości podczas zakupu oraz umieszczanie danych identyfikacyjnych na biletach nie będzie konieczne w odniesieniu do meczów turnieju FIFA U20 Mistrzostwa Świata Polska 2019, w okresie od dnia wejścia ustawy w życie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Tak więc nowelizacja zawiesza do 30 czerwca 2019 r. stosowanie przepisów ustawy w odniesieniu do meczów Turnieju Finałowego FIFA U20 Mistrzostw Świata Polska 2019. Czasowe wyłączenie obowiązku uzyskiwania danych osobowych właścicieli biletów ułatwi zamianę i przekazywanie biletów innym osobom. 

Zdaniem ustawodawcy, liberalizacja wymagań związanych z zakupem biletów na mecze piłkarskie jest wskazana z uwagi na charakter turnieju obejmującego rywalizację zespołów młodzieżowych. Nabywcami biletów wstępu na mecze będą w szczególności grupy dzieci i młodzieży szkolnej, a także rodziny z dziećmi. Wprowadzana zmiana zachęci tę kategorię kibiców do udziału w turnieju, jak również umożliwi zamianę biletów między nimi oraz przekazywanie biletów innym osobom w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej udział w meczu.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 29 stycznia br. 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Kontrola biletów a ochrona danych osobowych

  Jakie uprawnienia posiada kontroler biletów? Czy może zażądać okazania dowodu osobistego, czy może spisać z niego dane osobowe? To tylko część pytań, jakie wpływają do Urzędu Ochrony (...)

 • Walki ze smogiem ciąg dalszy...

  Rząd zaproponował rozwiązania, których celem jest wzmocnienie systemu nadzoru i kontroli nad wprowadzanymi do obrotu kotłami na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej (...)

 • Światowa gospodarka według MFW

  W latach 2017 i 2018 prognozowany wzrost światowego PKB wyniesie – odpowiednio – 3,6% i 3,7%. W stosunku do prognozy z kwietnia br. MFW skorygował prognozę w górę, zarówno (...)

 • Interesy polskich kolejowych przewoźników towarowych zagrożone

  W dniach 9-10 kwietnia 2019 r., na posiedzeniu Komitetu Komisji Europejskiej ds. Bezpieczeństwa i Interoperacyjności Kolei (RISC), Polska poruszyła problem równego przestrzegania prawa unijnego (...)

 • Prawo ochrony środowiska do zmiany

  Za wprowadzanie na polski rynek tzw. kopciuchów będą grozić kary, a Inspekcja Handlowa zyska konkretne uprawnienia w walce z handlem kotłami na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów (...)

NA SKÓTY